Megjelent Oborni Teréz új könyve: Erdélyi országgyűlések a 16–17. században

TN6 ID22 309411Az Országház Könyvkiadó gondozásában jelent meg intézetünk tudományos főmunkatársának, a Kora újkori témacsoport vezetőjének, Oborni Teréznek az új könyve. A Magyar országgyűlések története sorozat részeként kiadott műről, amelynek címe Erdélyi országgyűlések a 16–17. században, itt található bővebb információ, egyúttal lehetőség van a kötet kiadói áron történő megrendelésére is. A kötetet Péter Katalin, intézetünk professor emeritája és Dáné Veronka, a Debreceni Egyetem oktatója mutatta be az Országház Kossuth-termében, 2018. november 21-én.