Poka AgnesA Kora újkori témacsoport fiatal kutatója, Szabó-Turákné Póka Ágnes 2019. november 8-án summa cum laude minősítéssel védte meg doktori (PhD) disszertációját, amelynek címe: Felső-Magyarország gazdasági kormányzata, 1526–1567: Felső-Magyarország pénzügyigazgatása gazdaság- és társadalomtörténeti szempontból. A disszertáció tézisei itt olvashatók. Kolléganőnknek ezúton is gratulálunk!

BrunnA Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtörténelem, Filozófia és Kultúrtörténeti Tanszéke 2019. november 28. és december 1. között tartotta meg az immár másfél évtizedes hagyományra visszatekintő cseh- és morvaországi hadtörténeti tanulmányi útját Csikány Tamás ezredes, tanszékvezető egyetemi tanár vezetésével.

nagykornel B1Megjelent Nagy Kornél tudományos munkatárs új köteteA kaukázusi Albánia története cÍmmel. A régi örmény krónikairodalom rengeteg adatot és információt őrzött meg a steppei népek történetére, valamint a magyar őstörténetre vonat­kozóan. Ezek közé tartozik a most magyar fordításban megjelenő Movses Dasxuranc'inak tulajdonított, A kaukázusi Albánia története című króni­ka is. Az ó- vagy klasszikus örmény nyelvű (grabar) mű az egyik legfon­tosabb és egyúttal legérdekesebb történeti forrás a Kaukázuson túli régió 4-11. századi történelmére vonatkozóan.

ormos maria 680 454 1575881549 fit 280x10000Életének 90. évében, 2019. december 8-án elhunyt Ormos Mária, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, aki több mint húsz éven át volt intézetünk munkatársa. Romsics Ignác emlékező sorai az MTA honlapján itt olvashatók.

Molnar Antal magyar horvat hodoltsagIntézetünk igazgatója, tudományos tanácsadója, Molnár Antal tudományos kutatásainak témája a katolikus egyház, illetve a hódolt Magyarország és a Balkán-félsziget története a 16–17. században. 17 önálló kötete (ebből négy társszerzővel, kettő angol, egy olasz, egy német és egy francia nyelven) és több mint 200 tanulmánya látott napvilágot. Jelen könyv két évtizedes kutatómunkájának összegzését nyújtja a magyar és a horvát katolikus egyházi intézmények hódoltsági jelenlétéről.