Skorka, Renáta
Skorka Renáta

Alapadatok

Skorka Renáta
Beosztás: tudományos munkatárs
Témacsoport: Középkori témacsoport
Telefon: 224-6700/634
E-mail: skorka.renata@btk.mta.hu

Status: Associate Research Fellow

Research Team: Medieval History Research Team

Phone: +361 224-6700/4634

Email: skorka.renata@btk.mta.hu

Degree: PhD

Research Field: Medieval urban history and publication of German sources

Életrajz

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ

Budapest, 1976. 10. 30.

VÉGZETTSÉG

Károli Gáspár Református Egyetem (Budapest), Bölcsészettudományi Kar, magyar–történelem szak (2001)

TUDOMÁNYOS FOKOZAT

PhD

MUNKAHELYEK, BEOSZTÁSOK

MTA Történettudományi Intézete (2002–2011)

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet (2012–) tudományos munkatárs

DÍJAK, KITÜNTETÉSEK

Akadémiai Ifjúsági Díj (2010)

Publikációk

PUBLIKÁCIÓS LISTA

2002

Schramm, G., Puttkammer, J., Arens, M.: Hogyan kerültek a románok többségbe jelenlegi államuk területén? Történelmi Szemle, 44. (2002) 3–4. 331–343. [Szakfordítás.]

2003

Buda város jogkönyve I–II. Századok, 137. (2003) 762–764.

2004

Pozsony gazdasági szerepe a 15. század első felében a zálogszerződések tükrében. Századok, 138. (2004) 2. 433–463.

2005

A céhrendszer kibontakozása. In: A magyar kézművesipar története. Szerk. Szulovszky János. Bp., 2005. 109–150.

2006

Zsigmond kalandos életű krónikása. História, 28. (2006) 2. 9–11.

A kortárs feljegyzései. Részletek Eberhard Windecke emlékiratából. Műértő, (2006) (különszám) 21–23.

Szende Katalin: Otthon a városban. Társadalom és anyagi kultúra a középkori Sopronban, Pozsonyban és Eperjesen. Századok, 140. (2006) 2. 510–512. [Recenzió.]

Bártfától Pozsonyig. Városok a 13–17. században. Századok, 140. (2006) 2. 519–522. [Recenzió.]

2007

Egy középkori emlékirat kutatási lehetőségei. In: Diszciplínák határain innen és túl. Szerk. Balogh Margit. Bp., 2007. 447–465. [Fiatal kutatók fóruma, 2.]

Kézművesek a középkori Magyarországon. História, 29. (2007) 7. 24–27.

Iparosok a középkori Magyarországon. História, 29. (2007) 4. 14–16.

Beszámoló a Nándorfehérvár-konferenciáról. Századok, 141. (2007) 2. 1047–1049.

A krónikás és a negyvenezer liliomos aranypénz. Történelmi Szemle, 49. (2007) 3. 443–450.

Két könyv a középkori Sopronról: Jenő Házi – János Németh: Gerichtsbuch/Bírósági könyv 1423–1531; Károly Mollay – Károly Goda: Gedenkbuch/Feljegyzési könyv, 1492–1543. Századok, 141. (2007) 4. 1047–1049. [Recenzió.]

Erich Meuthen: Das 15. Jahrhundert. Századok, 141. (2007) 2. 521–523. [Recenzió.]

2008

Eberhard Windecke emlékirata Zsigmond királyról és koráról. Bp., 2008. 444. [História könyvtár. Elbeszélő források 1.]

Szabács ostroma. In: Mátyás és a humanizmus. Szerk. Csukovits Enikő. Bp., 2008. 133. [Nemzet és emlékezet.]

A cseh urak felajánlják a koronát Mátyásnak. In: Mátyás és a humanizmus. Szerk. Csukovits Enikő. Bp., 2008. 73–77. [Nemzet és emlékezet.]

2009

Mátyás király és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei támogatói. Új eredmények a nyírbátori régészeti és műemléki kutatások alapján. Tudományos konferencia, Nyírbátor 2008. november 7–8. Századok, 143. (2009) 2. 506–514.

Egy budai céh forrásai. A budai mészárosok középkori céhkönyvei és kiváltságlevelei. Korall, 10. (2009) 38. 160–164.

Eberhard Windecke itineráriuma. Világtörténet, 31. (2009) 1–2. 34–51.

Johannes Fried: Bűntény, avagy mítosz. Konstantinápoly 1204-es elfoglalása Velence kulturális emlékezetében. Világtörténet, 31. (2009) 1–2. 3–34. [Szakfordítás.]

2010

Pozostalost Joriga Kuntzelmana – alebo náhodny subeh udalostí v Bratislave v 15. storocí. In: Stredoveke mesto ako miesto stretnutí a komunikacie. Szerk. Jan Lukacka, Martin Stefanik. Bratislava, 2010. 109–115.

Vorwort. In: C. Tóth Norbert: Politikatörténeti források Bátori István első helytartóságához (1522–1523). Bp., 2010. 10–14. [A Magyar Országos Levéltár Kiadványai II. Forráskiadványok, 50.]

2011

Középkori pozsonyi polgárság a végrendeletek tükrében. Korall, (2011) 45. 207–214.

Frederik Federmayer Nováki Andreasich Mátyás. A győri egyházmegye jegyzőjének életútja. In: „In labore fructus": Jubileumi tanulmányok Győregyházmegye múltjából. Szerk. Nemes Gábor, Vajk Ádám. Győr, 2011. 119–127. [A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai. Források, feldolgozások, 13.] [Szakfordítás.]

2013

With a Little Help from the Cousins - Charles I and the Habsburg Dukes of Austria during the Interregnum. Hungarian Historical Review, 2. (2013) 243–261.

Az alapító , a copfos és a harmadik. (A Regesta Habsburgica újabb kötetének margójára). Századok, 147. (2013) 523–528.

A csökkentett vámtarifájú út kialakulása I. Károly uralkodása alatt. Történelmi Szemle, 55. (2013) 451–470.

2014

Rokonok és szövetségesek. I. Károly és a Habsburg hercegek együttműködése az interregnum éveiben. In: Arcana tabularii. Tanulmányok Solymosi László tiszteletére I–II. Szerk.: Bárány Attila–Dreska Gábor–Szovák Kornél. Bp.–Debrecen, 2014. II. 625–638.

A krakkói kereskedők esete az urburaispánnal. Kuny Domokos Múzeum Közleményei, 20. (2014) 177–183.

Dicsőséges századok 1301–1526. Bp., 2014.

2015

A Habsburgok és a magyar Anjouk kapcsolatainak kronológiája IV. (Luxemburgi) Károly uralkodása alatt. Világtörténet, 36. (2014) 631–661.

Fehérvár az interregnum időszakában In: In medio regni Hungariae – Régészeti, művészettörténeti és történeti kutatások „az ország közepén”. Szerk.: Benkő Elek, Orosz Krisztina. Bp., 2015. 361–375.

Kutatások

KUTATÁSI TERÜLET

Középkori várostörténet és német nyelvű források kiadása, gondozása

Egyéb

TANÍTÁS

Károli Gáspár Református Egyetem (Budapest), Bölcsészettudományi Kar, Történeti Intézet (óraadó tanár: 2005)

 
MÉDIASZEREPLÉSEK

Fejér Megyei Hírlap, 2008. december 15.

Közelgő eseményeink

Nincsenek események

refo500-logo

Munkatársaink önálló blogjai

A hétköznapi élet története 
A tankönyvön túl

 

Az MTA kutatói pályázatai

Az MTA központi weboldala

AZ MTA kutatóintézet-hálózata