FlagFlaga Węgierska nad Wisłą (Magyar zászló a Visztula felett) címmel megjelent a lengyelországi magyar diplomácia szolgálat 1918 és 1989 közötti történetét feldolgozó lengyel nyelvű monográfia. A kötet Mitrovits Miklós, intézetünk tudományos munkatársa, a Magyar­Lengyel Történész Vegyes Bizottság titkára, Gerencsér Tibor, a MagyarLengyel Történész Vegyes Bizottság tagja és Marcin Grad hungarológus munkája. A könyv magyar és lengyel levéltári források alapján, elsősorban a varsói magyar diplomaták szemével mutatja be a magyar–lengyel kapcsolatokat. A kötet a Magyar–Lengyel Nem-kormányzati Együttműködési Program keretében jelent meg.

 

Diplomatic Struggle for Supremacy over the Balkans Peninsula (1878–1914) címmel jelent meg intézetünk tudományos munkatársa, Demeter Gábor tanulmánykötete a Bolgár Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete és intézetünk közös kiadásában a Publications of the Bulgarian–Hungarian History Commission sorozatán belül. Szintén a Bolgár Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete gondozásában jelent meg a sorozat második kötete Essays on Ottoman Modernization: Industrialization, Welfare, Military Reform címmel ugyancsak Demeter Gábor tollából.

 

szechenyi tagsagi fit 640x10000Teljesítette-e Széchenyi az akadémiai felajánlását? címmel jelent meg a Magyar Tudományos Akadémia honlapján intézetünk tudományos főmunkatársa, Fónagy Zoltán írása. A töredékesen megértett vagy szándékosan félremagyarázott információmorzsákból szenzációkat gyártó történeti bulvárban körülbelül száz éve óta fel-felbukkan a vád, miszerint Széchenyi István ténylegesen nem is teljesítette híres akadémiaalapító felajánlását. Mi az igazság: mennyire hitelt érdemlő e vád? A tanulmány ezt a kérdést járja körül. A teljes írás itt olvasható.

FVIntézetünk 2014 óta részt vesz a Festum Varadinum keretében rendezett szakmai konferenciák megszervezésében, amelyeknek tárgya évről-évre a középkori és kora újkori Nagyvárad és a bihari régió története. A 2017. május 18-án "Őrizzük Váradot..." címmel megrendezett konferencia tanulmányai a Tanulmányok Biharország történetéről című. sorozat 4. kötetében, intézetünk témacsoport-vezetője, tudományos főmunkatársa, tudományos titkára, Oborni Teréz szerkesztésében jelentek meg.

SzekelyM borito page 001XXIV. Budapesti Könyvfesztiválra jelent meg a Művészetek és tudomány a nemzetépítés szolgálatában a 19. századi Magyarországon kutatócsoport művészettörténész tagjának, Székely Miklósnak a monográfiája Nemzet, ipar, művészet. A kolozsvári I. Ferenc József Iparmúzeum (1887–1918) címmel, amely a kutatócsoport keretében végzett munkájának eredményeit foglalja össze. A kötet e sajátos feladatú és gyűjtőkörű erdélyi múzeum modernizációs szerepét vizsgálja.