Bognár, Szabina
Bognár Szabina

Alapadatok

Bognár Szabina
Beosztás: fiatal kutató, jogi előadó
Témacsoport: Újkori témacsoport
Telefon: 224–6700/612
E-mail: bognar.szabina@btk.mta.hu

Status: Junior Research Fellow, Legal Adviser

Research Team: Modern History Research Team

Phone: +361 224–6700/612

Email: bognar.szabina@btk.mta.hu

Degree: PhD, “The research of the Popular Legal Practice in Hungary” (2010)

Research Field: History of science (legal folklore, legal sociology);
Social history

Életrajz

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ

Pécs, 1975. 11. 07.

VÉGZETTSÉG

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Bölcsészettudományi Kar, jogász, szociológus

TUDOMÁNYOS FOKOZAT

PhD, ELTE Történelemtudományok Doktori Iskola, Európai Etnológia Doktori Program (2010)

Téma: A népi jogélet kutatása Magyarországon. Tagányi Károly jogszokásgyűjtő programja

MUNKAHELYEK

MTA Társadalomkutató Központ (2009–2011) fiatal kutató

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet (2012–) fiatal kutató, jogi előadó

EGYÉB TUDOMÁNYOS KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG

Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport (tudományos titkár)

Publikációk

PUBLIKÁCIÓS LISTA

2002

Öröklési gyakorlat vizsgálata a századfordulón. Mattyasovszky Miklós és Baross János gyűjtése. Korall, 9. (2002) 173–192.

2008

Százötven éve született Tagányi Károly. Néprajzi Hírek, 32. (2008) 2. 60–69.

2009

Tagányi Károly. A hazai élő jogszokások gyűjtéséről – a jogszokásgyűjtés tudományos programja. In: Jogi néprajz – jogi kultúrtörténet. Tanulmányok a jogtudományok, a néprajztudományok és a történelemtudományok köréből. Szerk. Mezey Barna és Nagy Janka Teodóra. Bp., 2009. 292–309.

2010

„Mivé lesz a styl?” Tagányi Károly történetírói pályakezdése. In: „Alattad a föld, fölötted az ég…” Források, módszerek és útkeresések a történetírásban. Szerk. Balogh Margit. Bp., 2010. 201–224.

Vagyoni korlátozások, vagyonelkobzás és vagyonjuttatások Budaörsön (1945–1948). In: Jogfosztások Budaörsön. Szerk. Grósz András. Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény, Budaörs, 2010. 235–272. / Németül: Vermögenskonfiszierungen, Vermögensentziehung und Vermögenszuweisungen in Budaörs (1945–1948.) In: Entrechtungen in Budaörs (1944–1948). Szerk. Grósz András. Budaörs, 2010. 273–316.

2011

Zagarid. Borsai Ilona a kopt liturgia kutatója. Vallástudományi Szemle, 2. (2011) 143–155. [Társszerző: Kozák Péter.]

Valtasar Bogišić’s Programme on Collecting Legal Customs: its Influence within Hungary. In: Spomenica Valtazara Bogišića o stogodišnjici njegove smrti, 24. apr. 2008. godine. Szerk. Luka Breneselovic. Beograd, 2011. 165–182.

Kutatások

KUTATÁSI TERÜLET

Tudománytörténet (jogi néprajz, jogszociológia)

Társadalomtörténet

PROJEKTEK

Nők a magyar tudományban (2010)

Közelgő eseményeink

Nincsenek események

refo500-logo

Munkatársaink önálló blogjai

A hétköznapi élet története 
A tankönyvön túl

 

Az MTA kutatói pályázatai

Az MTA központi weboldala

AZ MTA kutatóintézet-hálózata