ahelyembere cimlap2018. augusztus 14. és 16. között ismét Zamárdi adott otthont a Magyar Történelmi Társulat éves nyári konferencia-táborának, amelyen intézetünk több munkatársa tartott előadást. Az A hely embere – az ember „helye”. Emberközpontú történetírás ‒ helytörténeti kutatás című rendezvényről az Újkor.hu hasábjain itt olvasható részletes beszámoló Szőts Zoltán Oszkár tollából.

NEB2018. szeptember 19-én és 20-án az ELTE BTK és a Nemzeti Emlékezet Bizottsága Magyarország külkapcsolatai, lehetőségei, diplomatái 1945 után címmel konferenciát rendez. Az első napon Párizs a Bem rakpartról tekintve. Franciaország a magyar diplomácia perspektívájában (1945–1990) címmel Kecskés D. Gusztáv, tudományos főmunkatárs, valamint A hivatalos és nem hivatalos magyar–lengyel kulturális kapcsolatok története (1956–1989) címmel Mitrovits Miklós, tudományos munkatárs is előadást tart. A program itt olvasható.

CIEPOIntézetünk tudományos munkatársa, Demeter Gábor, a Szepesiné Simon Éva főlevéltáros (Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára) vezette OTKA (A magyarországi hódoltság és hódoltsági peremvidék kataszteri iratainak /tapu defter/ feldolgozása) kutatójaként tartott előadást a CIEPO Szófiában megrendezett konferenciáján 2018. szeptember 12-én Towards a new interpretation of sources: Ottoman accommodation in the Hungarian Kingdom (Database-building and the possibilities of visualization in GIS) címmel. A rendezvény részletes programja itt látható. Ugyanő Darmstadtban a Technische Universität által szervezett GIS and the city című konferencián tartott előadást Social Differentiation and its Spatial Pattern in a Multiethnic city in N-Hungary (1870) címmel 2018. szeptember 13-án.

tothF plakat2018-ban emlékezünk meg az 1716–1718. évi osztrák–török és velencei–török háborút lezáró pozsareváci béke 300. évfordulójáról. A Habsburg Birodalom, az Oszmán Birodalom és a Velencei Köztársaság között 1718. július 21-én megkötött békeszerződés alaposan átrajzolta a korabeli Közép-Európa térképét. A Habsburg Monarchiához szorosan kapcsolódó Magyar Királyság visszanyerte teljes területi integritását, sőt a déli határainál Szerbia és Havasalföld északi részeinek az elfoglalásával sikerült az oszmán fenyegetést is csökkenteni.

Közelgő eseményeink

Passarowitz 1718
Cs, szept. 27. 09:00
P, szept. 28.
Eszik Veronika: „Az a nép kifakadt a méter-rendszer ellen is.”
K, okt. 2. 11:00
Veretek, utak, katonák
K, okt. 16. 17:00

refo500-logo

Munkatársaink önálló blogjai

A hétköznapi élet története 
A tankönyvön túl

 

Az MTA kutatói pályázatai

Az MTA központi weboldala

AZ MTA kutatóintézet-hálózata