nagykornel azerdelyiormenyekMegjelent az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének új kötete Az erdélyi örmények katolizációja (1685–1715) címmel a Magyar Történelmi Emlékek – Értekezések sorozatban. Nagy Kornél munkájában arra vállalkozott, hogy tisztázza az erdélyi örmények katolizációjának lefolyását, azt megfelelő összefüggésekbe ágyazza és értelmezze. A kötet három nagyobb egységre tagolódik.