Csukovits Anjou B1 kicsiAz Anjou-ház az európai kontinens meghatározó dinasztiájává vált a 13–14. század fordulóján. Milyen volt az uralmuk alatti vezető társadalmi rétegek összetétele? Mit jelentett a többi dinasztia számára az Anjouk fennhatósága? Hogyan élte mindennapjait a magyarországi Anjou elit? Az Anjou-kor hatalmi elitje című tanulmánykötet azt a hatalmi elitet kívánja bemutatni, amit ez a dinasztia emelt pozícióba. A kötetet Csukovits Enikő szerkesztette és a Magyar Történelmi Emlékek – Értekezések-sorozat egyik legújabb darabjaként érkezett a nyomdából. A tartalomjegyzék itt tekinthető meg, a szerkesztő bevezető tanulmánya pedig itt olvasható.

Damasdi pecs B1 kicsiMa érkezett a nyomdából Az 1863. évi pécsi egyházmegyei zsinat című kötet, mely a Magyar Történelmi Emlékek – Okmánytárak – Egyháztörténeti Források-sorozat legújabb, 16. darabja. Az 1863. évi háromnapos zsinaton a papság egynegyede vett részt, pasztorális hatása jóval túlmutatott a betűkön, s az egyházmegye egyfajta lelki megújulását is eredményezte – olvashatjuk a kötet fülszövegében. A zsinati dokumentumok összegyűjtését és elemzését Damásdi Zoltán levéltáros végezte el. A latin nyelvű forrásokat Péteri Pál és Szebelédi Zsolt fordította, a lektor Soós István és Szebelédi Zsolt. A mutatót Kalotai Noémi készítette. A kötet tartalomjegzéke itt tekinthető meg, az Előszó, valamint a Bevezetés pedig itt olvasható.

rkmohcs B1 kicsi„»Mohács« örök. Viszonyítási pontja, örök keserve, örök »gombóca« minden magyarnak, akit érdekel a múltja. Amit sem kiköpni, sem lenyelni nem tud. Búvópatakként itt van velünk lassan ötszáz éve...”: többek között ez olvasható Fodor Pál Örök Mohács – Szövegek és értelmezések című most megjelent kötetének előszavában. A Mohács 1526–2026. Rekonstrukció és Emlékezet-sorozat 2019-ben indult útjára, az első kötet Több mint egy csata: Mohács címmel látott napvilágot. Jelen kötetet B. Szabó János és Farkas Gábor Farkas szerkesztette. Ezúttal is nem csupán egy nap történetéről ovashatunk, hanem a csatához vezető korról, és 1526. augusztus 29. utótörténetéről is. Mindezt korabeli és az azóta eltelt időszak forrásain keresztül, melyek jelentős része most először olvasható magyarul. A kötet tartalomjegyzéke itt tekinthető meg.

KadarZs Borito2 kicsiA Magyar Történelmi Emlékek – Értekezések című sorozatban megjelent Kádár Zsófia első önálló monográfiája, a Jezsuiták Nyugat-Magyarországon a 17. században – A pozsonyi, győri és soproni kollégiumok. A szerző a kötetében átfogó képet rajzol többek között az egyes kollégiumok alapítástörténetéről, a rendházak tagságáról és a gimnáziumi diákságról, s mindezzel megeleveníti a rendtagok és a környező városi-regionális társadalom együttélésnek mindennapjait. A nyolcvanoldalas Függelékben a Pozsonyban, Győrben és Sopronban 1671-ig szolgáló jezsuita rendtagok személyi adattárát találjuk. A kötet tartalomjegyzéke itt, a szerzői Előszó pedig itt olvasható.

MTA BTK A megye emberei B1 picikeMegjelent  Kádas István, a „Lendület” Középkori Magyar Gazdaságtörténet Kutatócsoport kutatójának első önálló monográfiája A megye emberei – A szolgabírói hivatal és viselői Északkelet-Magyarországon (1329–1545) címmel. A kötetben elsősorban Sáros vármegye szolgabírói elevenednek meg, de nemcsak a hivatal, hanem maguk a tisztségviselők – családi, rokoni kapcsolataik, presztízsük, kapcsolati hálójuk – is fontos hangsúlyt kapnak. A kötet a Magyar Történelmi Emlékek – Értekezések című sorozat legújabb kiadványa. A tartalomjegyzéke itt, az Előszó és a Bevezetés pedig itt olvasható.