Nyilatkozatban fejezte ki szolidaritását az akadémiai kutatóintézetek helyzetével kapcsolatosan számos intézmény, testület, szervezet határon innen és túl egyaránt, amit ezúton is nagyon köszönünk! A szolidaritási nyilatkozatok ide kattintva érhetőek el.

Megjelent a Területi egyenlőtlenségek nyomában a történeti Magyarországon című kötet

Intézetünk tudományos munkatársai, Demeter Gábor és Szulovszky János szerkesztésében, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont és a Debreceni Egyetem Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszéke kiadásában, a "Lendület" Trianon 100 Kutatócsoport támogatásával megjelent az OTKA K 111766 sz. (GISta Hungarorum)  projekt során rögzített statisztikai adatok első kiértékelése, Területi egyenlőtlenségek nyomában a történeti Magyarországon. Módszerek és megközelítések címmel. A kötet célja bemutatni, hogy a regionális megközelítés milyen új szempontokkal bővítheti a dualizmus korára vonatkozó történeti kutatásokat, továbbá azt, hogy azonos alapadatokkal, de eltérő szemlélettel és módszertannal dolgozva a kapott eredmények és interpretációjuk mennyire térnek el.  A kötetben közreműködő két történész (Szilágyi Zsolt, DE és Demeter Gábor) és két társadalomföldrajzos kutató (Pénzes János, DE; Jakobi Ákos, Eötvös Loránd Tudományegyetem) feladata a történeti Magyarország perifériáinak azonosítása volt 1869–1940 között az általuk szabadon megválasztott módszerek alapján. A módszertani sokszínűség eredményeként a 338 oldalas kötet több mint száz színes térképet, diagramot és táblázatot tartalmaz. Mindeközben a  szerzők megkísérlik összekapcsolni a regionális egyenlőtlenségeket a földkérdés, a választójog és a nemzetiségi kérdés általános problematikájával is, továbbá felhívni a területi tervezésben dolgozók figyelmét – egyes esetekben – a jelenkori differenciák történeti gyökereire, amelyek figyelembe nem vétele csökkentheti a felzárkóztatási kísérletek sikerességét. A szerzők távlati célja a regionális egyenlőtlenségek nyomon követése napjainkig, megvizsgálni, hogy az 1910-re lemaradó és 1920-ban elszakadó térségek helyzete az elmúlt száz évben javult-e.

Az MTA kutatói pályázatai

Az MTA központi weboldala

AZ MTA kutatóintézet-hálózata