vt2019 3 borito1

100 éves a fasizmus (Andreides Gábor – Juhász Balázs) 497

Tanulmányok
Andreides Gábor: Mussolini és a fasiszta vezérek 499
Pasquale Fornaro: A rezsim egyik „perifériája”. A Nemzeti Fasiszta Párt Szicíliában 513
Raoul Pupo: Olaszország peremén. A „határ menti” fasizmus 529
Alessandro Mazzetti: Az olasz hadiflotta és a fasiszta geopolitika a Földközi-tenger térségében 543
Alessandro Vagnini: Az olasz külpolitika és Magyarország. A liberálisból a fasiszta rendszerbe történő átmenet idején 557
Juhász Balázs: A fasizmus katonapolitikája és a magyarországi katonai kölcsönök 571
Lénárt T. András: A fasizmus változatai Spanyolországban 585
Murber Ibolya: A fasizmus ausztriai exportjának kezdetei. Bethlen és a Heimwehrek kapcsolati hálózata, 1927–1929 599
Fejérdy András: Rákosi Mátyás, az olasz baloldali pártok és a fasiszta hatalomátvétel 615
Egry Gábor: Konvergáló új nacionalizmusok? A magyar és az olasz nacionalizmusról 627
Pritz Pál: Személyiség és történelem. Benito Mussolini és Gömbös Gyula némely pályafordulójának példáján 639

Szemle
Két luzo-brazil pályakép a fasizmushoz való viszonyuk tükrében (Szilágyi Ágnes Judit) 647
Nemzeti identitás és modernitás három, egymástól távol eső régióban. Latin-Amerika, Dél-Európa, Kelet-Közép-Európa, 1870–1945  (Maximiliano Gabriel Gregorio Cernadas – Mirjana Polić Bobić – Zeidler Miklós) 652

Megemlékezés
In memoriam Simon István (1960–2019) (Andreides Gábor – Juhász Balázs) 667

 

vt 2014-1Információtörténelem – újratöltve. Bevezetés egy tematikus lapszámhoz (Z. Karvalics László)        1

Tanulmányok
Z. Karvalics László: Az információtörténelem mint „Big History”        5
Árvai Tamás Kristóf: A redundancia információs funkciója az újasszír társadalomban      27
Buhály Attila: Írásbeliség és hatalmi kommunikáció az ókori keleten. Az urartui példa      53
Fedeles Tamás: Mennyei és földi kommunikáció. A késő középkori főúri-nemesi devóció mint az információáramlás csatornája      67
Radek Tünde: Az információáramlás jellemzői a Magyar Királyságban a középkori német nyelvű krónikák alapján    103
Hanny Erzsébet: Török háborúk, spanyol hírek. A hír útja és olvasója a Spanyol Királyságban a kora újkorban    125
Maria Stuiber: Informátorok és korrespondensek Stefano Borgia bíboros tudományos levelezésében    139
Vörös Boldizsár: Információk egy fiktív esetről – magyar és szovjet közegben. Guszev kapitány és társainak ügye történettudományi munkákban az 1940–1980-as években    161

Szemle
Az információs forradalmak kulturális előzményei (Törő László Dávid)    175
Át az óceánokon! (Káli Róbert)    178
Túl a nemzeten – könyvek határok nélkül (Magyarosi Ádám)    181
Birodalom és információ. Hírszerzés és társadalmi kommunikáció Indiában 1780–1870 között (Kovács Márta)    184