Kollégáink előadása az Erdélyi Múzeum-Egyesület kolozsvári konferenciáján

mtne 2017 kicsi2017. november 24-én és 25-én A Magyar Tudomány Napja Erdélyben rendezvénysorozat keretében, intézetünk Újkori Témacsoportjának társszervezésében Az osztrák–magyar kiegyezés a szimbolikus politika tükrében címmel önálló szekció foglalkozik az 1867-ben létrejött közjogi rendszer politikai jelképeivel és állami ceremóniáival, valamint hivatalos emlékezetpolitikájának egyes kérdéseivel. A tanácskozáson Intézetünket Cieger András András tudományos főmunkatárs, Eszik Veronika fiatal kutató és Varga Bálint tudományos munkatárs képviseli. A program itt érhető el.