Megjelent a Die Habsburgermonarchie 1848–1918 című könyvsorozat 11. kötete az első világháborúról

HabsMegjelent a Die Habsburgermonarchie 1848–1918 című könyvsorozat  11. kötete az első világháborúról. Az 1973-ban indult nagyszabású vállalkozás újabb kötetében a kialakult gyakorlatnak megfelelően nemzetközi szerzőgárda 26 tanulmányban több mint másfélezer oldalon mutatja be a multinacionális államalakulat háborúba vezető útját, a frontokon vívott és a hátországban zajló küzdelmeket, a gazdasági kimerülés és kulturális változások folyamatát, a Monarchia népeinek háborús részvételét, a szociális és nemzeti elégedetlenség megjelenését, és a nemzetállami dezintegrálódás hatalompolitikai összefüggéseit. A munka 2017 januári bécsi bemutatóját valószínűleg egy budapesti is követni fogja. Magyar részről Pogány Ágnes gazdaságtörténész, valamint intézetünk két munkatársa, Szabó Dániel és Ress Imre készített egy-egy fejezetet. A két részkötetre tagolódó munka teljes tartalomjegyzéke itt olvasható.