CEF5518 3Formations et cultures des officiers et de l’entourage des princes dans les territoires angevins (milieu XIIIe – fin XVe siècle) – Percorsi di formazione e culture degli ufficiali e dell’entourage dei principi nei territori angioini (metà XIII-fine XV secolo) címmel az École Française de Rome kiadásában jelent meg az Anjou-uralom alatt álló országok és tartományok tisztségviselőinek vizsgálatára fókuszáló ANR EUROPANGE nemzetközi projekt (2014–2018) harmadik, a franciaországi Angers-ban megrendezett konferenciájának (2015 novembere) tanulmánykötete. (A program keretében készült két korábbi konferenciakötet – az első az Anjou-államok központi tisztségviselőivel, a második a gazdaságirányítással foglalkozik – online kiadványként is elérhető itt és itt.

191A Magyar Tudományos Akadémia Közgyűlése, az MTA legfőbb döntéshozó szerve meghozta határozatait az MTA kutatóintézet-hálózatáról: maradjon az Akadémiánál, mert ez szolgálja leginkább a tudomány, az innováció, végső soron az ország érdekeit. A döntések az MTA vezetői, Elnöksége, kutatóintézet-vezetői, kutatói és dolgozói véleményével összhangban születtek. A Közgyűlés döntött az irányítási rendszer alapvető elemeiről, amelyek alapján az irányításban a jelenleginél jóval nagyobb szerepet kapna a kormányzat. További részletek itt olvashatóak.

fortepan 77275 01989 és a rendszerváltás: a társadalmi cselekvés lehetőségei címmel interdiszciplináris konferenciát szervez az ELTE BTK Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék, az Eszterházy Károly Egyetem Történelemtudományi Doktori Iskola, az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, az 1956-os Intézet Alapítvány, Szegedi Tudományegyetem ÁJTK Politológiai Tanszéke és intézetünk Szegeden 2019. november 28. és 30 között.

WWIIA Magyar Tudományos Akadémia II. világháború története albizottságának podcast sorozatában elérhetővé váltak az albizottság által 2018. november 16-án, az MTA székházában megrendezett, Propaganda a II. világháborúban című konferencia előadásai itt. A konferencia szervezői, szekcióvezetői és előadói közt több intézeti munkatárs is volt.

KonyvfesztivalA Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont negyedik alkalommal vesz részt a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon. Szeretettel várjuk az érdeklődőket a B36-os standnál, ahol a hét intézet (Filozófiai, Irodalomtudományi, Művészettörténeti, Néprajzi, Régészeti, Zenetudományi, valamint Történettudományi) kiadványai és folyóiratai közül kedvezménnyel vásárolhatnak. Kollégáink ezen kívül több programon is részt vesznek, a részletes program itt látható.