Erdélyi, Gabriella
Erdélyi Gabriella

Alapadatok

Erdélyi Gabriella
Beosztás: tudományos főmunkatárs
Témacsoport: Kora újkori témacsoport
Telefon: 224-6700/4647
E-mail: erdelyi.gabriella@btk.mta.hu

Status: Senior Research Fellow

Research Team: Early Modern History Research Team

Phone: +361 224-6700/632

Email: erdelyi.gabriella@btk.mta.hu

Degree: PhD (2003)

 

Selected Bibliography

Books

1. A Cloister on Trial. Religious Culture and Everyday Life in Late Medieval Hungary, Catholic Christendom 1300−1700 Series (Farnham: Ashgate, 2015). http://www.ashgate.com/isbn/9781409467595

2. Armed Memory. Peasant Revolts in Central and Southern Europe 1450-1700 (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2016). Edited by Gabriella Erdélyi. http://www.v-r.de/en/armed_memory/t-2/1037465/.

3. Egy kolostorper története. Hatalom, vallás és mindennapok a középkor és az újkor határán (The Friar’s Scandal. Power, Religion and Everyday Life at the Turn of the Middle Ages and Modern Times) Budapest, 2005.

4. The Register of a Convent Controversy (1517−1518). Pope Leo X, cardinal Bakócz, the Augustinians and the observant Franciscans in Contest. Budapest−Róma 2005 (Collectanea Vaticana Hungariae II/1− História Könyvtár, Okmánytárak 3)

5. Bethlenfalvi Thurzó Elek levelezése (Források a Habsburg–magyar kapcsolatok történetéhez) I. köt. 1526–1532 (The Correspondence of Alexius Thurzó of Bethlenfalva. Sources on Habsburg-Hungarian relations, vol. 1, 1526-1532), Budapest, 2005.

 

Studies

• Stepfamily Relations in Autobiographical Writings in Seventeenth-Century Hungary, in Stepfamilies in Europe, 1400-1800, edited by Lyndan Warner, Routledge 2017, forthcoming.

• Confessional identity and models of aristocratic conversion in seventeenth and eighteenth-century Hungary, Social History 40 (2015) 473–496. http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03071022.2015.1080009

• 'Married the Sister of His Late Wife': The Negotiation of Kin-Marriages in Renaissance Hungary, Specimina Nova Pars Prima Secrio Medievalis VI., ed. M. Font-G. Kiss-T. Fedeles, Pécs 2011, 109­­−127.

• The Consumption of the Sacred: Popular Piety in a Late Medieval Hungarian Town, The Journal of Ecclesiastical History 63 (2012) 31−60. http://journals.cambridge.org/repo_A84gGvCt

• Conflict and cooperation: the reform of religious orders in early sixteenth-century Hungary, in Maria Crăciun and Elaine Fulton (eds), Communities of Devotion: Religious Orders and Society in East Central Europe, 1450−1800, Farnham-Burlington: Ashgate, 2011, 121−152.

•. Tales of immoral friars: morality and religion in an early sixteenth-century Hungarian town. Social History. Hungary – a special issue, 34 (2009) 184–203.

• Neue Forschungen zur Apostolischen Pönitentiarie, Quellen und Forschungen aus Italienischen Archiven und Bibliotheken, 86 (2006) 582–589.

• Crisis or Revival? The Hungarian Province of the Order of Augustinian Friars in the Late Middle Ages, Analecta Augustiniana 67 (2004) 115–140.

• Diskurs über die Ungarische Statthalterschaft. Gesichtspunkte zut Untersuchung des Verhältnisses zwischen Ferdinand I. und der ungarischen politischen Elite, Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs 48 (2000) 93–126.

8. Story-telling and Courtroom Tactics: A Case of a ’Klosterreform’ in Hungary. Annual Conference of the Sixteenth Century Society & Conference, Atlanta 20−23 October 2005.

9. The Penitentiary and Hungary. The Penitentiary in Local Contexts. An International Workshop. June 10−11 2005, Rome. Workshop organized by the Hungarian Academy in Rome, the Department of Medieval Studies at CEU, CMS/University of Bergen and the Department of History at the University of Tampere.

10. The Religious and Social Climate in Hungary at the Time of the Protestant Reformation. Fifth European Social Science History Conference organized by the International Institute of Social History. Berlin, 24–27 March 2004. Shared Histories: Transnational Dimensions of Social History.

Életrajz

VÉGZETTSÉG

MA, történelem, angol, Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Budapest (1996)

MA, Medieval Studies, Central European University, Budapest (1997)

TUDOMÁNYOS FOKOZAT

PhD, Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Bölcsészettudományi Kar (2003)

MUNKAHELYEK, BEOSZTÁSOK

MTA Történettudományi Intézet

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet (2012–) tudományos főmunkatárs, tudományos titkár

EGYÉB TUDOMÁNYOS KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG

Hajnal István Kör, Magyar Történelmi Társulat (titkár: 2003–2007)

Microhistory Network, International Network of Apostolic Penitentiary Researchers

DÍJAK, KITÜNTETÉSEK

Akadémiai Ifjúsági Díj (2003)

Publikációk

LEGFONTOSABB PUBLIKÁCIÓK

A Cloister on Trial: Religious Culture and Everyday Life in Late Medieval Hungary. Burlington: Ashgate, 2015. (Catholic Christendom, 1300–1700)

Armed Memory: Agency and Peasant Revolts in Central and Southern Europe (1450–1700). Ed. Gabriella Erdélyi Göttingen: Vandenhoeck&Ruprecht, 2016. 361. (Refo500 Academic Studies (R5AS); 27.)

“Stepfamily Relations in Autobiographical Writings in Seventeenth-Century Hungary,” in Stepfamilies in Europe, 1400-1800, edited by Lyndan Warner, Routledge 2017, forthcoming.

“The consumption of the sacred. Popular piety in a late medieval Hungarian town,” The Journal of Ecclesiastical History, 63. (2012) 31−60.

“Conflict and cooperation: the reform of religious orders in early sixteenth-century Hungary.” In: Maria Crăciun and Elaine Fulton. Eds. Communities of Devotion: Religious Orders and Society in East Central Europe, 1450–1800. Farnham-Burlington, 2011, 121−152.

The Register of a Convent Controversy (1517−1518). Pope Leo X, cardinal Bakócz, the Augustinians and the observant Franciscans in Contest. Bp.−Róma, 2005. [Collectanea Vaticana Hungariae II/1− História Könyvtár, Okmánytárak 3.] [LXXXVIII (introduction) + 221.]

Bethlenfalvi Thurzó Elek levelezése (Források a Habsburg–magyar kapcsolatok történetéhez) I. köt. 1526–1532. Bp., 2005. [Lymbus kötetek 1.]

“Confessional identity and models of aristocratic conversion in seventeenth and eighteenth-century Hungary,” Social History, 40 (2015) 4. 473-496.

Reformations: Thematic Issue of the Hungarian Historical Review 1/2013. Edited by Gabriella  Erdélyi. Bp., 2013. 208.

“Diskurs über die Ungarische Statthalterschaft. Gesichtspunkte zut Untersuchung des Verhältnisses zwischen Ferdinand I. und der ungarischen politischen Elite,” Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs 48. (2000) 93–126.

VÁLOGATOTT PUBLIKÁCIÓK

1996

„Hieronim Laski konstantinápolyi jelentése egy Ferdinánd-párti főúr tollán (Megjegyzések a sztambuli tárgyalások /1527–1528/ történetéhez). Fons, 2. (1996) 3. 311–334.

1998

Egy kivételes karrier Mohács előtti kezdetei: Bethlenfalvi Thurzó Elek. In: R. Várkonyi Ágnes Emlékkönyv születésének 70. évfordulója ünnepére. Szerk. Tusor Péter. Bp., 1998. 118–132.

2000

Diskurs über die Ungarische Statthalterschaft. Gesichtspunkte zut Untersuchung des Verhältnisses zwischen Ferdinand I. und der ungarischen politischen Elite, Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs 48. (2000) 93–126.

Vita a helytartóságról (Néhány szempont I. Ferdinánd és a magyar politikai elit kapcsolatának vizsgálatához). Századok, 134. (2000) 341–371.

2002

„Causa Scientiae”. Egy 16. századi tanúvallatási jegyzőkönyv anatómiája. Korall, 9. (2002) 5–31.

Válság vagy megújulás? Az Ágoston-rendi remeték magyar provinciája és a rendi reform ügye a késő középkorban. Egyháztörténeti Szemle, 3. (2002) 51–67.

Bakócz Tamás és a szerzetesrendek. Történelmi Szemle, 44. (2002) 21–64.

2003

Gyónás és áldozás a késő középkorban, Századok, 137. (2003) 525–548.

2004

Crisis or Revival? The Hungarian Province of the Order of Augustinian Friars in the Late Middle Ages. Analecta Augustiniana, 67. (2004) 115–140.

Hatalom, vallás és mindennapok a középkor és az újkor határán: Egy kolostorper története. Századok, 138 (2004) 825−841.

2005

Obszerváns és protestáns reform: A közösség és a földesúr hitváltása (Esettanulmány). In: Mezőváros, reformáció és irodalom (16–18. század). Szerk. Szabó András. Bp., 2005. 7−25. [Historia Litteraria.]

Egy kolostorper története. Hatalom, vallás és mindennapok a középkor és az újkor határán. Bp., 2005. 276.

Bethlenfalvi Thurzó Elek levelezése (Források a Habsburg–magyar kapcsolatok történetéhez) I. köt. 1526–1532. Bp., 2005. [Lymbus kötetek 1.]

The Register of a Convent Controversy (1517−1518). Pope Leo X, cardinal Bakócz, the Augustinians and the observant Franciscans in Contest. Bp.−Róma, 2005. [Collectanea Vaticana Hungariae II/1− História Könyvtár, Okmánytárak 3.] [LXXXVIII (introduction) + 221.]

Papa Leone X e l’Ungheria: la storia del processo ad un monastero (Questioni e Metodi), Annuario dell’Accademia d’Ungheria. Studi e Documenti Italo–Ungheresi, a cura di László Csorba−Gyöngyi Komlóssy, 2. (2005) 30−45.

2006

Neue Forschungen zur Apostolischen Pönitentiarie. Quellen und Forschungen aus Italienischen Archiven und Bibliotheken 86. (2006) 582–589.

2007

„Szerettem egyszer egy nőt”. Házasságkötés és házasságtörés 1500 körül. Történelmi Szemle, 49. (2007) 2. 165–178.

Mindennapi választások. Tanulmányok Péter Katalin köszöntésére, szerk. Erdélyi Gabriella, Tusor Péter, Bp., 2007. A Történelmi Szemle 2007. 2. számának CD melléklete. 1051.

2009

Isteni és emberi törvények hálójában: az egyszerű hívek viszonya az alsópapsághoz a reformáció előtt. In: Szentírás, hagyomány, reformáció. Teológia- és egyháztörténeti tanulmányok. Szerk. F. Romhányi Beatrix és Kendeffy Gábor. Bp., 2009, 129–143.

Tales of immoral friars: morality and religion in an early sixteenth-century Hungarian town. Social History. Hungary – a special issue, 34. (2009) 184–203.

The Hungarian Miss Marple and the Adventures of Early Modern History. A Profile of Katalin Péter, in: Colloquia. Journal of Central European History, 16. (2009) 152–176.

2011

Kalandozások a kora újkorban. Péter Katalin munkássága. Aetas, 26. (2011) 3. 108−124.

Conflict and cooperation: the reform of religious orders in early sixteenth-century Hungary. In: Maria Crăciun and Elaine Fulton. Eds. Communities of Devotion: Religious Orders and Society in East Central Europe, 1450–1800. Farnham-Burlington, 2011. 121−152.

2012

Túlélési stratégiák a török idején. In: Identitás és kultúra a török hódoltság korában. Szerk. Ács Pál, Székely Júlia, Bp., 2012. 89−99.

The consumption of the sacred. Popular piety in a late medieval Hungarian town. The Journal of Ecclesiastical History, 63. (2012) 31−60.

2013

„Som len človek, kráľ môj, nie kameň”: Alexej Thurzo v službách Habsburgovcov. In: Thurzovci a ich historický význam. Szerk.: Tünde Lengyelová et alii. Bratislava, 2012. 39–54. [Megjelent 2013-ban.]

Lay Agency in Religious Change: the Role of Communities and Landlords in Reform and Reformation. Hungarian Historical Review, 2. (2013) 1. 35–67.

Reformations: Thematic Issue of the Hungarian Historical Review 1/2013. Szerk.: Erdélyi Gabriella–Horváth Sándor. Bp., 2013. 208.

2014

The History of Family, Marriage and Divorce in Eastern Europe: Thematic Issue of the Hungarian Historical Review 1/2014. Szerk.: Erdélyi Gabriella–Horváth Sándor. 1–296. Bp., 2014.

Egy felkelés arcai, avagy miért kell nekünk Dózsa? Történelmi Szemle, 56. (2014) 4. 539–547.

2015

Cultures of Christian-Islamic Wars in Europe (1450–1800). The Hungarian Historical Review, 4. (2015) 2. 255–537.

Introduction. In: Armed Memory. Peasant Revolts in Central and Southern Europe 1450–1700. Edited by Gabriella Erdélyi. Göttingen, 2016. 17–35.

Armed Memory: Agency and Peasant Revolts in Central and Southern Europe (1450–1700). Szerk. Erdélyi Gabriella. Göttingen, 2016. 361. (Refo500 Academic Studies (R5AS); 27.)

A Cloister on Trial: Religious Culture and Everyday Life in Late Medieval Hungary. Farnham, 2015. 276. (Catholic Christendom, 1300–1700.)

Confessional identity and models of aristocratic conversion in seventeenth and eighteenth-century Hungary. Social History, 40 (2015) 473–496.

Ács Pál: Átszitált idő. Tinóditól Tandoriig. Pozsony, 2014. 600. Budapesti Könyvszemle, 27. (2015) 4. [Recenzió.]

 

Kutatások

KUTATÁSI TERÜLET

15–16. századi társadalom-, vallás- és kultúrtörténet, vallásosság, késő középkori egyház, szerzetesrendek, kora reformáció

Iskoláztatás, társadalmi mobilitás, erőszak, házasság, mindennapi élet, mikrotörténet

A pápai kúria és Magyarország, bíróságok és jog használata

PROJEKTEK

Thurzó Elek levelezése és politikai karriere (1998–2000)

Hatalom, vallás, mindennapok: egy kolostorper története (2000–2005)

Társadalmi ellenőrzés a 15–16. századi Magyarországon (OTKA 48297, 2004–2007)

Egyház, jog, társadalom: Az Apostoli Penitenciária magyarországi kérelmei (OTKA 81435, 2012–2015)

Thurzó Elek levelezése és politikai karriere (1998–2000). Bethlenfalvi Thurzó Elek tárnokmester (1527–1532), országbíró (1532–1543), majd királyi helytartó (1532–1542) mohácsi csatát követő hat évben keletkezett levelezése a középkori Magyar Királyság felbomlásának tragikusan eseménydús éveibe kalauzol bennünket. A Mohács utáni évtizedek, a magyarországi Habsburg-uralom kezdeti éveinek főszereplői közül Thurzó tollából áll rendelkezésünkre az egyik legnagyobb mennyiségű, és politikai pozíciójából adódóan az egyik legizgalmasabb levelezés. A mohácsi csatát tárnokmesterként átvészelő főúr 1526 szeptemberétől 1532 októberéig, a helytartói kinevezéséig összegyűjtött levelezése jelentős forrása a Habsburg–magyar kapcsolatok történetének. A kutatás célja kettős: a helytartósághoz vezető út történetét bemutató bevezető tanulmányban a magyar főúr uralkodóhoz fűződő ambivalens viszonyának bemutatására törekszik, és arra keresi a választ, hogy min alapult Thurzó elkötelezettsége a Habsburg uralkodó iránt. Thurzó levelein és személyén keresztül pedig „a kortársak előtt álló dilemmák, az elsodort lehetőségek és makacs kényszerek” ábrázolása a célja a polgárháború, a belső anarchia, az oszmán fenyegetettség zűrzavaros éveiben.

Hatalom, vallás, mindennapok: egy kolostorper története (2000–2005). A vatikáni könyvtár irattengeréből néhány évvel ezelőtt előkerült egy kötet, a körmendi kolostorért egykor folyt pereskedés jegyzőkönyve. A per főszereplői a kolostor régi lakói, az Ágoston-rendi remeték voltak. 1517-ben azonban kedvezőtlen fordulat állt be a fráterek életében Körmenden: Bakócz Tamás bíboros, esztergomi érsek, aki egyúttal a mezőváros földesura volt, hanyag és botrányos életükre hivatkozva vizsgálatot indított ellenük, amely rájuk nézve igencsak hátrányosan végződött. Rövid időn belül távozniuk kellett a kolostorból, mivel az érsek utasítására helyükre a korszak legnépszerűbb kolduló rendjének, a ferencesek reformirányzatának itthon csak cseri barátokként ismert képviselői érkeztek. Az ágostonosok szorult helyzetükben az Apostoli Szentszékhez fordultak kolostoruk visszaszerzése érdekében. Fellebbezésük hatására X. Leó pápa pedig elrendelte az ügy helyi kivizsgálását.

Egyház, jog, társadalom: Az Apostoli Penitenciária magyarországi kérelmei (OTKA 2012–2015). Kutatásunk forrásfeltáró, társadalomtörténeti alapkutatás. Egyfelől a társadalom, illetve az egyháztörténet által már régóta tárgyalt jelenségeket (a klérus és a világi hívek kapcsolata, a jog és az erőszak mindennapi megjelenési formái és használata, a házasságok története) vizsgálunk, másfelől igyekszünk a forrást a történetírás új nézőpontjainak megfelelően használni. A vizsgálatokat egy speciális forrástípus feltárása (az Apostoli Penitenciária hivatalának magyar kérvényei) és elemzése teszi lehetővé, amely kiválóan alkalmas a korabeli mindennapok és társadalmi gyakorlatok átalakulásának érthetőbbé tételére. A forrás azért is különösen érdekes, mert a hazai forrásanyagban láthatatlan egyszerű emberek, ráadásul nem a jobban dokumentált városi, hanem a falusi–mezővárosi lakosság jelenik meg benne, ráadásul úgy, mint akik saját maguk mesélik el a velük történteket, ami a korabeli források között igen ritka.

 

Egyéb

TANÍTÁS

ELTE BTK, Történeti Antropológia Program (megbízott előadó: 2008–)

TANULMÁNY- ÉS KUTATÓUTAK

Róma, Vatikáni Levéltár, Római Magyar Akadémia; Bécs, Collegium Hungaricum (2006); University of Reading (1995); University of Edinburgh (1993)

NYELVTUDÁS

angol, német, latin, olasz

MÉDIASZEREPLÉSEK

Múlt-kor, 2010. február 19.

MTV, Ma Reggel, 2011. október 31.

MTV, Híradó, 2011. október 31.

Inforádió, Könyvpercek, 2012. január 17.

Magyar Rádió, Disputa, 2012. február 12.

Közelgő eseményeink

Nincsenek események

refo500-logo

Munkatársaink önálló blogjai

A hétköznapi élet története 
A tankönyvön túl

 

Az MTA kutatói pályázatai

Az MTA központi weboldala

AZ MTA kutatóintézet-hálózata