Lajtai, Mátyás
Lajtai Mátyás

Alapadatok

Lajtai Mátyás
Beosztás: tudományos segédmunkatárs
Témacsoport: Művészetek és tudomány a nemzetépítés szolgálatában a 19. századi Magyarországon OTKA
Telefon: 224–6700/666

Status: Associate Research Fellow

Research Team: Arts and Science in the Service of Nation Building in Nineteenth-Century Hungary HSRF

Phone: 224–6700/666

Email: lajtai.matyas@btk.mta.hu

Életrajz

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ

Zalaegerszeg, 1986. 07. 13.

VÉGZETTSÉG

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Társadalomtudományi Kar, szociológia szak (2010)

TUDOMÁNYOS FOKOZAT

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Bölcsészettudományi kar, Történettudományi Doktori Iskola – ATELIER Európai társadalomtudományok historiográfia program

MUNKAHELYEK

MTA Etnikai és Nemzeti Kisebbségkutató Intézet (2010–2012)

MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézet (2012–2013)

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet (2013–)

Publikációk

PUBLIKÁCIÓK

A kisebbségi civil szervezetek parlamenti finanszírozása 1991–2010. In: Asszimiláció, integráció, szegregáció: Párhuzamos értelmezések és modellek a kisebbségkutatásban. Szer. Bárdi Nándor, Tóth Ágnes. Bp., 2011. 265–302.

Kísérlet a roma civil szféra méretének, térbeli elhelyezkedésének és három forrás példáján forrásmegszerző képességének vizsgálatára. In: Önazonosság és tagoltság. Szerk. Bárdi Nándor, Tóth Ágnes. Bp., 2013. 89–130.

Roma történelem másképpen. BUKSZ, (2013) 2. 134–139.

Könczei Csongor: A kalotaszegi cigányzenészek társadalmi és kulturális hálózatáról. Magyar Kisebbség, (2013) 1. 220–227.

Slavoj Žižek: A törékeny abszolútum. Szépirodalmi Figyelő, (2011) 5. 84–85.

Tény és fikció: Tudomány és művészet a nemzetépítés bűvkörében a 19. századi Magyarországon. Szerk.: Lajtai Mátyás és Varga Bálint. Bp., 2015.

A cigányzenész alakjának toposza. In: Tény és fikció: Tudomány és művészet a nemzetépítés bűvkörében a 19. századi Magyarországon. Szerk.: Lajtai Mátyás és Varga Bálint. Bp., 2015. 85–99.

Huszonhárom mozaikkocka világunkról. Korall: Társadalomtörténeti Folyóirat, 61. (2015) 197–202.

Ahogy a miniszterelnök látta. Szépirodalmi Figyelő, (2015) 6. 76–81.

 

Kutatások

KUTATÁSI TERÜLET

Magyarországi romák 19–20. századi története

Egyéb

MÉDIASZEREPLÉSEK

Jelenlét, MR1 Kossuth Rádió (2013. 05. 18.)

ÖSZTÖNDÍJAK

Köztársasági ösztöndíj (2009–2010)

Közelgő eseményeink

Nincsenek események

refo500-logo

Munkatársaink önálló blogjai

A hétköznapi élet története 
A tankönyvön túl

 

Az MTA kutatói pályázatai

Az MTA központi weboldala

AZ MTA kutatóintézet-hálózata