Molnár Antal előadása és könyvbemutató Kolozsváron

KvarIntézetünk és az Erdélyi Múzeum-Egyesület közötti együttműködés keretében 2019. május 31-én és június 1-jén intézetünk igazgatója, Molnár Antal, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Művészettörténeti Intézet igazgatója, Mikó Árpád és intézetünk tudományos munkatársa, Jakó Klára Kolozsváron jártak. Az esemény képgalériája itt tekinthető meg.

Az EME Kutatóintézete szervezésében, az EME székházában sorra kerülő programon egybegyűlteket Keszeg Vilmos, az EME elnöke és Molnár Antal köszöntötték. Ezt követően: Világtörténeti kuriózum? Az oszmán–magyar kondomínium egyediségének kérdése című előadásával ez alkalommal mutatkozott be intézetünk igazgatójaként Molnár Antal a kolozsvári magyar történészközönség előtt.

A kora újkori magyar történelmet nemzetközi összefüggésekben vizsgáló, új nézőpontokat felvonultató érdekes előadást hármas könyvbemutató követte. Mikó Árpád a Szent László kora és kultusza. Tanulmánykötet Szent László tiszteletére (szerk. †Kerny Terézia, Mikó Árpád, Smohay András. Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum, Székesfehérvár 2019.) című kötetet ismertette. Gálfi Emőke (az EME Kutatóintézetének tudományos munkatársa) intézetünk kora újkori témacsoport-vezetője, Oborni Teréz tavaly megjelent Fráter György-életrajzáról beszélt [Az ördöngös Barát – Fráter György (1482–1551) (Kronosz–Magyar Történelmi Társulat. Pécs–Budapest 2017.]. Zárásként Pakó László, az EME Kutatóintézetének tudományos munkatársa mutatta be intézetünk angol nyelvű szakfolyóirata, a The Hungarian Historical Review Jakó Klára által szerkesztett, Social and Institutional Structures in Transylvania 1300–1800 című, 2018. évi 4. számát, amelyben az EME Kutatóintézetének tudományos munkatársai: W. Kovács András (Transylvanian Counties in Tax Collection), Hegyi Géza (Did Romanians from Transylvania Pay the Tithe?), Bogdándi Zsolt (The Organization of the Central Court of Justice in Transylvania), Fejér Tamás (Formularies of the Chancellery of the Transylvanian Principality), Gálfi Emőke (The Society of the Residence of the Transylvanian Princes) és az azóta már a Babeș-Bolyai Tudományegyetemen dolgozó Fehér Andrea (The Role of Family, Kin and Friends in the Marriages of László Székely) mutatkoztak be tanulmányaikkal az angolul olvasó történészek előtt.

A tartalmas estet kötetlen beszélgetés követte, melyben a résztvevők megannyi, a magyar  középkor és kora újkor kutatásával kapcsolatos kérdést vitathattak meg, másnap pedig Kovács András művészettörténész, az MTA külső tagja szakavatott vezetésével a kincses város középkori és kora újkori történetének fontos helyszíneit tekinthették meg. Az intézeteink közötti példás együttműködést reményeink szerint hasonló rendezvényekkel a jövőben is folytatni tudjuk.