Új kötet jelent meg intézetünk Magyar Történelmi emlékek – Elbeszélő források sorozatában

Fejerdy boritoFejérdy András, intézetünk tudományos főmunkatársa szerkesztésében megjelent az „I was Francis Moly”. Magyary Gyula emlékezései egy tikos politikai–diplomáciai békemisszióra című kötet. A 315 oldalas könyv, amelyhez Erdő Péter bíboros, esztergomi érsek írt előszót, Mons. Magyary Gyulának (1901–1988), a római Urbaniana Egyetem kánonjog professzorának 1966–1967 telén hangszalagra mondott visszaemlékezéseit tartalmazza.

Középpontjában Magyary – alias Francis Moly – 1944 őszén az Angol–Amerikai Szövetséges Hatalmak megbízásából végrehajtott diplomáciai-politikai missziója áll. De feltárulnak belőle a regénybeillő élettörténet további állomásai is, mint például Magyarynak a nemzetiszocialista-ellenes osztrák legitimista ellenálláshoz fűződő kapcsolatai, a Vörös Hadsereg magyarországi átvonulása során szerzett tapasztalatai, a Pápai Magyar Intézet 1945. évi átmentésében játszott szerepe, valamint Mindszenty bíboros buzdítása nyomán az emigrációba kényszerült magyarság körében az 1950-es és 1960-as években folytatott lelkipásztori látogatásai. „A visszaemlékezés jegyzetekkel ellátott szövegét Magyary Gyula hagyatéka gondozójának, Lantos Erzsébetnek előszava, Fejérdy András történelmi kontextust megvilágító bevezető tanulmánya, időrendi áttekintés, valamint térkép-, kép- és dokumentummelléklet kíséri.”