Sokcsevits Dénes könyvbemutatója Zágrábban

hazubemutató5 MG 0452A Horvát Tudományos és Művészeti Akadémián ünnepélyes bemutatták Sokcsevits Dénes, a Zágrábi Magyar Intézet igazgatója Horvátország története a 7. századtól napjainkig című átfogó igényű művének horvát nyelvű kiadását 2017. április 20-án. Magyar József nagykövet és Iva Hraste Sočočo, a horvát Kulturális Minisztérium helyettes államtitkára méltatta a hiánypótló mű jelentőségét. Zvonko Kusić akadémikus, a HAZU elnöke szerint a horvát történelem megismerését jelentősen segítő, a sztereotípiákat nélkülöző könyv született, továbbá méltatta az intézettel és nagykövetséggel a kiváló együttműködést a Zrínyi Emlékév során. Magyar József nagykövet megköszönve a HAZU hazánk iránti elkötelezettségét, úgy fogalmazott, hogy a horvát–magyar kapcsolatok jobb megismerését és megértését szolgálja a mű. Iva Hraste Sočo államtitkár beszédében Sokcsevits Dénes szerzőt méltatta, értékelése szerint az igazgató „az ideális kulturális diplomata”, aki az alapokról építkezve, és a feltűnést kerülve építi a két ország közötti kulturális kapcsolatokat. A rendezvényen mintegy 140 fő jelent meg az Akadémia meghívására, döntően a horvát tudományos és felsőoktatási élet kiválóságai, számos akadémikus, valamint Damir Boras, a Zágrábi Tudományegyetem rektora, Željko Holjevac, a Bölcsészettudományi Karölcsészettudományi Kar dékánja és Jasna Turkalj, a Horvát Történettudományi Intézet igazgatója. A kétoldalú kulturális együttműködés e rangos eseménye nagy sajtóvisszhangot kapott. A könyvet Velimir Visković szerkesztő és a könyv recenzensei: Damir Karbić, Stjepan Matković, valamint a szerző, mutatták be. Velimir Visković kiemelte, hogy a horvát–magyar közös történelem ismerete nélkül nem lehet ismerni a horvát történelmet sem, és dicsérte a könyv szerzőjét, amiért új szemszögből, és alapos történészi kutatómunka alapján mutatja be a horvát történelmet. Damir Karbić szerint az ezeréves közös történelem jelentős része problémák nélkül telt el, Sokcsevits Dénes megközelítése pedig azért értékes, mert az előítéleteket mellőzve bizonyos kérdésekben teljesen új megoldásokat kínál. Stjepan Matković dicsérettel szólt a műről, külön kiemelve az 1848-as forradalmat és a horvát-magyar kiegyezést új megvilágításban bemutató részeit. A fordítást a Balassi Intézet, valamint az NKA programja támogatta, míg a nyomtatást az INA Olajipari Rt. szponzorálta. Sajtóbeszámoló az eseményről itt, itt, itt, itt, itt, itt, itt és itt olvasható.

Közelgő eseményeink

Nincsenek események

refo500-logo

Munkatársaink önálló blogjai

A hétköznapi élet története 
A tankönyvön túl

 

Az MTA kutatói pályázatai

Az MTA központi weboldala

AZ MTA kutatóintézet-hálózata