Az archontológiai kutatásoknak soha sincs végük. Magyarország világi archontológiája 2016. évi, majd 2017. évi megjelenése óta többször sikerült kiegészíteni az adatsorokat. Az ezzel foglalkozó kollégák – folyamatosan frissítve – a közönség elé tárják a majdan nyomtatásban is megjelenő adatokat. További részletek itt és itt érhetőek el.

Az archontológiai kutatásokra alighanem igaz az a megállapítás, hogy soha sincs végük. Két kötetünk 2016. és 2017. évi megjelenése óta már magunk is több helyen ki tudjuk egészíteni adatsorainkat. Az új adatokat kezdetektől fogva dokumentáltuk, és úgy döntöttünk, hogy sorozatunk majdani negyedik kötetében, amely az első három kötet egyesített névmutatóját tartalmazza majd, e kiegészítéseket, esetleges javításokat is megjelentetjük. Nem szeretnénk ugyanakkor ezeket a találatokat addig sem senki elől eltitkolni, ezért az alábbi összeállításban – folyamatosan frissítve – a közönség elé tárjuk a majdan nyomtatásban is megjelenő adatokat. Természetesen szívesen fogadunk kiegészítéseket, javításokat – ezeket a  Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre várjuk. A beküldött adatokat ellenőrzésük után alább itt és majd a nyomtatott formában is a beküldő nevével ellátva tesszük közzé.

A szerzők

Rövidítések

dátum kieg. = A tisztségviselés kötetben megadott első vagy utolsó dátuma változik.

életrajzi kieg. = A kötetben a tisztségviselővel, illetve az általa betöltött tisztséggel kapcsolatos, jegyzetbe kívánkozó adat, magyarázat.

kieg. = Új tisztségviselő személy.

jav. = Javítás.

 

Abaúj megye

25. old. (kieg., jav.)

Cécei Bertalan szolgabíró (Borsvai Imre helyett) 1507. IV. 14. (DL 21695.)

 

Árva megye

36. old. (kieg.)

Felsőkubinyi Mátyás alispán 1520. IV. 13. (DL 23340.)

Felsőkubinyi Miklós és Medzihradnai Péter szolgabírák 1520. IV. 13. (DL 23340.)

 

Bács megye

39. old. (kieg.)

Őki Bodor Pál és Őki Nagy Pál alispánok 1504. III. 25. u. (DL 29588.)

40. old. (kieg.)

Tímári Jó László, Taranyai Péter, Szentjakabi Tegzes Ambrus, Dienesfalvi Fejes András szolgabírák 1504. III. 25. u. (DL 29588.)

 

Baranya megye

44. old. (dátum kieg.)

Gyulai György alispán 1495. VI. 1. (DF 260549.)

46. old. (dátum kieg.)

Hazugdi Dénes szolgabíró 1494. IV. 15. (DF 260538.)

46. old. (dátum kieg.)

Esztyéni Bárány János szolgabíró 1495. (DF 260544.)

 

Bihar megye

70. old. (kieg.)

Csáki Ferenc 1461. I. 26-án már volt ispánként szerepel (Teleki XI. 7.), így az utolsó biztos ispáni említése: 1459. VII. 1. (DL 88341.)

72. old. (dátum kieg.)

Ráskai Mihály alispán 1495. VI. 13. (DF 224013.)

 

Bodrog megye

76. old. (kieg.)

Györgyi Bodó István alispán 1483. VIII. 24. (DF 254685., másolata: DL 18844.)

80. old. (kieg.)

Kétházi Mihály és Boroti Ollári Mihály szolgabírák 1483. VIII. 24. (DF 254685., másolata: DL 18844.)

 

Borsod megye

84. old. (kieg.)

Becseri János ispán (comes castri Diosgewr) 1481. VI. 3. (DL 56111.)

86. old. (kieg.)

Recski István ispán 1501. XI. 27. (DF 251385.)

 

Fejér megye

104. old. (kieg.)

Ikladi Bársony Boldizsár, Kuldói Bársony Gergely, Felsőtabajdi Daji Gergely és Sarvoli (Sós) Fülöp szolgabírák 1507. II. 4. (DF 259668.)

(A iudlium tisztségnév ragozhatatlansága miatt csak a felsorolás utolsó tagjáról állítható bizonyossággal, hogy szolgabíró volt.)

 

Győr megye

114. old. (dátum kieg.)

Csikvándi Kapolcsi Ferenc alispán 1520. I. 28. (DL 23321.)

116. old. (kieg.)

Nagybaráti Csege János, Koroncói (Hagymás) Boldizsár, Némai Luka Bálint és Szapi Érsek Ambrus szolgabírák 1520. I. 28. (DL 23321.)

116. old. (kieg.)

Ambrus deák megyei jegyző 1519. III. 10. e. (Pannonhalmi konv. IV. 182.)

 

Komárom megye

132. old. (dátum kieg.)

Gyallai Sándor Osvát alispán 1525. VIII. 26. u. (Pannonhalmi konv. IV. 315.)

 

Közép-Szolnok megye

136. old. (kieg.)

Körösi Dobó László választott nemesi esküdt 1488. IV. 30. (DL 20145.)

 

Liptó megye

145. old. (dátum kieg.)

Nagyselmeci (Nagystyavnicai) Miklós 1513. VI. 1. (MNL OL, P 496. 2. tétel, 1534. 3., Faragó Dávid közlése)

148. old. (dátum kieg.)

Vidaföldi (Oskó) Mihály megyei jegyző 1520. IV. 13. (DL 23340.)

 

Nógrád megye

161. old. (kieg., jav.)

Cseri Antal alispán 1478. VIII. 31. (DL 76074.)

Cseri harmadikként szerepel Petőfalvi Pető Pál és Kerecsényi Zalai Demeter alispánok mellett a VIII. 31-i oklevélben. A VIII. 17-i, a kötetben ugyancsak jelzett oklevélben (Erdődy lt. D 763.) is említik, de ott érintettként nem tüntetik fel tisztségét. Cseri Antal 1475-ben Losonci László és István familiárisa (DL 17660.), ami természetesen felveti a lehetőséget, hogy alispánsága idején a Losonciak (is) ispánok voltak. (A javítást és az adatot Kuthy Gábornak köszönjük.)

166. old. (kieg.)

Huszti Gergely megyei jegyző 1472. VIII. 30. (DL 45506.)

 

Nyitra megye

170. old. (dátum kieg.)

Sánkfalvi Antal nyitrai püspök és ispán 1495. VI. 5. (DF 206263.)

 

Sáros megye

201. old. (jav.)

Lemmel János comes perpetuus Cibiniensis tisztsége nem kisszebeni örökös ispánként, hanem nagyszebeni királybíróként értelmezendő (Kádas István közlése).

 

Sopron megye

239. old. (kieg.)

Vági Tamás szolgabíró 1487. IX. 4. (DF 265190.)

 

Szabolcs megye

252–253. old. (kieg.)

Petneházi János, Pazonyi Cseres György, Kemecsei János, Iklódi György, Magyi Demeter választott nemesi esküdtek (1487–1489.) V. 11. – IX. 10. között (DL 56675.)

A felsorolt nevek egy fogott bíráskodásról szóló megegyezés fogalmazványában szerepelnek Petneházi Mátyás szabolcsi alispánnal együtt mint fogott bírák. Az oklevél évkörét az alispán hivatalviselése és a választott esküdti intézmény megszűnésének időpontja alapján lehet meghatározni.

 

Szatmár megye

255. old. (kieg.)

Csegöldi Fodor Péter, Bozjási András és Kölcsei Mika Márk alispánok 1494. k. (DL 64641.)

257. old. (kieg.)

Patóházi Pató György, Zsarolyáni Cseke Miklós, Pátyodi Füstös János és Makrai Bosori Lőrinc szolgabírák 1494. k. (DL 64641.)

 

Varasd megye

318. old. (kieg.)

[Szutjeszkai] Golecz György alispán 1493. V. 8. (MNL OL, A 57 [Libri regii] II., 476-477. old.)

Raszinyakeresztúri Bocskai Péter, [Szutjeszkai] Golecz György és Basa Ambrus alispánok 1495. VIII. 16. 1493. V. 8. (MNL OL, A 57 [Libri regii] II., 477-479. old.)

321. old. (kieg.)

Szuhodoli Lőrinc szolgabíró 1493. V. 8. (MNL OL, A 57 [Libri regii] II., 476-477. old.)

326. old. (kieg.)

György diák megyei jegyző 1495. VIII. 16. 1493. V. 8. (MNL OL, A 57 [Libri regii] II., 477-479. old.)

 

Vas megye

329. o. (életrajzi kieg.)

Kámoni János 1470-ben Tejedi Imre szombathelyi várnagy familiárisa (DL 61787., Kuthy Gábor közlése)

Bozsoki Kis Albert talán azonos az 1474-ben feltűnő Kis Albert asszonyfalvi várnaggyal (DL 93477., Kuthy Gábor közlése)

329. o. (kieg., jav.)

Kertesi Zay Miklós neve helyesen Töttösi Szász Miklós (a kiadásban rosszul, az eredeti oklevél: DF 257367., Kuthy Gábor közlése)

 

Veszprém megye

345. old. (dátum kieg.)

Miskei (Kontra) Miklós alispán 1496. I. 27. (DL 82093.)

346. old. (dátum kieg.)

Devecseri Csoron András veszprémi alispán 1526. VII. 24. (DF 208287.)

 

Zala megye

355--356. old. (kieg.)

Kelemen deák, Vityai Márton és Cseneházi László (tapolcai) alispánok 1494. III. 6. (DF 201514.)

Cseneháziról az oklevél megjegyzi, hogy egyben újbánfalvi officiális is volt (az adatot Kovács Viktóriának köszönjük).

362. old. (kieg.)

Szepezdi Domonkos, Vonyarci Gotthárd és Halápi László (tapolcai) szolgabírák 1494. III. 6. (DF 201514.)

Vonyarci és Halápi máskor is előfordul tapolcai szolgabíróként, a harmadik személy funckiója egyelőre bizonytalan (az adatot Kovács Viktóriának köszönjük.)

 

Zemplén megye

370. old. (dátum kieg.)

Perényi István ispán (1458.) VIII. 28. (DF 214896.)

A levélnek nincsen évszáma, de arról van benne szó, hogy Raszlavicai András emberét még Perényi apjának életében (adhuc tempore quondam domini genitoris nostri) fogták el. Nagymihályi (Csemernyei) Ödönfi Majos, majd Azari János Perényi István alispánja. Az első biztos adat Perényi ispánságáról: 1459. II. 10. (DL 15316., 39297.)

371. old. (jav.)

A 9. jegyzetből a DF 214896. számú oklevélre vonatkozó állítás törlendő (lásd az előző kiegészítést).

 

 

ERDÉLY

 

Doboka megye

395. old. (jav.)

Ezbwdy Bernát ispánt említő oklevél (DF 257681.) helyes kelte: 1486. I. 31.

Zsombori Nagy Albert alispánt említő oklevél (DF 261048.) helyes kelte 1482. VI. 18.

397. old. (jav.)

Szentegyedi Valkai János és Csomafáji László szolgabírák helyett valójában Szentegyedi Székely Lőrinc és Csomafáji László szolgabírák szerepelnek az oklevélben (DF 257681.), melynek helyes kelte: 1486. I. 31.

Csomafáji Gergely és Göci Demeter szolgabírákat említő oklevél (DF 261048.) helyes kelte 1482. IV. 18.

398. old. (kieg.)

Szentegyedi Wass Zsigmond alszolgabíró 1516. XII. 24. (MNL-OL, P 1960, bethleni Bethlen cs lt, Rokon és idegen családok, Nagy cs lt, 4. csomó, 66. tétel, No. 1, p. 9–10. Faragó Dávid közlése.)

 

Hunyad megye

406. old. (dátum kieg.)

Folti László ispán 1509. VII. 14. (DL 46902.)

Szentimrei András deák és (Endrédi) Bekes János ispánok (1517–1529) 1517. [IV. 24. u.]

A vajdahunyadi uradalom 1517. IV. 24. és XII. 31. közötti számadása már ispánként említi Szentimrei Andrást (Pataki: Hunedoara 28–29.).

407. old. (dátum kieg.)

[Alpestesi Lógó] Máté szolgabíró 1481. I. 14. (DF 287767.)

408. old. (dátum kieg.)

Hosdáti Bálint és Harói Miklós szolgabírák 1499. II. 10. (DL 46475.)

408. old. (kieg.)

Harói Csuka Máté szolgabíró 1509. VIII. 8. (DF 255079)

(Szentgyörgyi Péter erdélyi vajda parancslevele egregiis Georgio Basy de Felpesthes, Iohanni et Georgio de Kemend et Matheo Chwka de Haro, iudlium comitatus Hwnyadiensis. A iudlium tisztségnév ragozhatatlansága miatt csak Harói Csuka Mátéról állítható bizonyossággal, hogy szolgabíró volt.)

 

Kolozs megye

410. old. (dátum kieg.)

Patai Dezső Antal ispán 1460. VIII. 6. (DF 281062.)

411. old. (jav.)

Nagy Tamás ispán 1493. VII. 1. után (DL 36347.)

(A jegyzetben ott mondottaknak megfelelően.)

414. old. (kieg.)

Györgyfalvi Salatiel szolgabíró 1500. X. 10. (DF 255066.)

Sárdi Hacaki Dénes szolgabíró 1504. III. 16. (DF 252887. = DF 257845.)

Szentpáli János szolgabíró 1506. V. 20. (DF 261149.)

 

Torda megye

418. old. (jav.)

Szurda István neve kiegészítendő Túrcsáni Szurda Istvánra (DF 260914.)

419. old. (kieg.)

Nemes Imre szolgabíró 1510. IV. 27. (DL 74338.)

(Héderfáji Barlabási Lénárd erdélyi alvajda parancslevele nobilibus Iohanni Kys de Poka, Emerico Nemes iudlium et Blasio Zylagy de prefata Poka. A iudlium tisztségnév ragozhatatlansága miatt csak Nemes Imréről állítható bizonyossággal, hogy szolgabíró volt.)

Csomafáji Pál magister megyei jegyző 1478. VII. 17. (DF 261029.)

Ugyanő Kolozsi jegyző 1476-ban!

Az archontológiai kutatásokra alighanem igaz az a megállapítás, hogy soha sincs végük. Két kötetünk 2016. és 2017. évi megjelenése óta már magunk is több helyen ki tudjuk egészíteni adatsorainkat. Az új adatokat kezdetektől fogva dokumentáltuk, és úgy döntöttünk, hogy sorozatunk majdani negyedik kötetében, amely az első három kötet egyesített névmutatóját tartalmazza majd, e kiegészítéseket, esetleges javításokat is megjelentetjük. Nem szeretnénk ugyanakkor ezeket a találatokat addig sem senki elől eltitkolni, ezért az alábbi összeállításban – folyamatosan frissítve – a közönség elé tárjuk a majdan nyomtatásban is megjelenő adatokat. Természetesen szívesen fogadunk kiegészítéseket, javításokat – ezeket a  Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre várjuk. A beküldött adatokat ellenőrzésük után alább itt és majd a nyomtatott formában is a beküldő nevével ellátva tesszük közzé.

 A szerzők

Rövidítések

dátum kieg. = A tisztségviselés kötetben megadott első vagy utolsó dátuma változik.

életrajzi kieg. = A kötetben a tisztségviselővel, illetve az általa betöltött tisztséggel kapcsolatos, jegyzetbe kívánkozó adat, magyarázat.

kieg. = Új tisztségviselő személy.

jav. = Javítás.

 

Kalocsa-bácsi érsek

30. old. (dátum kieg.)

Lábatlani Gergely, az érseki jövedelmek adminisztrátora 1486. X. 27. (DL 20246.)

 

Boszniai püspök

33. old. (dátum kieg.)

Polnar Gábor 1501. VII. 27. (DF 283917.)

33. old. (dátum kieg.)

Gibárti Keserű Mihály 1525. III. 14. (DL 24105.)

 

Győri püspök

40. old. (dátum kieg.)

Monoszlói Csupor Demeter püspökként magyarországi forrásban először 1466. VII. 1-jén szerepel (DL 49794.). Vö. C. Tóth: Egyházi arch. 70.

 

Nyitrai püspök

44. old. (dátum kieg.)

Gergely nyitrai püspök 1492. II. 11. (Libri regii VIII. 170c-h)

Gergely püspök sírfelirata szerint nem 1491-ben, hanem 1492-ben hunyt el. Lásd C. Tóth: Egyházi arch. 85.

 

Váradi püspök

52. old. (dátum kieg.)

Kálmáncsehi Domokos 1501. VII. 27. (DF 283917.)

 

Személynök

72. old. (dátum kieg.)

Dersanóci Gergely személynöki ítélőmester 1459. III. 16. (DF 210037.)

 

Nádor

80. old. (dátum kieg.)

Vági Miklós nádori ítélőmester 1466. IV. 7. (DF 282163.)

82. old. (dátum kieg.)

Gétyei János alnádor 1519. IX. 3. (DF 262418.)

 

Erdélyi vajda

86. old. (kieg.)

(Teremi) Sikesd Miklós székely alispán 1470. I. 6. (DF 244850.)

(A Teremi előnévre: DL 29256.)

86. old. (kieg.)

Huszár Péter és Tarnai Barnabás székely alispánok és törcsvári várnagyok 1473. VII. 27. (DF 257745., Faragó Dávid közlése)

86. old. (dátum kieg.)

Debrétei Mihály erdélyi ítélőmester 1475. X. 4. (DL 65425.), 1478. X. 12. (DF 276927.)

87. old. (kieg.)

Ramocsa Lőrinc székely alispán és görgényi várnagy 1485. V. 15. (DL 56190.)

 

Szlavón bán (1476-tól dalmát-horvát-szlavón bán)

97. old. (kieg.)

Perusics Gáspár dalmát-horvát vicebán 1497. IX. 28. (DL 33109/p. 8-9.)

Fyath László és Marcinko dalmát-horvát vicebánok 1497. X. 13. (DL 33109/p. 11.)

Blagay Mihály dalmát-horvát vicebán 1498. III. 27. e. (DL 33109/p. 15.)

Raszinyakeresztúri Bocskai Péter szlavón vicebán 1500. VII. 22. (DL 35758.) – 1501. XII. 20. (DF 255956.)

101. old. (kieg.)

Rachych János dalmát-horvát vicebán 1522. IV. 28. (DF 256089.)

(„egregii Iohannis Rachych vicebani castri Thyniniensis".)

 

Tárnokmester

105. old. (dátum kieg.)

Kovácsi Demeter altárnokmester 1460. XI. 25. (DF 242698.)

106. old. (kieg., dátum jav.)

üresedés (1488–1489)

Nagylucsei Orbán egri püspök, kincstartó, nádori bíró, a tárnoki szék bírája 1488. XII. 8. (DF 270660.) – 1489. IV. 22. (DF 270664.)

(„in causa et causis in presentia magistri thavernicorum regalium vertentibus per eundem dominum nostrum regem iudex specialiter deputatus”. Vö. még DF 203952., DF 270665–666.)

Hásságyi István országbírói ítélőmester, a tárnoki bíró helyettese 1488. XII. 20. (DF 242973.)

(„reverendi domini Urbani electi et confirmati ecclesie Agriensis thezaurariique regii, necnon in causis in presentia magistri tavernicorum regalium vertentibus per eundem dominum nostrum regem iudicis deputati in ipso iudicatu magistri thavernicatus vicegerens”. E feladatkört nyilvánvalóan megőrizte Orbán püspök megbizatásának végéig, mivel annak 1489. IV. 22-i oklevelén (DF 270664.) az ő kézjegye látható.)

Hédervári Miklós (1489–1490) 1489. VI. 9. (DL 19531.) – 1490. IV. 5. (K: DL 61885.)

(Lásd a Nagylucsei Orbánnál írottakat. Ez alapján nemcsak a 260. jegyzetben említett 1488. IV. 16-i, hanem a Hédervárinál hozott 1488. XII. 27-i, valamint a függelékben is szereplő 1489. IV. 16-i királyi privilégiumok kiállítása és így méltóságsoraik érvénye is 1489. IV. 22. utánra tehető.)

106. old. (kieg.)

Móré János dömösi prépost, királyi altárnokmester 1489. XI. 8. (DF 219039.)

107. old. (dátum kieg.) 

Ráskai Balázs tárnokmester 1517. X. 22. (DL 89102.)

107. old. (kieg.)

Mikolai Gergely királyi altárnokmester 1521. IX. 30. (DL 106083., p. 610.)

 

Ajtónállómester/udvarmester

108. old. (kieg.)

Mindszenti János alajtónállómester 1467. X. 26. (DL 27493.)

109. old. (életrajzi kieg.)

Parlagi György 1484 utolsó napjaiban hunyhatott el, haláláról beszámol Nagylucsei Orbán kincstartó 1485. I. 3-i levele (DL 56180.).

 

Pohárnokmester

113. old. (kieg.)

Csulai Móré László pohárnokmester 1526. VI. 16. (Mon. Ungrica 215.)

 

Asztalnokmester

117. old. (kieg.)

Kövecsesi Dancs Demeter viceasztalnokmester 1517. XI. 11. (DL 84099.)

 

Lovászmester

119. old. (dátum kieg.)

Csulai Móré György (al)lovászmester 1487. IV. 16. (DF 242961.)

Kolonics Miklós (al)lovászmester 1501. I. 29. (DL 30245.)

 

Kamarásmester

120. old. (dátum kieg.)

Pálóci Mihály kamarásmester 1516. XI. 25. (DF 249411.), 1517. IV. 5. (DL 82476.), 1517. X. 22. (DL 82484.)

 

Székely ispán

123. old. (dátum kieg.)

Tárcai János székely ispán 1504. VIII. 4. (DF 245940.)

A szebeni polgármester Szebennek írott levelében tesz említést arról, hogy kinevezték Tárcait. Erre nyilván e napokban került sor.

 

Temesi ispán

123. old. (kieg.)

Dengelegi Pongrác János temesi ispán (erdélyi vajda és székely ispán) 1462. IV. 3. (DL 27323.) lásd Arch. 1458–1526. II. 267.

 

Pozsonyi ispán

A kiegészítő adatokat lásd Arch. 1458–1526. II. 189–191.

 

Kincstartó

129. old. (dátum kieg.)

(Bajoni) Lőrinc deák alkincstartó 1461. VIII. 6. (Ro. DF 229837.)

130. old. (dátum kieg.)

Nagylucsei Orbán alkincstartó 1474. III. 29. (DL 107018.)

130. old. (dátum kieg.)

Bodófalvi Ferenc alkincstartó 1483. IX. 25. (DL 18748.) – 1485. IV. 7. (Csáky I. 462.)

Egy 1484. II. 21-én kelt oklevélben (DF 247377.) Bodófalvi és Pomázi Ferenc néven alkincstartó.

130. old. (életrajzi kieg.)

Tolnai Bornemissza János, Nagylucsei Orbán kincstartó jegyzője 1483. IX. 16. (DL 18852.)

131. old. (dátum kieg.)

Baumkircher Vilmos kincstartó 1492. IV. 30. (Ro. Doc. Bath. 181.)

Vémeri Zsigmond alkincstartó 1493. XI. 6. (DF 234557.)

132. old. (dátum kieg.)

Szalkai László alkincstartó 1501. II. 9. (DF 208895.)

Telegdi István kincstartó 1504. VIII. 4. (DF 245940.)

A levél nem említi Telegdi nevét, hanem de mutatione officii thezaurariatus tesz említést, ami bizonyára a napokban történt.

135. old. (kieg.)

Dóci János kincstartó 1526. VIII. 16. (DF 271162.)

Kinevezése.

 

Boszniai/jajcai kormányzó/bán

139. old. (dátum kieg.)

Litvai Horvát Damján boszniai bán 1472. V. 21. (Erdődy lt. D 11102.)

140. old. (dátum kieg.)

Brankovics Vuk boszniai bán 1485. IV. 16.

A halála napja. „Kapetan bosanskih gradov”. Katarina Mitrović: Pet pisama despota Vuka Grgurevića. Braničevski Glasnik (2004-2005), 63–83.

140. old. (életrajzi kieg.)

Tharco Antal boszniai vicebán egy 1494. XII. 20-án kelt oklevélben „Anthonio Tharko dicto de Cristallowcz” néven szerepel mint Battyányi Boldizsár familiárisa (DL 46287.).

143. old. (dátum kieg.)

Tahi János jajcai bán (Kegleviccsel) 1521. II. 26. (DF 226122.)

 

Nándorfehérvári kapitány/bán

145. old. (kieg.)

Dánfi András nándorfehérvári bán 1493. VII. 27. (DL 59829.)

Balázs deák nándorfehérvári provizor 1494. máj. 11. (Engel: Gesch. I. 92.) – júl. 19. (uo. 96.).

146. old. (kieg., jav.)

Újlaki Lőrinc herceg (1510–1513)

(Antonio Surian velencei követ 1513. VII. 23-i jelentése szerint (Sanuto II. 239.) Újlaki lemondott a nándorfehérvári bánságról, és a helyére „Ambrus urat” küldik 800 gyalogossal és 200 lovassal. Bizonytalan, hogy Sárkány valóban átvette-e a bánságot, de tekintettel arra, hogy Újlakit 1513. VII. 5-én említik utoljára bánként, Paksi Mihályt pedig először 1514 nyarán, kézenfekvő a feltételezés, hogy utóbbi Sárkány Ambrustól vette át a báni hivatalt.)

[Sárkány Ambrus] (1513–1514)

(Lásd az Újlaki Lőrinchez írott kiegészítést.)

Paksi Mihály (1514–1515)

 

Szabácsi bán

148. old. (kieg.)

Kerei Balázs bán (Lekcsei Sulyok Balázzsal) 1519. VI. 10. e. (DF 252629.)

Kenderesi András bán 1519. VI. 10. (DF 252629.)

(Királyi kinevezése Kerei Balázs helyére.)

 

Szörényi bán

150. old. (dátum kieg.)

Haraszti Ferenc szörényi bán 1483. VII. 6. (DL 74626.)

 

Újlaki bán

155. old. (dátum kieg.)

Bajnai Bot András újlaki bán 1496. I. 24. (DF 282626.)

 

Kunigunda/Katalin királyné udvara

159. old. (jav. 1458 helyett)

Gersei Pető Miklós pohárnokmester 1461. IX. 27. (DL 15644.)


 

Beatrix királyné udvara

160. old. (dátum kieg.)

Szécsi Miklós lovászmester 1485. XI. 5. (DL 101018.)

 

Anna királyné udvara

161. old. (kieg.)

Telegdi István udvarmester/ajtónállómester 1503. VI. 20. (DL 99219.) – IX. 24. (DF 290319., fol. 157r.)

(Az előbbi adat Györkös Attila szíves közlése.)

161. old. (dátum kieg.)

Gosztonyi János titkár 1504. XI. 5. (Sanuto II. 133.)

"et è stà fato secretario di la rezina el secretario dil Varadin, qual è docto e sa Italiam". I diarii di Marino Sanuto. Tom. VI. Pubblicati per cura di Guglielmo Berchet. Venezia, 1881. 100. o. (Györkös Attila szíves közlése.)

 

Mária királyné udvara

163. old. (dátum kieg.)

Gosztonyi János királynéi kancellár 1521. XI. 16. (DF 276719.)

Idézi Czövek Zoltán: Számadás, leltár, végrendelet. Tanulmányok középkori végi forrásokról. PhD értekezés, Debrecen. 121. old. (https://dea.lib.unideb.hu/dea/bitstream/handle/2437/117182/%C3%89rtekez%C3%A9s-Cz%C3%B6vek%20Zolt%C3%A1n-t.pdf?sequence=5&isAllowed=y)

163. old. (kieg.)

Reicherstorffer György királynéi titkár 1525. X. 12. (DF 245854.)

(A királyné Szebenhez és a Hét Szász Székhez címzett levele szerint titkára a címzettekhez hazamegy, tehát erdélyi szász személyről van szó.)

Oláh Miklós komáromi főesperes, esztergomi kanonok, királynéi tanácsos és titkár 1526. VIII. 24. (DL 89227.)

(Kinevezése az egri nagyprépostságra. Vö. még DF 277842.)

 

Királyi gyermekek udvarának méltóságviselői

163. old. (kieg.)

Kisasszonyfalvi Istvánfi István ajtónállómester 1508. V. 22. (DF 265814.) – 1509. X. 30. (DL 104524.)

(Az első oklevél „ianitorum regalium magister”-nek nevezi. A „másodikban, mely 1778. évi hiteles másolatban maradt fenn, ez olvasható: „inter magnificum Stephanum Istvánffi de Kiss-Aszonyfalva ianitorum liberorum regiae maiestatis [!]”.)

 

További méltóságsorok 

1464. VI. 19. Máramaros 462–464.

1465. IV. 22. DF 252419. (Mon. Zagr. VII. 521., hiányosan)

1471. II. 25. Alsószlavónia oklt. 204.

1494. II. 7. Buda. DF 279762.

1494. IV. 17. DL 5721.

1494. IV. 27. DF 264600.

1494. IX. 7. DF 247076.

1494. IX. 10. DF 245208.

1496. XII. 29. Buda. Nagybánya város lt. no. 23.

1501. V. 16. DF 244434. (17., 19. fotó).

 

 

 

 

 

 

 

 

refo500-logo

Munkatársaink önálló blogjai

A hétköznapi élet története 
A tankönyvön túl

 

Az MTA kutatói pályázatai

Az MTA központi weboldala

AZ MTA kutatóintézet-hálózata