Történelmi Szemle 2016/2

TSzle 2016 2 B1 emailTANULMÁNYOK
Fodor Pál–Varga Szabolcs: Zrínyi Miklós és Szulejmán halála 181
Bartha Ákos: Bajcsy-Zsilinszky Endre politikai szocializációja és 1919 előtti ideológiai portréja 203
 
MŰHELY
Szőcs Tibor: Kinek az embere? Az alországbíró és az országbíró viszonya a 13. század második felében 245
Lakatos Bálint: Dózsa György, Jean Hannart és a „ceglédi kiáltvány”. Három újabb forrás az 1514. évi parasztháború eseménytörténetéhez 277
Bodnár Krisztián: „…ki fog felelet terhével tartozni, a Tekintetes Úr kétség kívül tudni méltóztatik”. Kossuth Lajos és a sátoraljaújhelyi kolerabizottság tagjainak kollektív lemondása 1831-ben 303
 
DOKUMENTUMOK
Kecskés D. Gusztáv: Bizalmas helyzetjelentés a gyengülő ellenfélről: NATO-szakértők az átalakuló szovjet blokkról (1989. november) 315
 
VITA
Kármán Gábor: Pax és pacifi catio. Kísérlet egy fogalmi tisztázásra a Magyar Királyság és az Erdélyi Fejedelemség viszonyának megértése érdekében 341