BulgariaMegjelent intézetünk legújabb idegen nyelvű kiadványa, a Bulgaria and Hungary in the First World War: a View from the 21st Century címmel Penka Peykovska, Demeter Gábor és Katona Csaba szerkesztésében a Fodor Pál által szerkesztett 21st Century Studies in Humanities sorozat részeként. A kötet tartalomjegyzéke itt érhető el. A tizenöt, magyar és bolgár szerzők által jegyzett, angol (és egy német) nyelvű tanulmányt tartalmazó kötet a 2015. szeptember 29-én, Szófiában, a Kelet-közép-európai naiconalizmusok az első világháború éveiben című NKFIH–OTKA-kutatócsoport, a Magyar–Bolgár Történész Vegyes Bizottság és a Bolgár Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete  közös konferenciája előadásain alapul, de számos tanulmánnyal kiegészítve.

MoEgyre többen használják kutatási és népszerűsítési célokra egyaránt a GISta Hungarorum projekt adatbázisát. A 2015–2017 között futó intézeti OTKA-projekt legutóbbi felhasználását lásd itt. Mindeközben a projekt utógondozását vállaló, Horváth Gergely Krisztián tudományos főmunkatárs által vezetett „Lendület” Tíz Generáció Kutatócsoport projektjének keretén belül immár nyomtatásban is napvilágot látott a Magyarország a Habsburg Birodalomban, 1850–1869 (Hungary in the Habsburg Monarchy) című, a projekt anyagából, valamint a Katus László hagyatékából készült 126 oldalas, színes A/4-es méretű bilingvis atlasz, amely nem csak a magyarországi népszámlálás anyagát dolgozza fel, de a ciszlajtán területekre is közöl regionális adatokat. Az atlasz online elérhető itt.

A Világtörténet, a Történelmi Szemle, a Hungarian Historical Review folyóiratok teljes egészében elérhetők intézetünk honlapján.

A Világtörténet alapvetően az egyetemes történeti kutatás legújabb alapvetései, valamint a magyar és egyetemes történelem összefüggései iránt érdeklődő közönség számára készül, tanulmányai gyakorta átfogó, nagy térségeket és témákat érintő összefoglalások, közérthető megfogalmazásban.

A Történelmi Szemle 1958-ban alapított, azóta folyamatosan megjelenő évnegyedes folyóirat. Elsősorban az újkori és modern történelemmel foglalkozik, illetve középkori tematikájú írásokat tartalmaz magyar és külföldi szerzőktől. 

A Hungarian Historical Review pedig intézetünk magyar történelemmel foglalkozó, angol nyelvű szakfolyóirata.

POLHU2020. március 23-án, a Lengyel–Magyar Barátság Napján elérhetővé vált a POLHUNATION projekt honlapja. A Wacław Felczak Alapítvány és intézetünk együttműködésében megvalósuló oktatási projekt célja, hogy a középiskolai történelemoktatást a magyar-lengyel történelmi kapcsolatokkal kiegészítse. A munka során 24 történelmi kisfilmet készítettünk Mátyás király uralkodásától az 1989. évi rendszerváltásig terjedő időszak legfontosabbnak ítélt történelmi pillanatairól.