Nyomtatás
Kategória: Egyéb hírek
Találatok: 1548
Cover 04Миграции на хора и идеи в България и Унгария (ХІХ–XXI век)/Emberek és eszmék migrációja Bulgáriában és Magyarországon (19–21. század)/Migrations of People and Ideas in Bulgaria and Hungary, 19th–21st Centuries címmel jelent meg Penka Peykovska és Demeter Gábor szerkesztésében Szófiában megjelent a BHHC önálló sorozatának 4. (angol, német, orosz, bolgár és magyar nyelvű tanulmányokat tartalmazó) kötete.  A kötet a Connected Histories: Sources for Building History in Central and Southeast Europe, 17th–21st Centuries (Kapcsolódó történetek: források a történelem újra-konstruálásához Közép- és Délkelet–Európában a 17–21. században) című bolgármagyar közös akadémiai kutatási projekt (Bolgár Tudományos Akadémia Történettudományi Intézet, intézetünk), valamint a BTA TTI magyar és orosz kutatók részvételével indított Nemzetközi migráció Bulgáriában a 19–21. században: történeti demográfiai, társadalmi antropológiai és etnokulturális aspektusok című projektje keretén belül készült és zömmel a 2016-ban Pécsett megrendezett Hungarológiai Kongresszus előadásait tartalmazza. A tanulmánykötet a migráció jelenségét tágan értelmezve az inter- és intraregionális vándorlás mellett a kulturális transzfer térségbeli jelentőségére is kitér.