Konrád, Miklós
Konrád Miklós

Alapadatok

Konrád Miklós
Beosztás: tudományos munkatárs
Témacsoport: Újkori témacsoport
Tel.: 224-6700/4655
E-mail: konrad.miklos@btk.mta.hu

Status: Associate Research Fellow

Research Team: Contemporary History

Tel.: 224-6700/655

Email: konrad.miklos@btk.mta.hu

Degree: PhD, “The Conversion of Jews in Hungary between the Reform Age and the First World War” (2011)

Research Field: Jews in Hungary, 19–20th century

Életrajz

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ

Budapest, 1967. 01. 17

VÉGZETTSÉG

Université Paris-Sorbonne (Paris IV), D.E.A. en Histoire moderne et comtemporaine (1995)

TUDOMÁNYOS FOKOZAT

PhD (2011) Debreceni Egyetem. Téma: A zsidók áttérése Magyarországon a reformkor és az első világháború kitörése között

MUNKAHELY, BEOSZTÁS

MTA Történettudományi Intézete (2000–2011)

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet (2012–) tudományos munkatárs

EGYÉB TUDOMÁNYOS KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG

Naményi Ernő Társaság – Virtuális Zsidó Múzeumi Egyesület (alapító tag: 2008–)

Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület (tag: 2012–)

DÍJAK, KITÜNTETÉSEK

MTA Szótári Munkabizottsága „Kiváló magyar szótár” díja (2007) (Magyar–Francia Kisszótár. Főszerk. Konrád Miklós. Bp., 2004.)

Publikációk

LEGFONTOSABB PUBLIKÁCIÓK

1. A neológ zsidóság útkeresése a századfordulón. Századok, 139. (2005) 6. 1335–1369.

2. Orfeum és zsidó identitás Budapesten a századfordulón. Budapesti Negyed, 16. (2008) 2. 351–368.

3. Jews and politics in Hungary in the Dualist era, 1867–1914. East European Jewish Affairs, 39. (2009) 2. 167–186.

4. Vallásváltás és identitás: A kitért zsidók megítélésének változásai a dualizmus korában. Századok, 144. (2010) 1. 3–46.

5. Wahrmann Mór és gyermekei. Adalék a dualizmus kori zsidó nagypolgárság történetéhez. Történelmi Szemle, 54. (2012) 3.  441–468.

6. The Social Integration of the Jewish Upper Bourgeoisie in the Hungarian Traditional Elites. A Survey of the Period from the Reform Era to World War One, Hungarian Historical Review, 3. (2014) 4. 818–849.

7. Zsidóságon innen és túl. Zsidók vallásváltása Magyarországon a reformkortól az első világháborúig. Bp., MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2014.

8. Zsidók magyar nemzete. A nemzeti múlt zsidó tudományos ábrázolása, különös tekintettel a kazárelméletre. Századok, 150. (2016) 3. 631–665.

9. Hungarian Expectations and Jewish Self-Definitions, 1840–1914. In: Modern Jewish Scholarship in Hungary: The ‘Science of Judaism’ between East and West. Eds. Turán, Tamás–Wilke, Carsten. Berlin–Boston, De Gruyter Oldenbourg, 2016. 329–348.

10. Egy kudarc anatómiája. Neológ zsidó vallásoktatás a dualizmus korában. In: Iskola, művelődés, társadalom. Az oktatás, nevelés és művelődés társadalomtörténeti látószögei. Szerk. Sasfi Csaba–Ugrai János. Bp., Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület, 2017. 331–352.

 

PUBLIKÁCIÓS LISTA HIVATKOZÁSOKKAL

1993

Szélsőjobboldali előretörés Nyugat-Európában. Szombat, 5. (1993) 2. 17-19.

1997

A pesti zsidó nő mint allegória. A zsidó nő ábrázolása a századforduló magyar irodalmában. Café Bábel, 7. (1997) 2. 81–93.

Toronyi Zsuzsanna: A zsidó asszimiláció a Pesti Chevra Kadisa elöljáróinak társadalmi pozíciói alapján. In: Otthonkeresők, otthonteremtők. Zsidó társadalomtörténeti tanulmányok. Szerk. Gábor György, Hajnal Piroska, Schweitzer Gábor. Bp., 2001. p. 109. 8. j.
Agata Schwartz: Emma Ritoók's Novel "Spiritual Adventurers" [A szellem kalandorai]. An Intellectual Document of the Fin de Siècle. Hungarian Studies, 16. (2002) 2. p. 306. 9. j.
Julia Richers: „Jótékony rablás” csupán? A Pesti Izraelita Nőegylet tevékenységi körei (1866–1943). In: A zsidó nő. Szerk. Toronyi Zsuzsa. Bp., é. n. [2003.] p. 74. 8. j.
Agata Schwartz: Shifting Voices: Feminist Thought and Women's Writing in Fin-de-siècle Austria and Hungary. Montreal, 2008. p. 250. 5. j.
Julia Richers: Jüdisches Budapest. Kulturelle Topographien einer Stadtgemeinde im 19. Jahrhundert. Köln–Weimar–Wien, 2009. p. 318. 192. j.
Gleszer Norbert: Tórájának fele… A rabbiné és a zsidó nő imagológiája a magyar nyelvű budapesti orthodox zsidó sajtóban a 19. század végén és 20 század elején. In: Voigtloristica. Tanulmányok a 70 éves Voigt Vilmos tiszteletére. Szerk. Filkó Veronika–Kőhalmy Nóra–Smid Bernadett. Bp., 2010, p. 282. 4. j.,
p. 283. 11. j.
Glässer Norbert: Találkozás a Szent Igazzal. A magyar nyelvű orthodox zsidó sajtó cádik-képe 1891–1944. Szeged, 2014, p. 220. 100. j.

Közjó és haszonles. A polgárosodás és a zsidók a XIX. századi Magyarországon. Café Bábel, 7. (1997) 4. 83–98.

Ungvári Tamás: Ahasvérus és Shylock. A „zsidókérdés” Magyarországon. Bp., 1999, p. 18. 26. j.
Ungvári Tamás: Csalódások kora. A „zsidókérdés” magyarországi története. Bp., 2010, p. 32. 26. j.

1999

Magyar–francia nagyszótár. Főszerk. Konrád Miklós. Bp., 1999.

2000

Le mouvement d'embourgeoisement de la noblesse et les Juifs dans la Hongrie du XIXe siècle. Revue des Études Juives, 159. (2000) 1–2. 145–184.

Julia Richers: Jüdisches Budapest. Kulturelle Topographien einer Stadtgemeinde im 19. Jahrhundert. Köln–Weimar–Wien, 2009. p. 18. 18. j.

2001

Zsidó jótékonyság és asszimiláció a századfordulón. Történelmi Szemle, 43. (2001) 3–4. 257–285.

Gábor Gyáni: Image Versus Identity: Assimilation and Discrimination of Hungary's Jewry. Hungarian Studies, 18. (2004) 2. p. 161. 13. j.
Gyáni Gábor: Identitás versus imázs: asszimiláció és diszkrimináció a magyar zsidóság életében. In: „Új idea, új cél keresésére szorítanak bennünket”. Tanulmányok a zsidó történetírásról. Szerk. Schweitzer Gábor. Bp., 2005. p. 58. 18. j.
Radnóti Ilona: „A jótékonyság megment a haláltól.” Adományok és alapítványok a Pécsi Izraelita Hitközségben a dualizmus korában. Pécsi Szemle, 9. (2006) 2. p. 43. 8. j.
Jusztin Márta: „Külföldi utamból”. Seltmann Lajos hódmezővásárhelyi főrabbi európai körútjáról. Budapesti Negyed, 16. (2008). 2. p. 290. 12. j.,
p. 304. 60. j.
Julia Richers: Jüdisches Budapest. Kulturelle Topographien einer Stadtgemeinde im 19. Jahrhundert. Köln–Weimar–Wien, 2009. p. 304. 148. j.
Csíki Tamás: Vallási élet, önszerveződés: Egyletek, szervezetek. In: Zsidók Kárpátalján. Történelem és örökség a dualizmus korától napjainkig. Szerk. Bányai Viktória, Fedinec Csilla, Komoróczy Szonja Ráhel. Bp., 2013, p. 365. 7. j.
Gyáni Gábor: Identitás versus imázs: asszimiláció és diszkrimináció a magyar zsidóság életében. In: Nép, nemzet, zsidó. Pozsony, 2013, p. 222., 18. j.

2002

La femme juive de Budapest comme allégorie. L'image de la femme juive dans la littérature hongroise du tournant du siècle dernier. Revue des Études Juives, 161. (2002) 1–2. 159–178.

Clara Royer: Le royaume littéraire. Quêtes d’identité d’une génération d’écrivains juifs de l’entre-deux-guerres. Hongrie, Slovaquie, Transylvanie. Paris, 2011. p. 99. 2. j.,
p. 102. 1. j.,
p. 102. 2. j.

2003

A pesti zsidó nő mint allegória. A zsidó nő ábrázolása a századforduló magyar irodalmában. In: A zsidó nő. Szerk. Toronyi Zsuzsa. Bp., é. n. [2003], 11–27.

Rum Attila: Kutatóárok a magyar Vadak kereséséhez. In: Magyar Vadak Párizstól Nagybányáig 1904–1914. Szerk. Passuth Krisztina, Szücs György. Bp., 2006. p. 68. 10. j.
Mészáros Zsolt: A zsidó önmeghatározás tétjei és dilemmái Erdős Renée Ősök és ivadékok című tetralógiájában. In: „Zsidó” identitásképek a huszadik századi magyar irodalomban. Szerk. Schein Gábor, Szűcs Teri. Bp., 2013, p. 17. 8. j.
Clara Royer: Krúdy Gyula és a szép zsidó nő: irodalmi klisé és etikus fantázia között. Helikon. Irodalomtudományi szemle, 59. (2013) 3. p. 283. 35. j.,
p. 295. 39. j.

2004

Magyar–francia kisszótár. Főszerk. Konrád Miklós. Bp., 2004.

2005

Az antiszemitizmus zsidó percepciója Magyarországon az első világháború előtt. Múlt és Jövő, 16. (2005) 3. 70–80.

Balázs Eszter: Az intellektualitás vezérei. Viták az irodalmi autonómiáról a Nyugatban és a Nyugatról 1908–1914. Bp., 2009. p. 250. 86. j.,
p. 269. 276. j.,
p. 274. 362. j.,
p. 275. 379. j.
Vörös Kati: Magyar zsidó történelem, mint zsidó történelem. In: Buksz, 21. (2009) 3. p. 208. 83. j.
Ungvári Tamás: Csalódások kora. A „zsidókérdés” magyarországi története. Bp., 2010. p. 320. 1. j.,
p. 538. 27. j.
Clara Royer: Le royaume littéraire. Quêtes d’identité d’une génération d’écrivains juifs de l’entre-deux-guerres. Hongrie, Slovaquie, Transylvanie. Paris, 2011. p. 518.
Prepuk Anikó: A zsidóság Közép- és Kelet-Európában a 19–20. században. Debrecen, 1997. Online közlés jegyzetekkel kiegészítve, 2013, p. 187. 435. j.

A neológ zsidóság útkeresése a századfordulón. Századok, 139. (2005) 6. 1335–1369.

Csekő Ernő: Ifj. Leopold Lajos és Szekszárd. In: A Wosinsky Mór Múzeum Évkönyve. Szerk. Gaál Attila. Szekszárd, 2006. p. 350. 42. j.
Csekő Ernő: „Mélyen tisztelt földim". Ifj. Leopold Lajos és Babits Mihály barátsága. Múlt és Jövő, 17. (2006) 2. p. 47. 72. j.
Michael K. Silber: Hungary. In: The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe. I–II. Ed. Gershon David Hundert. New Haven–London, 2008, I. p. 782.
Prepuk Anikó: A neológ sajtó a zsidóság társadalmi befogadásáért a 19. század utolsó harmadában. Budapesti Negyed, 16. (2008) 2. p. 191. 10. j.,
p. 193. 16. j.
Norbert Gleszer: Orthodox kosher mass culture? Food industry, hospitality industry, children’s holidays and open-air baths in the weekly paper of orthodox Jewry in Hungary, 1925–1944. Acta Ethnographica Hungarica, 53. (2008) 2. p. 225. 26. j.
András Zima: Cult or Spirit? Integration strategies and history of memory in Jewish groups in Hungary at the turn of the 19th–20th century. Acta Ethnographica Hungarica, 53. (2008) 2. p. 251. 26. j.
Gleszer Norbert, Zima András: Ráció és vallás. Hagyományracionalizálás és tradicionalitásra való törekvés a 20. század első felének magyar nyelvű budapesti zsidó hetilapjaiban. Korunk, 20. (2009) 7. p. 96. 23. j.
Vörös Kati: Magyar zsidó történelem, mint zsidó történelem. Buksz, 21. (2009) 3. p. 208. 83. j.
Ungvári Tamás: Csalódások kora. A „zsidókérdés” magyarországi története. Bp., 2010. p. 426. 2. j.,
p. 538. 21. j.
Tóth Csaba Tibor: Tükörcserepek. Kommentár, (2010) 5. p. 100. 4. j.
Clara Royer: Le royaume littéraire. Quêtes d’identité d’une génération d’écrivains juifs de l’entre-deux-guerres. Hongrie, Slovaquie, Transylvanie. Paris, 2011, p. 55. 3. j.,
p. 55. 4. j.,
p. 280 1. j.
Glässer Norbert: A vallásosság vagy az elmaradottság vidéke? Kulturális kontaktzónák tradicionalistásra törekvő zsidó közösségei a budapesti orthodox zsidó sajtó tükrében. In: Židia pred a za Karpatmi v priebehu stáročí. Szerk. Peter Kónya. Prešov, 2013, 260. 3. j.,
p. 260. 4. j.,
p. 262. 10. j.,
p. 266. 32. j.
Glässer Norbert: Találkozás a Szent Igazzal. A magyar nyelvű orthodox zsidó sajtó cádik-képe 1891–1944. Szeged, 2014, 32. 77. j.,
p. 32. 78. j.,
p. 34. 81. j.,
p. 81. 267. j.,
p. 81. 269. j.
p. 107. 418. j.,
p. 114. 450. j.,
p. 285. 1380. j.,
p. 286. 1381. j.,
p. 287. 1385. j.
Mészáros Zsolt: A zsidó önmeghatározás tétjei és dilemmái Erdős Renée Ősök és ivadékok című tetralógiájában. In: „Zsidó” identitásképek a huszadik századi magyar irodalomban. Szerk. Schein Gábor, Szűcs Teri. Bp., 2013, p. 16. 5. j.
Viktória Bányai: The Hebrew Language as a Means of Forging National Unity: Ideologies Related to the Hebrew Language at the Beginning of the 19th and the 20th Centuries. In: Between Minority and Majority: Hungarian and Jewish/Israeli Ethnical and Cultural Experiences in Recent Centuries. Eds. Pál Hatos, Attila Novák. Bp., 2013, p. 81. 18. j.,
p. 81. 19. j.
Laczó Ferenc: Felvilágosult vallás és modern katasztrófa közt. Magyar zsidó gondolkodás a Horthy-korban. Bp., 2014, p. 298.

2006

Jewish Perception of Antisemitism in Hungary before World War I. In: Jewish Studies at the Central European University. IV. 20032005. Eds. András Kovács, Michael L. Miller. Bp., 2006, 177–190.

Michael K. Silber: Hungary. In: The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe. I–II. Ed. Gershon David Hundert. New Haven–London, 2008, I. p. 782.

2007

The Jewish Woman as an Allegory: The Portrayal of Jewish Women in Hungarian Literature at the Turn of the Century. In: Gender, Memory and Judaism. Eds. Judit Gazsi, Andrea Pető, Zsuzsanna Toronyi. Bp., 2007, 193–212.

Kund Attila: Méhelÿ Lajos és a magyar fajbiológiai kísérlete (1920–1931). Múltunk, 57. (2012) 4. p. 265. 135. j.

Zsidók és kitért zsidók a dualizmus korában. A kitérés okai zsidó szemmel. Történelmi Szemle, 49. (2007) 3. 373–402.

Clara Royer: Le royaume littéraire. Quêtes d’identité d’une génération d’écrivains juifs de l’entre-deux-guerres. Hongrie, Slovaquie, Transylvanie. Paris, 2011, p. 262. 4. j.,
p. 269. 5. j.
Szendrei Ákos: Justh Gyula politikai pályája. A függetlenségi politizálás lehetőségei a 19-20. század fordulóján. Debrecen, 2012, p. 233.
Prepuk Anikó: A zsidóság Közép- és Kelet-Európában a 19–20. században. Debrecen, 1997. Online közlés jegyzetekkel kiegészítve, 2013, p. 163. 369. j.
Frank Tibor: Asszimiláció és konverzió a 19. század végi Európában. In: Zsidóság – tradicionalitás és modernitás. Tisztelgő kötet Karády Viktor 75. születésnapja alkalmából. Szerk. Biró Zsuzsanna Hanna, Nagy Péter Tibor. Bp., 2012, p. 22. 2. j.

Music halls and Jewish Identities in Budapest at the Turn of the Century. In: Jewish Space in Central and Eastern Europe: Day-to-Day History. Eds. Jurgita Šiaučiūnaitė-Verbickienė, Larisa Lempertienė. Newcastle, 2007, 143–156.

Anna Manchin: Cabaret comedy and the taboo of ‘Jewishness’ in twentieth-century Hungary. Comedy Studies, 4. (2013) 2. p. 168.

2008

Orfeum és zsidó identitás Budapesten a századfordulón. Budapesti Negyed, 16. (2008) 2. 351–368.

Vörös Kati: Magyar zsidó történelem, mint zsidó történelem. Buksz, 21. (2009) 3. p. 208. 83. j.
Vörös Boldizsár: Jelképek, szállóigék, ünnepségek. Kulturális jelenségek forradalmakban és ellenforradalomban. Történelmi Szemle, 51. (2009) 4. p. 547. 36. j.
Ungvári Tamás: Csalódások kora. A „zsidókérdés” magyarországi története. Bp., 2010. p. 538. 21. j.
Ivan Sanders: Jewish (Over)tones in Viennese and Budapest Operetta. In: Comparative Hungarian Cultural Studies. Eds. Steven Tötösy de Zepetnek, Louise O. Vasvári. West Lafayette, 2011. p. 156.
Clara Royer: Le royaume littéraire. Quêtes d’identité d’une génération d’écrivains juifs de l’entre-deux-guerres. Hongrie, Slovaquie, Transylvanie. Paris, 2011. p. 302. 1. j.
Katalin Fenyves: Talmudic Wit and Assimilation: Sources of Jewish Humour in Fin-de-siècle Hungary. In: Hungarian Humour. Eds. Anna T. Litovkina, Judith Sollosy, Péter Medgyes, Dorota Brzozowska. Krakow, 2012, p. 132.,
p. 134.
Laczó Ferenc: Felvilágosult vallás és modern katasztrófa közt. Magyar zsidó gondolkodás a Horthy-korban. Bp., 2014, p. 298.

2009

Jews and Politics in Hungary in the Dualist Era, 1867–1914. East European Jewish Affairs, 39. (2009) 2. 167–186.

Louise O. Vasvári, Steven Tötösy de Zepetnek, Carlo Salzani: Selected Bibliography for Work in Comparative Hungarian Cultural Studies. In: Comparative Hungarian Cultural Studies. Eds. Steven Tötösy de Zepetnek, Louise O. Vasvári. West Lafayette, p. 358.
Petra Rybářová: Antisemitizmus v Uhorsku v 80. rokoch 19. storočia. Bratislava, 2010, p. 33. 92. j.,
p. 33. 95. j.
Rebekah Klein-Pejšová: Building Slovak Jewry: Communal Reorientation in Interwar Czechoslovakia. Shofar, 30. (2012) 4. p. 27. 32. j.
Glässer Norbert: Találkozás a Szent Igazzal. A magyar nyelvű orthodox zsidó sajtó cádik-képe 1891–1944. Szeged, 2014, p. 77. 256. j.
Anna Manchin: Gyula Kabos and “Jewish Difference”: Reconstructing Interwar Jewish History through Film. The Hungarian Quarterly, 54. (2014) 209, p. 180, 24. j.,
p. 181. 27. j.

Vallásváltás és identitás: A kitért zsidók megítélésének változásai a dualizmus korában. Századok, 144. (2009) 3. 593–636.

Gyáni Gábor: A magyar polgári elitek értékrendszere és regionális változatai. Tér és Társadalom, 24. (2010) 2. p. 10.
Gyáni Gábor: Az asszimilációkritika Bibó István gondolkodásában. Holmi, 23. (2011) 8. p. 1035. 56. j.
Frank Tibor: Asszimiláció és konverzió a 19. század végi Európában. In: Zsidóság – tradicionalitás és modernitás. Tisztelgő kötet Karády Viktor 75. születésnapja alkalmából. Szerk. Biró Zsuzsanna Hanna, Nagy Péter Tibor. Bp., 2012, p. 22. 2. j.
Gyáni Gábor: Az asszimilációkritika Bibó István gondolkodásában. In: Nép, nemzet, zsidó. Pozsony, 2013, p. 273., 56. j.

2010

Vallásváltás és identitás: A kitért zsidók megítélésének változásai a dualizmus korában. Századok, 144. (2010) 1. 3–46. [Az azonos című, technikai okokból hibásan megjelent 2009-es tanulmány újraközlése]

Kövér György: Bekeresztelkedők. Társadalomtörténeti adalékok arról, hányféle asszimiláció lehetséges egy famíliában. Kommentár, 2012. 6. p. 88. 3. j.,
p. 89. 6. j.,
p. 93. 28. j.
Zoltán Vági, László Csosz, Gábor Kádár: The Holocaust in Hungary: Evolution of a Genocide. Lanham, 2013, p. 338, 29. j.
Kövér György: Bekeresztelkedők. Társadalomtörténeti adalékok arról, hányféle asszimiláció lehetséges egy famíliában. In. Felekezeti társadalom – felekezeti műveltség. Rendi társadalom – polgári társadalom 25. Szerk. Lukács Anikó. Bp., 2013, p. 193. 3. j.,
p. 194. 6. j.,
p. 197. 28. j.

„Szidur a karácsonyfa alatt!” Karácsonyi ünnepek és zsidó identitás a dualizmus korában. In: Kép-keret. Az identitás konstrukciói. Szerk. Gantner B. Eszter, Schweitzer Gábor, Varga Péter. Bp., 2010. 174–197.

Glässer Norbert: Találkozás a Szent Igazzal. A magyar nyelvű orthodox zsidó sajtó cádik-képe 1891–1944. Szeged, 2014, 77. 256. j.

2011

A zsidók áttérése Magyarországon a reformkor és az első világháború kitörése között. 2011. 468. [PhD-disszertáció, kézirat.]

Prepuk Anikó: A zsidóság Közép- és Kelet-Európában a 19–20. században. Debrecen, 1997. Online közlés jegyzetekkel kiegészítve, 2013, 163. 369. j.

2012

Wahrmann Mór és gyermekei. Adalék a dualizmus kori zsidó nagypolgárság történetéhez. Történelmi Szemle, 54. (2012) 3. 441–468.

Hatvany Lajos „zsidókérdése”. Szombat, 24. (2012) 9. 20–23.

A zsidó vallásváltások alakulása és indítéka 1896 és 1914 között. In: Zsidóság – tradicionalitás és modernitás. Tisztelgő kötet Karády Viktor 75. születésnapja alkalmából. Szerk. Biró Zsuzsanna Hanna, Nagy Péter Tibor. Bp., 2012. 31–43.

2013

Demográfiai változások. In: Zsidók Kárpátalján. Történelem és örökség a dualizmus korától napjainkig. Szerk. Bányai Viktória, Fedinec Csilla, Komoróczy Szonja Ráhel. Bp., 2013. 15–26.

Az Államhatalom és a régió más népességeinek viszonya a zsidósághoz. In: Zsidók Kárpátalján. Történelem és örökség a dualizmus korától napjainkig. Szerk. Bányai Viktória, Fedinec Csilla, Komoróczy Szonja Ráhel. Bp., 2013. 106–125.

Brettlik, zengerájok, orfeumok. Szórakozás és identitás a zsidó negyedben az első világháború előtt. In: Ami látható és ami láthatatlan. Erzsébetváros zsidó öröksége. Szerk. Török Gyöngyvér. Bp., 2013. 169–178.

Kövér György: A tiszaeszlári dráma. Társadalomtörténeti látószögek. Történelmi Szemle, 55. (2013) 1. 150–153. [Recenzió.]

2014

Eötvös József és a zsidók. Történelmi Szemle, 56. (2014) 3. 495–509.

Zsidóságon innen és túl. Zsidók vallásváltása Magyarországon a reformkortól az első világháborúig. Bp., 2014. 672. 

The Social Integration of the Jewish Upper Bourgeoisie in the Hungarian Traditional Elites: A Survey of the Period from the Reform Era to World War One. Hungarian Historical Review, 3. (2014) 4. 818–849.

2015

Entre émancipation et conversion. Dilemmes juifs en Hongrie dans la première moitié du XIXe siècle. Histoire, Économie & Société, 33. (2014) 4. 58–74.

Zsidók az utcasarkon. A budapesti zsidó hordárok tündöklése és bukása. Múlt és Jövő, Új folyam, 26. (2015) 3. 82–94.

 

2016

Támogatók és vetélytársak. A Magyar-Zsidó Szemle helye a neológ felekezeti közéletben. Regio, 24. (2016) 1. 126–147.

Zsidók magyar nemzete. A nemzeti múlt zsidó tudományos ábrázolása, különös tekintettel a kazárelméletre. Századok, 150. (2016) 3. 631–665.

Zsidó nemzet, nép, felekezet, faj? Keresztény meghatározások és neológ önmeghatározások a reform- és dualizmus kori Magyarországon. In: Nemzet, faj, kultúra a hosszú 19. században Magyarországon és Európában. Szerk. Hörcher Ferenc–Lajtai Mátyás–Mester Béla. Bp., MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2016. [Tanulmányok a nacionalizmus kultúrtörténetéből, 2.] 93–114.

Támogatók és vetélytársak. A Magyar Zsidó Szemle helye a neológ felekezeti közéletben. In: A „tudománnyal kibékült zsidóság”. Tanulmányok a Magyar Zsidó Szemle első korszakából. Szerk. Kiss Endre. Bp., OR-ZSE, 2016. 39–53.

 

Hungarian Expectations and Jewish Self-Definitions, 1840–1914. In: Modern Jewish Scholarship in Hungary: The ‘Science of Judaism’ between East and West. Eds. Turán, Tamás–Wilke, Carsten. Berlin–Boston, De Gruyter Oldenbourg, 2016. 329–348.

2017

 

Egy kudarc anatómiája. Neológ zsidó vallásoktatás a dualizmus korában. In: Iskola, művelődés, társadalom. Az oktatás, nevelés és művelődés társadalomtörténeti látószögei. Szerk. Sasfi Csaba–Ugrai János. Bp., Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület, 2017. 331–352.

Egyenjogúsítás feltételekkel. A feltételes zsidóemancipáció eszméjének diadala és bukása. Múlt és Jövő, 28. (2017) 3. 28–35.

A magyar zsidóság kikeresztelkedett vezetője. Avagy Kunewalder Jónás személyes emancipációja. Szombat, 29. (2017) 9. 18–21.

De l’orthodoxie juive au sionisme en passant par la conversion. Le parcours juif d’Ármin Vámbéry (1832–1913). In: Entre judaïsme et christianisme: Les conversions en Europe, de l’époque moderne à l’apparition de l’antisémitisme politique. Éds. Ferruta, Paola–Dumont, Martin–Tollet, Daniel. Paris–Louvain–Bristol, Peeters, 2017. [Collection de la Revue des Études Juives, 58.] 185–205.

 

Kutatások

KUTATÁSI TERÜLET

A zsidóság Magyarországon, 19–20. század

Egyéb

ÖSZTÖNDÍJ

Collegium Budapest, Junior Fellow (Budapest, 1995–1996)

MÉDIASZEREPLÉSEK

Beszélgetés a francia elnökválasztásokról. Friderikusz most. ATV, 2007, ápr. 23.

A Kossuth Rádiónak és a Klub Rádiónak adott, összesen öt interjú a francia elnökválasztásokról, 2007. április-május.

Közelgő eseményeink

refo500-logo

Munkatársaink önálló blogjai

A hétköznapi élet története 
A tankönyvön túl

 

Az MTA kutatói pályázatai

Az MTA központi weboldala

AZ MTA kutatóintézet-hálózata