Új tanulmánykötet az Anjou-uralom alatt álló területek tisztségviselőinek műveltségéről

CEF5518 3Formations et cultures des officiers et de l’entourage des princes dans les territoires angevins (milieu XIIIe – fin XVe siècle) – Percorsi di formazione e culture degli ufficiali e dell’entourage dei principi nei territori angioini (metà XIII-fine XV secolo) címmel az École Française de Rome kiadásában jelent meg az Anjou-uralom alatt álló országok és tartományok tisztségviselőinek vizsgálatára fókuszáló ANR EUROPANGE nemzetközi projekt (2014–2018) harmadik, a franciaországi Angers-ban megrendezett konferenciájának (2015 novembere) tanulmánykötete. (A program keretében készült két korábbi konferenciakötet – az első az Anjou-államok központi tisztségviselőivel, a második a gazdaságirányítással foglalkozik – online kiadványként is elérhető itt és itt.

Az Isabelle Mathieu és Jean-Michel Matz (mindketten az angers-i egyetem kutatói) szerkesztésében most napvilágot látott kötet az Anjou-tisztségviselők műveltségének és kultúrájának témakörében tartalmaz francia, olasz és angol nyelvű tanulmányokat (intézetünk munkatársai közül Csukovits Enikő tudományos tanácsadó és Csákó Judit tudományos munkatárs írásait, akik a nemzetközi kutatócsoport munkájában is részt vettek). A szerkesztők előszava itt, a kötet tartalomjegyzéke itt, a tanulmányok francia, olasz és angol nyelvű összefoglalói itt olvashatók.