Világtörténet 2015/3

vt2015 3 borito 1

A Nagy Háború és a Balkán (Bíró László) 345
 
Tanulmányok
Csaplár-Degovics Krisztián: Az I. világháború kitörésének okai és a szerb historiográfia 349
Demeter Gábor: Expanzió vagy önvédelem? Az Osztrák–Magyar Monarchia diplomáciai köreinek tervei Szerbiával kapcsolatban (1913–1915) 391
Igor Grebenkin–Pjotr Akulsin: Az I. világháború és Oroszország nemzeti érdekei. A pánszlávizmustól a proletár internacionalizmusig 409
Tamara Scheer: Kitűnő lehetőség nemzeti jelképek kialakítására? Az osztrák–magyar megszálló rendszer a Balkánon és az Adriai-tenger mentén az I. világháború idején 419
Balatoni Balázs: Bajkeverők. A Balkan Committee és a macedóniai reformok (1903–1908) 437
Kránitz Péter Pál: Orosz és örmény menekültek és a menekültügy az I. világháborút követően Kelet-Európában, különös tekintettel Magyarországra 461
 
Szemle
Fennmaradni vagy elbukni? Osztrák politika az I. világháború alatt (Gyarmati Enikő) 485
Európai háború 1914. Szükségszerűség vagy véletlen (Bíró László) 489
Háború békeidőben. Fegyveres konfliktusok az I. világháború után (1917–1923) (Sz. Bíró Zoltán) 494
A modernitás alternatívái és az „agrárista” eszmék hatása a paraszti társadalmakra (Fritz János)