+36 1 224 6755    tti.titkarsag@btk.mta.hu

A magyar tudományosság, köztük a történettudomány, az irodalomtudomány és a magyar neolatin stúdiumok egyik legnagyobb adóssága a II. Rákóczi Ferenc száműzetésben írt, Confessio Peccatoris-ként vagy Confessio-ként ismert művének kritikai kiadása. Ez sikerült legalább részben törleszteni a híres mű 18. századi Chrysostome Jourdain által készített francia fordításának nemrég megjelent kritikai kiadásával. A kötet címlapja itt látható, míg tartalomjegyzéke itt olvasható.

A kézirat a troyes-i városi könyvtár kézirattárában található. 1977-ben Köpeczi Béla jelentette meg a szöveg egy töredékes kiadását a fejedelem emlékirataival együtt az L’autobiographie d’un prince rebelle (Budapest, Corvina) című munkában. A kritikai kiadás a Bölcsésszettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi és Történettudományi Intézeteinek összefogásával, Tüskés Gábor irányításával és több magyar és francia szakértő (Jean Garapon, Michel Marty, Aradi Csenge, Gausz Ildikó, Hámori Nagy Zsuzsanna, Lengyel Réka, Szebelédi Zsolt, Tóth Ferenc és Tüskés Anna) bevonásával készült el és jelent meg a párizsi Honoré Champion kiadó gondozásában.

 

Kapcsolat

Cím

1097 Budapest
Tóth Kálmán utca 4.

Telefon

+36 1 224 6755

E-mail

tti.titkarsag@btk.mta.hu