Festum Varadinum, 2017

FVIntézetünk 2014 óta részt vesz a Festum Varadinum keretében rendezett szakmai konferenciák megszervezésében, amelyeknek tárgya évről-évre a középkori és kora újkori Nagyvárad és a bihari régió története. A 2017. május 18-án "Őrizzük Váradot..." címmel megrendezett konferencia tanulmányai a Tanulmányok Biharország történetéről című. sorozat 4. kötetében, intézetünk témacsoport-vezetője, tudományos főmunkatársa, tudományos titkára, Oborni Teréz szerkesztésében jelentek meg.

A A konferencia résztvevőinek Emődi Tamás építész-művészettörténész vezetésével lehetőségük nyílt megtekinteni a váradi várban az elmúlt években feltárt Bethlen-kori palotaszárnyat, valamint a Szent László-kori katedrális falmaradványait. A konferencia programja itt olvasható. Ugyanezen a napon nagyváradi RODOSZ (Romániai Magyar Doktoranduszok és Fiatal Kutatók Szövetsége) Café Velünk élő tudomány című rendezvénysorozata keretében Stefano Bottoni tudományos főmunkatárs tartott előadást Kelet-Európa és benne Erdély története 1944 után címmel.

 

Az MTA kutatói pályázatai

Az MTA központi weboldala

AZ MTA kutatóintézet-hálózata