Stark Tamás és Seres Attila előadása Lódzban

StarkSeres2017. november 8–9-én a Lengyel Nemzeti Emlékezet Intézete nagyszabású nemzetközi konferenciát szervezett Lódzban Pobegyityeli i pobezsgyonnie – uznyiki szovjetszkih lagerej/Győztesek és vesztesek – a szovjet lágerek foglyai címmel. Intézetünket Stark Tamás tudományos főmunkatárs és Seres Attila tudományos munkatárs képviselte, akik Intyernyirovanyie i deportacija vengerszkih grazsdanszkih lic v SSSR 1944–1945 gg. (Magyar civilek internálása és deportálása a Szovjetunióba 1944-1945-ben), illetve Vengerszkie voennoplennie v SSSR – opiszanyie problemi/Magyar hadifoglyok a Szovjetunióban – problémafelvetés címmel tartottak előadást. A részletes program itt olvasható.

Közelgő eseményeink

refo500-logo

Munkatársaink önálló blogjai

A hétköznapi élet története 
A tankönyvön túl

 

Az MTA kutatói pályázatai

Az MTA központi weboldala

AZ MTA kutatóintézet-hálózata