Bara Péter online előadása Münsterben

Kepernyofoto 2020 06 18 163335Intézetünk fiatal kutatója, Bara Péter 2020. június 18-án a Münsteri Egyetem Bizánci Intézetében tartott on-line prezentációt Greek learning and literature in the sixteenth century. The case of Nicasius Ellebodius címmel. A Forschungskolloquium keretében az intézetvezető Michael Grünbart invitál előadókat, akik a jelen félévben a járványügyi helyzet következtében folyamatos közösséget alkotnak és hetente Európa számos országából, ill. az Amerikai Egyesült Államokból kapcsolódnak be.

Bara Péter előadásában a 16. századi flamand humanista Nicasius Ellebodius életpályájáról és műveiről adott áttekintést, majd egy levelét mutatta be részletesen. Ellebodius a kortársak és a modern szakirodalom egybehangzó véleménye alapján az akkori Európa legképzettebb grécistái között volt. Fő feladatának a az arisztotelészi művek és más klasszikus görög szerzők műveinek kiadását és magyarázatát tekintette. Ellebodius leuveni és római tanulmányok után került a Magyar Királyságba Oláh Miklós esztergomi érsek meghívására. A nagyszombati jezsuita kollégiumban tanított, esztergomi kanonok lett, majd 1562 és 1567 között Padovába tért vissza. Ott bekerült az arisztokrata mecénás Gianvincenzo Pinelli pártfogoltjai közé, akivel élete végéig szoros kapcsolatot ápolt. Padovában medikusi doktorátust szerzett és tovább folytatta filológiai munkálkodását. 1571-ben tért vissza a Magyar Királyságba, ahol Radéczy István püspök házában élt Pozsonyban (Bratislava), majd bubópestisben halt meg 1577-ben. Ellebodius ismert leveleinek száma 200 felett van, melyeknek nagy része a pozsonyi időszakra datálódik. Jelenleg egy NKFIH által támogatott kutatócsoport foglalkozik a levelezés kiadásával, amelynek munkájába Bara Péter is bekapcsolódott.