Felkerült a Magyar Nemzeti Levéltár honlapjára az OTKA K 108919 számú pályázatával támogatott, Sz. Simon Éva főlevéltáros vezette, A magyarországi hódoltság és hódoltsági peremvidék kataszteri iratainak (tapu defter) feldolgozása című projekt során létrehozott Oszmán összeírások című adatbázis rekordjainak térképi ábrázolása során készült elektronikus atlasz (amelynek elkészítésében kollégáink, Hegyi Klára kutató professor emeritus és Demeter Gábor tudományos főmunkatárs is közreműködtek).

A "Lendület" kutatócsoportok vezetői másodszor is levélben foglaltak állást a hazai tudományfinanszírozási rendszer és innovációs környezet Innovációs és Technológiai Minisztérium által kezdeményezett, a Magyar Tudományos Akadémia kutatóhálózatát is érintő, átalakítása kapcsán. Ebben támogatják a kormány kezdeményezését a hazai innovációs készség növelésére, de szerintük az egyoldalú, kizárólag az innováció egy szűken vett értelmezését szem előtt tartó átalakítási tervek veszélybe sodorják általában az alapkutatásokat, különösen a humán tudományokat és a magyar nemzeti kultúra kutatásait. További részletek magyarul itt, angolul pedig itt olvashatóak.

MTA elnoksegi ules 007 foto MTA Szigeti Tamas fit 1000x10000A Magyar Tudományos Akadémia nemzetközi szinten is kiemelkedő teljesítményű, 2012-ben modernizált, alapkutatásokban kiváló kutatóhálózata maradjon az MTA égisze alatt, és irányító testületében legyen jelentős többsége a tudományos közösségnek – legutóbbi ülésén ezeket a fő szempontokat fogalmazta meg az Elnökség a kutatóhálózat jövőjével kapcsolatos tárgyalásokhoz. További részletek itt olvashatóak.

A mi Akadémiánk címmel portrésorozatot indít az Akadémiai Dolgozók Fóruma, ahol kollégáink többek között arról vallanak, miért szeretik a Magyar Tudományos Akadémia kutatói munkájukat? Mit jelent számukra az Akadémia? Hogyan érzik magukat az MTA körül kialakult helyzetben? Először nyolc kutató adott választ a kérdésekre, köztük Erdélyi Gabriella, intézetünk tudományos főmunkatársa, a "Lendület" Családtörténeti Kutatócsoport vezetője és Eszik Veronika fiatal kutató. A teaser itt tekinthető meg.