ERCA European Research Council idei pályázati fordulóján az intézetünk partnerségével benyújtott The European Qur'an. The Islamic Holy Book in European Culture and Religion (EuQu) című tudományos pályázat támogatást nyert. Az eredmény jelentőségét igazolja, hogy az EuQu egyike annak a huszonhét kiemelkedő és támogatott ERC Synergy projektnek, amelyet az összes tudományágban benyújtott mintegy háromszáz pályázat közül választott ki a European Research Council.

TN6 ID22 309411Az Országház Könyvkiadó gondozásában jelent meg intézetünk tudományos főmunkatársának, a Kora újkori témacsoport vezetőjének, Oborni Teréznek az új könyve. A Magyar országgyűlések története sorozat részeként kiadott műről, amelynek címe Erdélyi országgyűlések a 16–17. században, itt található bővebb információ, egyúttal lehetőség van a kötet kiadói áron történő megrendelésére is. A kötetet Péter Katalin, intézetünk professor emeritája és Dáné Veronka, a Debreceni Egyetem oktatója mutatta be az Országház Kossuth-termében, 2018. november 21-én.

HidMitrovits Miklós, intézetünk tudományos munkatársa szerkesztésében megjelent a Hídépítők. A magyar–lengyel kapcsolatok arcképcsarnoka című képes album. A kötetben 33 rendkívüli életrajz olvasható közel négyszáz fényképpel illusztrálva. Az album a Rézbong Kiadó gondozásában és a Wacław Felczak Alapítvány támogatásával jelent meg. Megvásárolható a Libri és a Líra könyvesboltokban, valamint a bookline.hu oldalon.

2018. október 1-jén Jobboldali radikalizmus és konzervativizmus között. Horthy Miklós, 1919–1931. címmel új, 36 hónap futamidejű posztdoktori kutatás indult intézetünkben a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatásával (PD 128500). Turbucz Dávid posztdoktori kutató kutatási témája Horthy Miklós élete és megítélésének története. Fő célja – a magyar történettudomány egyik nagy mulasztásának pótlása – a Horthy Miklós életéről szóló nagymonográfia megírása. Ennek részeként 2018 és 2021 között az 1919 és 1931 közötti időszakhoz kapcsolódó szisztematikus kutatást végzi majd el, amely fontos hozzájárulás lesz az életrajz elkészítéséhez.

Az MTA kutatói pályázatai

Az MTA központi weboldala

AZ MTA kutatóintézet-hálózata