Szilágyi, Adrienn
Szilágyi Adrienn

Alapadatok

Szilágyi Adrienn
Beosztás: tudományos segédmunkatárs
Témacsoport: Újkori témacsoport
Telefon: 224-6700/666
E-mail: szilagyi.adrienn@btk.mta.hu

Status: Associate Research Fellow

Research Team: Modern History Research Team

Phone: 224-6700/663

Email: szilagyi.adrienn@btk.mta.hu

Életrajz

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ

Gyula, 1985. 11. 21.

VÉGZETTSÉG

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Bölcsészettudományi és Természettudományi Kar, földrajz-történelem szakos tanár, 2010

TUDOMÁNYOS FOKOZAT

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Bölcsészettudományi Kar Történettudományi Doktori Iskola – Új- és Jelenkori Magyar Történeti Program

MUNKAHELYEK

Sziklakórház Múzeum (2010–2012) múzeumpedagógus

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, tudományos segédmunkatárs (2013–)

SZERKESZTŐ/ROVATVEZETŐ/SZERKESZTŐBIZOTTSÁGI TAG

Modern Magyarország (ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola Új- és Jelenkori Magyar Történeti Programjának online folyóirata) szerkesztőségi tag (2012–)

Publikációk

PUBLIKÁCIÓS LISTA

2011

A Békés vármegyébe betelepülő nemesség a 18–19. században. Korall – Társadalomtörténeti Folyóirat, 46. (2011) 66–87.

A Békés vármegyei Harruckern-uradalom birtoklástörténete – az uradalom közös birtoklásától a felosztásig. Visszatekintés a 19–20. századra. ELTE Történelemtudományok Doktori Iskola Új- és Jelenkori Magyar Történeti Program, Bp., 2011. 11–30.

2013

Békés mezőváros köznemességének házassági szokásai (1790–1848). Történelem és politika – Régen és ma. Szerk. Strausz Péter–Zachar Péter Krisztián. Bp., 2013. 159–173. [Modern Minerva Könyvek 6.]

2014

Egy maradványuradalom birtokigazgatása a családgyűlési jegyzőkönyvek tükrében.Levéltári Szemle, 63. (2013) 3. 55–67. 

Fónagy Zoltán: A nemesi birtokviszonyok az úrbérrendezés korában. Adattár. 1–2. Századok, 148. (2014) 3. 811–813. [Recenzió] 

Gérard Noiriel: A történetírás „válsága”: Elmélet, irányzatok és viták a történelemről a tudománnyá válásától napjainkig. Modern Magyarország, 2 (2014) 1. 337–342. [recenzió]

2015

Érdekesség, valódiság, élményszerűség, egyediség: Szijártó M. István: A történész mikroszkópja. A mikrotörténelem elmélete és gyakorlata. Aetas, 30 (2015) (3.)  221–225. [recenzió]

A nemzetépítés egyik XIX. századi pillére: A földrajz országismerete. Élet és Tudomány, 70. (2015) 70. 1414–1416.

Kutatások

KUTATÁSI TERÜLET

19. századi magyar történelem

Egyéb

PROJEKTEK

Az 1843-44. évi országgyűlés kerületi üléseinek naplója (Dr. Dobszay Tamás – Eötvös Loránd Tudományegyetem) OTKA

Művészetek és tudomány a nemzetépítés szolgálatában a 19. századi Magyarországon (Gyáni Gábor – MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont) OTKA

TANÍTÁS

Budapesti Gazdasági Főiskola (Budapest) Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar, Turizmus Intézeti Tanszék (óraadó főiskolai tanár 2010). Óra címe: Turizmus földrajz Magyarországon

Magyar Üzletemberképző Akadémia (Budapest) (óraadó földrajz tanár 2010–2011). Óra címe: Turizmus földrajz Magyarországon

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakközép Iskola (óradó földrajz tanár 2012–2013)

Közelgő eseményeink

Nincsenek események

refo500-logo

Munkatársaink önálló blogjai

A hétköznapi élet története 
A tankönyvön túl

 

Az MTA kutatói pályázatai

Az MTA központi weboldala

AZ MTA kutatóintézet-hálózata