Zsidai, Zsuzsanna
Zsidai Zsuzsanna

Alapadatok

Zsidai Zsuzsanna
Beosztás: tudományos segédmunkatárs
Témacsoport: Magyar Őstörténeti Témacsoport
Telefon: 224–6700/4599
email: zsidai.zsuzsanna@btk.mta.hu

Status: Associate Research Fellow

Research Team: Hungarian Prehistory Research Team

Phone: 224–6700/599

Email: zsidai.zsuzsanna@btk.mta.hu

Életrajz

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ

Eger, 1985. 10. 02.

VÉGZETTSÉG

Pázmány Péter Katolikus Egyetem (Budapest) Bölcsészettudományi Kar, arab szak (2011)

Pázmány Péter Katolikus Egyetem (Budapest) Bölcsészettudományi Kar, történelem szak (2011)

MUNKAHELYEK

British Telecommunications (2011–2013)

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Magyar Őstörténeti Témacsoport (2013–)

Publikációk

2013

Turkok az arab forrásokban – problémafelvetés egy népnév értelmezése kapcsán [Turks in the Arabic sources – remarks on the interpretation of ethnonym „Turk”]. Keletkutatás, (2013) ősz, 5‒17.

2014

Szemelvények al-Ṭabarī íjászatról szóló kézikönyvéből. Érdekesség a X. század keleti fegyver-és hadelméleti irodalmából. [Excerpts from al-Ṭabarī’s handbook on archery. A curiosity from the tenth century Eastern literature of weapons and warfare]. Hadtörténelmi Közlemények, (2014) 1. (127.) 181‒205.

al-Balkhī, al-Iṣṭakhrī, Ibn Hawḳal. http://www.arpad.btk.mta.hu/images/lexikon/al_Balkhi_hagyomny_Zsidai_Zs.pdf

al-Ṭabarī. http://www.arpad.btk.mta.hu/images/lexikon/Tabar_szveg_Zsidai_Zs.pdf

Kunok és alánok Ibn al-Athīr munkájában. (Társszerző: Langó Péter) In: Carmen Miserabile. A tatárjárás magyarországi emlékei. Ünnepi kötet Pálóczi-Horváth András 70. születésnapjára. Szerk. Rosta Szabolcs. Kecskemét, 2014. (Megjelenés alatt.)

2015

Iszmail ibn Ahmad 893-as hadjárata. In: Magyarok a honfoglalás korában. Szerk.: Sudár Balázs, Bp. 2015.

Al-Idrísí a baskírokról- adalék a „baskír kérdés” arab forrásaihoz. In: „In Nostra lingua Hringe nominant. Tanulmányok Szentpéteri József 60. születésnapja tiszteletére. Szerk.: Balogh Csilla–Petkes Zsolt–Sudár Balázs–Zsidai Zsuzsanna. Bp., 2015. 231–242.

Kutasi Zsuzsanna: A ló a középkori arab irodalomban. Keletkutatás, (2015) ősz, 163–165. [Recenzió.]

Kutatások

KUTATÁSI TERÜLET

A magyar vándorlás és honfoglalás keleti hátterének kutatása elsősorban az arab források alapján

Egyéb

TANULMÁNYUTAK, ÖSZTÖNDÍJAK

MÖB ösztöndíj – Szíria, Damaszkusz – 10 hónap (Arabic Teaching Institute for Non-Arabic Speakers) (2007–2008)

„Heves Megye Ösztöndíjasa” (2008–2009)

Anyaggyűjtés és kutatómunka szakdolgozathoz – IFEAD Damaszkusz, Szíria (2009. szeptember–október)

Kutatómunka és epigráfiai források gyűjtése szakdolgozathoz - Szíria (2010. július–szeptember)

Anyaggyűjtés Szíria tengerparti régiójának történetéhez - Beirut – Université Saint-Joseph, Bibliothéque Orientale, Tripoli – Jāmicat Tarābulus (2011. április–május)

Közelgő eseményeink

Nincsenek események

refo500-logo

Munkatársaink önálló blogjai

A hétköznapi élet története 
A tankönyvön túl

 

Az MTA kutatói pályázatai

Az MTA központi weboldala

AZ MTA kutatóintézet-hálózata