Pozsarevác, 1718: nagyhatalmi érdekek és nemzeti törekvések Közép-Európában

tothF plakat2018-ban emlékezünk meg az 1716–1718. évi osztrák–török és velencei–török háborút lezáró pozsareváci béke 300. évfordulójáról. A Habsburg Birodalom, az Oszmán Birodalom és a Velencei Köztársaság között 1718. július 21-én megkötött békeszerződés alaposan átrajzolta a korabeli Közép-Európa térképét. A Habsburg Monarchiához szorosan kapcsolódó Magyar Királyság visszanyerte teljes területi integritását, sőt a déli határainál Szerbia és Havasalföld északi részeinek az elfoglalásával sikerült az oszmán fenyegetést is csökkenteni.

A Habsburg uralom alatt álló európai területek a mai Belgiumtól az itáliai területeken át elnyúltak egészen a Balkánig és kijelölték a további terjeszkedés irányait is. Az Oszmán Birodalomnak viszont sikerült megszerezni Velencétől annak peloponnészoszi (moreai) területeit. A magyar történelem szempontjából nemcsak a Magyar Királyság teljes területének visszaszerzése miatt fontos e szerződés. Itt dőlt el a Rákóczi-szabadságharc vezetőinek – II. Rákóczi Ferenc fejedelem és társainak – a sorsa, akik a háború után török földön, Rodostóban maradtak. A hosszú török háborúkban elpusztult magyar hódoltsági területek telepesekkel való benépesítése és újjáépítése is ekkor kezdődött el. A békekötésnek fontos kereskedelmi következményei is voltak, hiszen az oszmánok a korábban elsősorban a francia kereskedelem által élvezett legnagyobb kedvezmény elvét kiterjesztették a Habsburg Monarchia területeire is.

Intézetünk és a Bordeaux-i Michel de Montaigne Egyetem munkatársai két egymással összefüggő tudományos konferenciával emlékeznek meg a jelentős európai eseményről. Az első tudományos tanácskozásra Bordeaux-ban került sor 2018 júniusában, ahol elsősorban a velencei–török háború eseményeit, illetve a békekötésnek a Mediterráneumra vonatkozó következményeit vizsgálják majd a korszak szakértői. A második tudományos találkozóra Budapesten kerül sor 2018. szeptember 27–28-án. Itt elsősorban az 1716–1718. évi török háború eseményeit és a békekötés közép-európai hatásait veszik majd górcső alá. Az első konferencia lebonyolítását a Bordeaux-i Michel de Montaigne vállalta magára, a másodikat intézetünk kora újkori témacsoportja szervezi. A budapesti rendezvény további partnerei: Budapesti Francia Intézet, Szegedi Tudományegyetem – Francia Tanszék, Université Paris I – Panthéon Sorbonne, Agence Universitaire de la Francophonie. A konferencia meghívója itt látható. A két konferencia előadásaiból készült tanulmányokat a két intézmény egy közös kiadványban tervezi megjelentetni.