2026-ban lesz a mohácsi csata 500. évfordulója, várhatóan országos megemlékezésekkel és emlékezetpolitikai vitákkal. A közelgő évforduló jó alkalom és ösztönzés arra, hogy a történészek újra megvizsgálják a magyar állam vereségéhez vezető utat, magát az ütközetet és annak következményeit, hogy reális ismeretekkel vértezzék fel a majdani ünnepségekre készülő országot. A Fodor Pál, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont főigazgatója, intézetünk igazgatója és Pap Norbert, a Pécsi Tudományegyetem tanszékvezető egyetemi docense által vezetett kutatócsoport, amely az MTA Kiválósági Együttműködési Programja támogatásával jött létre, erre a feladatra vállalkozott. Az első év eredményeiről és a várható további eredményekről a részletek itt olvashatóak.

180825 khjemlkkonf plaktA Katolikus Szociális Népmozgalom megalapításának 75. évfordulójára emlékezve tudományos konferenciát rendeznek 2018. augusztus 25-én 10:00 órai kezdettel Győrben, a Győri Hittudományi Főiskola (Győr 9021 Káptalandomb 7.) dísztermében Útkeresés két korszak határán címmel. Az eseményen, amely a hazai kereszténydemokrácia múltjába nyújt betekintést, intézetünket Bartha Ákos és Klestenitz Tibor képviselik előadóként. A teljes program megtekinthető itt.

Fejerdy borito1 kicsiEz év júniusában megjelent a Magyar Történelmi Emlékek – Okmánytárak című sorozat Egyháztörténeti Források 15. kötete Az 1822. évi magyar nemzeti zsinat története címmel. Ennek „a zsinatnak a kötetben közölt határozatai és válogatott dokumentumai a magyar egyház történetének egy olyan időszakába engednek betekintést, amelynek történeti feldolgozása még számos feladatot tartogat”. A kötetet összeállította, a bevezető tanulmányt írta és a forrásokat jegyzetelte Fejérdy András. A zsinati dekrétumokat Rihmer Zoltán fordította. Lektorálta Adriányi Gábor és Soós István. Erdő Péter bíboros kötethez írt előszava itt olvasható, a tartalomjegyzék pedig itt tekinthető meg.

HIK SzentednreÖrökség, történelem, társadalom címmel rendezi meg éves konferenciáját a Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület 2018. augusztus 30. és szeptember 1. között Szentendrén. A rendezvénynek, amelyen intézetünk több munkatársa is előadást tart, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum (Szentendre 2000 Sztaravodai u. 75.) ad otthont. Részletes program itt olvasható.

Veretek borito 1Megjelent az MTA BTK TTI "Lendület" Középkori Magyar Gazdaságtörténet Kutatócsoport Veretek, utak, katonák. Gazdaságtörténeti tanulmányok a magyar középkorról című tanulmánykötete. A 2016-ban napvilágot látott Pénz, posztó, piac. Gazdaságtörténeti tanulmányok a magyar középkorról és a 2017-ben kiadott Hatalom, adó, jog. Gazdaságtörténeti tanulmányok a magyar középkorról címet viselő kötetekhez hasonlóan a tanulmányok ezúttal is a Kutatócsoport szerteágazó programjának valamennyi területét érintik. A kötet az Árpád-kortól a kora újkorig terjedő időszakot felölelő gazdaságtörténeti, illetőleg ahhoz szorosan kapcsolódó tanulmányokat közöl, melyek számos esetben, akár a téma, akár a bennük szereplő személyek, városok kapcsán szorosan összefonódnak, ugyanakkor társadalom-, jog-, egyház-, politika- és művészettörténeti következtetéseket is magukban hordoznak. Interdiszciplináris megközelítés jellemző a kutatócsoport munkájára, és ez mutatkozik meg a tanulmánykötet egészében is, sok esetben pedig az egyes tanulmányok szintjén is. A tartalomjegyzék és az előszó itt olvasható.

refo500-logo

Munkatársaink önálló blogjai

A hétköznapi élet története 
A tankönyvön túl

 

Az MTA kutatói pályázatai

Az MTA központi weboldala

AZ MTA kutatóintézet-hálózata