Nyilatkozatban fejezte ki szolidaritását az akadémiai kutatóintézetek helyzetével kapcsolatosan számos intézmény, testület, szervezet határon innen és túl egyaránt, amit ezúton is nagyon köszönünk! A szolidaritási nyilatkozatok ide kattintva érhetőek el.

Archontológiai kiegészítések a II. kötethez

Az archontológiai kutatásokra alighanem igaz az a megállapítás, hogy soha sincs végük. Két kötetünk 2016. és 2017. évi megjelenése óta már magunk is több helyen ki tudjuk egészíteni adatsorainkat. Az új adatokat kezdetektől fogva dokumentáltuk, és úgy döntöttünk, hogy sorozatunk majdani negyedik kötetében, amely az első három kötet egyesített névmutatóját tartalmazza majd, e kiegészítéseket, esetleges javításokat is megjelentetjük. Nem szeretnénk ugyanakkor ezeket a találatokat addig sem senki elől eltitkolni, ezért az alábbi összeállításban – folyamatosan frissítve – a közönség elé tárjuk a majdan nyomtatásban is megjelenő adatokat. Természetesen szívesen fogadunk kiegészítéseket, javításokat – ezeket a  Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre várjuk. A beküldött adatokat ellenőrzésük után alább itt és majd a nyomtatott formában is a beküldő nevével ellátva tesszük közzé.

A szerzők

Rövidítések

dátum kieg. = A tisztségviselés kötetben megadott első vagy utolsó dátuma változik.

életrajzi kieg. = A kötetben a tisztségviselővel, illetve az általa betöltött tisztséggel kapcsolatos, jegyzetbe kívánkozó adat, magyarázat.

kieg. = Új tisztségviselő személy.

jav. = Javítás.

 

Abaúj megye

25. old. (kieg., jav.)

Cécei Bertalan szolgabíró (Borsvai Imre helyett) 1507. IV. 14. (DL 21695.)

 

Árva megye

36. old. (kieg.)

Felsőkubinyi Mátyás alispán 1520. IV. 13. (DL 23340.)

Felsőkubinyi Miklós és Medzihradnai Péter szolgabírák 1520. IV. 13. (DL 23340.)

 

Bács megye

39. old. (kieg.)

Őki Bodor Pál és Őki Nagy Pál alispánok 1504. III. 25. u. (DL 29588.)

40. old. (kieg.)

Tímári Jó László, Taranyai Péter, Szentjakabi Tegzes Ambrus, Dienesfalvi Fejes András szolgabírák 1504. III. 25. u. (DL 29588.)

 

Baranya megye

44. old. (dátum kieg.)

Gyulai György alispán 1495. VI. 1. (DF 260549.)

46. old. (dátum kieg.)

Hazugdi Dénes szolgabíró 1494. IV. 15. (DF 260538.)

46. old. (dátum kieg.)

Esztyéni Bárány János szolgabíró 1495. (DF 260544.)

 

Bihar megye

70. old. (kieg.)

Csáki Ferenc 1461. I. 26-án már volt ispánként szerepel (Teleki XI. 7.), így az utolsó biztos ispáni említése: 1459. VII. 1. (DL 88341.)

72. old. (dátum kieg.)

Ráskai Mihály alispán 1495. VI. 13. (DF 224013.)

 

Bodrog megye

76. old. (kieg.)

Györgyi Bodó István alispán 1483. VIII. 24. (DF 254685., másolata: DL 18844.)

80. old. (kieg.)

Kétházi Mihály és Boroti Ollári Mihály szolgabírák 1483. VIII. 24. (DF 254685., másolata: DL 18844.)

 

Borsod megye

84. old. (kieg.)

Becseri János ispán (comes castri Diosgewr) 1481. VI. 3. (DL 56111.)

86. old. (dátum kieg.)

Hangácsi Mihály 1500. VIII. 29. (Iványi: Gyömrő 188/409.)

86. old. (kieg.)

Recski István ispán 1501. XI. 27. (DF 251385.)

 

Fejér megye

104. old. (kieg.)

Ikladi Bársony Boldizsár, Kuldói Bársony Gergely, Felsőtabajdi Daji Gergely és Sarvoli (Sós) Fülöp szolgabírák 1507. II. 4. (DF 259668.)

(A iudlium tisztségnév ragozhatatlansága miatt csak a felsorolás utolsó tagjáról állítható bizonyossággal, hogy szolgabíró volt.)

 

Győr megye

112. old. (jav.)

A Turóci Lőrinc győri alispánra és várnagyra vonatkozó 1459. IX. 9-i adat (DF 242624.) törlendő, mivel helyes kelte: 1458. IX. 9.

114. old. (dátum kieg.)

Csikvándi Kapolcsi Ferenc alispán 1520. I. 28. (DL 23321.)

116. old. (kieg.)

Nagybaráti Csege János, Koroncói (Hagymás) Boldizsár, Némai Luka Bálint és Szapi Érsek Ambrus szolgabírák 1520. I. 28. (DL 23321.)

116. old. (kieg.)

Ambrus deák megyei jegyző 1519. III. 10. e. (Pannonhalmi konv. IV. 182.)

 

Komárom megye

132. old. (dátum kieg.)

Gyallai Sándor Osvát alispán 1525. VIII. 26. u. (Pannonhalmi konv. IV. 315.)

 

Közép-Szolnok megye

136. old. (kieg.)

Körösi Dobó László választott nemesi esküdt 1488. IV. 30. (DL 20145.)

 

Liptó megye

145. old. (dátum kieg.)

Nagyselmeci (Nagystyavnicai) Miklós 1513. VI. 1. (MNL OL, P 496. 2. tétel, 1534. 3., Faragó Dávid közlése)

148. old. (dátum kieg.)

Vidaföldi (Oskó) Mihály megyei jegyző 1520. IV. 13. (DL 23340.)

 

Nógrád megye

161. old. (kieg., jav.)

Cseri Antal alispán 1478. VIII. 31. (DL 76074.)

Cseri harmadikként szerepel Petőfalvi Pető Pál és Kerecsényi Zalai Demeter alispánok mellett a VIII. 31-i oklevélben. A VIII. 17-i, a kötetben ugyancsak jelzett oklevélben (Erdődy lt. D 763.) is említik, de ott érintettként nem tüntetik fel tisztségét. Cseri Antal 1475-ben Losonci László és István familiárisa (DL 17660.), ami természetesen felveti a lehetőséget, hogy alispánsága idején a Losonciak (is) ispánok voltak. (A javítást és az adatot Kuthy Gábornak köszönjük.)

166. old. (kieg.)

Huszti Gergely megyei jegyző 1472. VIII. 30. (DL 45506.)

 

Nyitra megye

170. old. (dátum kieg.)

Sánkfalvi Antal nyitrai püspök és ispán 1495. VI. 5. (DF 206263.)

 

Sáros megye

201. old. (jav.)

Lemmel János comes perpetuus Cibiniensis tisztsége nem kisszebeni örökös ispánként, hanem nagyszebeni királybíróként értelmezendő (Kádas István közlése).

 

Sopron megye

231. old. (dátum kieg.)

Ulrich von Grafeneck 1463. VIII. 11. (ÖStA, HHStA AUR 1463 VIII 11)

Saját kiadványa (Csermelyi József közlése).

239. old. (kieg.)

Vági Tamás szolgabíró 1487. IX. 4. (DF 265190.)

 

Szabolcs megye

252–253. old. (kieg.)

Petneházi János, Pazonyi Cseres György, Kemecsei János, Iklódi György, Magyi Demeter választott nemesi esküdtek (1487–1489.) V. 11. – IX. 10. között (DL 56675.)

A felsorolt nevek egy fogott bíráskodásról szóló megegyezés fogalmazványában szerepelnek Petneházi Mátyás szabolcsi alispánnal együtt mint fogott bírák. Az oklevél évkörét az alispán hivatalviselése és a választott esküdti intézmény megszűnésének időpontja alapján lehet meghatározni.

 

Szatmár megye

255. old. (kieg.)

Csegöldi Fodor Péter, Bozjási András és Kölcsei Mika Márk alispánok 1494. k. (DL 64641.)

257. old. (kieg.)

Patóházi Pató György, Zsarolyáni Cseke Miklós, Pátyodi Füstös János és Makrai Bosori Lőrinc szolgabírák 1494. k. (DL 64641.)

 

Temes megye

268. old. (kieg.)

Dávidházi Gergely alispán 1489. II. 1. (DL 19477.)

1491 és 1495 között temesvári várnagy (lásd a III. kötetben).

 

Varasd megye

318. old. (kieg.)

[Szutjeszkai] Golecz György alispán 1493. V. 8. (MNL OL, A 57 [Libri regii] II., 476-477. old.)

Raszinyakeresztúri Bocskai Péter, [Szutjeszkai] Golecz György és Basa Ambrus alispánok 1495. VIII. 16. 1493. V. 8. (MNL OL, A 57 [Libri regii] II., 477-479. old.)

321. old. (kieg.)

Szuhodoli Lőrinc szolgabíró 1493. V. 8. (MNL OL, A 57 [Libri regii] II., 476-477. old.)

326. old. (kieg.)

György diák megyei jegyző 1495. VIII. 16. 1493. V. 8. (MNL OL, A 57 [Libri regii] II., 477-479. old.)

 

Vas megye

329. o. (életrajzi kieg.)

Kámoni János 1470-ben Tejedi Imre szombathelyi várnagy familiárisa (DL 61787., Kuthy Gábor közlése)

Bozsoki Kis Albert talán azonos az 1474-ben feltűnő Kis Albert asszonyfalvi várnaggyal (DL 93477., Kuthy Gábor közlése)

329. o. (kieg., jav.)

Kertesi Zay Miklós neve helyesen Töttösi Szász Miklós (a kiadásban rosszul, az eredeti oklevél: DF 257367., Kuthy Gábor közlése)

 

Veszprém megye

345. old. (dátum kieg.)

Miskei (Kontra) Miklós alispán 1496. I. 27. (DL 82093.)

346. old. (dátum kieg.)

Devecseri Csoron András veszprémi alispán 1526. VII. 24. (DF 208287.)

 

Zala megye

355--356. old. (kieg.)

Kelemen deák, Vityai Márton és Cseneházi László (tapolcai) alispánok 1494. III. 6. (DF 201514.)

Cseneháziról az oklevél megjegyzi, hogy egyben újbánfalvi officiális is volt (az adatot Kovács Viktóriának köszönjük).

362. old. (kieg.)

Szepezdi Domonkos, Vonyarci Gotthárd és Halápi László (tapolcai) szolgabírák 1494. III. 6. (DF 201514.)

Vonyarci és Halápi máskor is előfordul tapolcai szolgabíróként, a harmadik személy funkciója egyelőre bizonytalan (az adatot Kovács Viktóriának köszönjük.)

 

Zemplén megye

370. old. (dátum kieg.)

Perényi István ispán (1458.) VIII. 28. (DF 214896.)

A levélnek nincsen évszáma, de arról van benne szó, hogy Raszlavicai András emberét még Perényi apjának életében (adhuc tempore quondam domini genitoris nostri) fogták el. Nagymihályi (Csemernyei) Ödönfi Majos, majd Azari János Perényi István alispánja. Az első biztos adat Perényi ispánságáról: 1459. II. 10. (DL 15316., 39297.)

371. old. (jav.)

A 9. jegyzetből a DF 214896. számú oklevélre vonatkozó állítás törlendő (lásd az előző kiegészítést).

 

 

ERDÉLY

 

Doboka megye

395. old. (jav.)

Ezbwdy Bernát ispánt említő oklevél (DF 257681.) helyes kelte: 1486. I. 31.

Zsombori Nagy Albert alispánt említő oklevél (DF 261048.) helyes kelte 1482. VI. 18.

397. old. (jav.)

Szentegyedi Valkai János és Csomafáji László szolgabírák helyett valójában Szentegyedi Székely Lőrinc és Csomafáji László szolgabírák szerepelnek az oklevélben (DF 257681.), melynek helyes kelte: 1486. I. 31.

Csomafáji Gergely és Göci Demeter szolgabírákat említő oklevél (DF 261048.) helyes kelte 1482. IV. 18.

398. old. (kieg.)

Szentegyedi Wass Zsigmond alszolgabíró 1516. XII. 24. (MNL-OL, P 1960, bethleni Bethlen cs lt, Rokon és idegen családok, Nagy cs lt, 4. csomó, 66. tétel, No. 1, p. 9–10. Faragó Dávid közlése.)

 

Hunyad megye

406. old. (dátum kieg.)

Folti László ispán 1509. VII. 14. (DL 46902.)

Szentimrei András deák és (Endrédi) Bekes János ispánok (1517–1529) 1517. [IV. 24. u.]

A vajdahunyadi uradalom 1517. IV. 24. és XII. 31. közötti számadása már ispánként említi Szentimrei Andrást (Pataki: Hunedoara 28–29.).

407. old. (dátum kieg.)

[Alpestesi Lógó] Máté szolgabíró 1481. I. 14. (DF 287767.)

408. old. (dátum kieg.)

Hosdáti Bálint és Harói Miklós szolgabírák 1499. II. 10. (DL 46475.)

408. old. (kieg.)

Harói Csuka Máté szolgabíró 1509. VIII. 8. (DF 255079)

(Szentgyörgyi Péter erdélyi vajda parancslevele egregiis Georgio Basy de Felpesthes, Iohanni et Georgio de Kemend et Matheo Chwka de Haro, iudlium comitatus Hwnyadiensis. A iudlium tisztségnév ragozhatatlansága miatt csak Harói Csuka Mátéról állítható bizonyossággal, hogy szolgabíró volt.)

 

Kolozs megye

410. old. (dátum kieg.)

Patai Dezső Antal ispán 1460. VIII. 6. (DF 281062.)

411. old. (jav.)

Nagy Tamás ispán 1493. VII. 1. után (DL 36347.)

(A jegyzetben ott mondottaknak megfelelően.)

414. old. (kieg.)

Györgyfalvi Salatiel szolgabíró 1500. X. 10. (DF 255066.)

Sárdi Hacaki Dénes szolgabíró 1504. III. 16. (DF 252887. = DF 257845.)

Szentpáli János szolgabíró 1506. V. 20. (DF 261149.)

 

Torda megye

418. old. (jav.)

Szurda István neve kiegészítendő Túrcsáni Szurda Istvánra (DF 260914.)

419. old. (kieg.)

Nemes Imre szolgabíró 1510. IV. 27. (DL 74338.)

(Héderfáji Barlabási Lénárd erdélyi alvajda parancslevele nobilibus Iohanni Kys de Poka, Emerico Nemes iudlium et Blasio Zylagy de prefata Poka. A iudlium tisztségnév ragozhatatlansága miatt csak Nemes Imréről állítható bizonyossággal, hogy szolgabíró volt.)

Csomafáji Pál magister megyei jegyző 1478. VII. 17. (DF 261029.)

Ugyanő Kolozsi jegyző 1476-ban!

Az MTA kutatói pályázatai

Az MTA központi weboldala

AZ MTA kutatóintézet-hálózata