Történelmi Szemle 2016/1

TSZ 2016 1 borito 1 kicsiTANULMÁNYOK
Erdő Péter: Szent Erzsébet kanonizációs eljárása és a korabeli egyházjog
Gulyás László Szabolcs: A mezővárosi ingatlanforgalom szokásjoga a 14−16. századi Zemplén megyében és környékén
Goreczky Tamás: Pánszlávizmus Oroszországban az 1880-as években Burián István moszkvai osztrák–magyar főkonzul jelentéseinek tükrében
Kecskés D. Gusztáv: Az 1956-os magyar menekültek svájci befogadása
 
MŰHELY
David Papajík: V. László magyar és cseh király halálának oka
Ovidiu Ghitta: Egy szabálytalan összeírás tanulságai. Simon tományi görögkatolikus lelkész összeírása 1773-ból
Pap József: Eger választópolgárai a 19. század közepén
Dömötörfi Tibor: A német nemzetiségi és faji politika Magyarországon a II. világháború idején