Online kiadványok

 

A Perényi család levéltára 1222–1526 
Közzéteszi: Tringli István

Az Árpád-házi hercegek, hercegnők és a királynék okleveleinek kritikai jegyzéke
Szentpétery Imre kéziratának felhasználásával szerkesztette: Zsoldos Attila

Csukovits Enikő: Az Anjouk Magyarországon
I. rész: I. Károly és uralkodása (1301–1342)

Egy globális humanitárius akció hétköznapjai
A magyar menekültek segélyezésének szervezésére létrehozott Koordinációs Bizottság összefoglaló jegyzőkönyvei (Genf, 1956. november 13.−1957. október 30.)
Szerkesztette, a bevezető tanulmányt írta, a jegyzőkönyveket fordította és közli: Kecskés D. Gusztáv

Litterarum radices amarae, fructus dulces sunt
Tanulmányok Adriányi Gábor 80. születésnapjára

Tény és fikció
Tudomány és művészet a nemzetépítés bűvkörében a 19. századi Magyarországon

Közelgő eseményeink

Passarowitz 1718
Cs, szept. 27. 09:00
P, szept. 28.
Eszik Veronika: „Az a nép kifakadt a méter-rendszer ellen is.”
K, okt. 2. 11:00
Veretek, utak, katonák
K, okt. 16. 17:00

refo500-logo

Munkatársaink önálló blogjai

A hétköznapi élet története 
A tankönyvön túl

 

Az MTA kutatói pályázatai

Az MTA központi weboldala

AZ MTA kutatóintézet-hálózata