Benei Bernadett

Benei Bernadett

Benei, Bernadett
Benei Bernadett
Beosztás: tudományos segédmunkatárs
Témacsoport: Kora újkori témacsoport
Telefon: 224-6700/4633
E-mail:

Status: Associate Research Fellow

Research Team: Early Modern History Research Team

Phone: 224-6700/

Email: benei.bernadett@btk.mta.hu

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ

Gyöngyös, 1988. 07.14.

VÉGZETTSÉG

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest) Bölcsészettudományi Kar, Történelem BA (latin minor) (2009)

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest) Bölcsészettudományi Kar, Klasszika filológiai-Antik örökség szakirány MA (2012)

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest) Pedagógiai és Pszichológiai Kar, történelem–latin szakos középiskolai tanári MA (2012)

TUDOMÁNYOS FOKOZAT

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest) Bölcsészettudományi Kar, Történettudományi Doktori Iskola, A történelem segédtudományai program, középkor szakirány (2012–)

MUNKAHELYEK, BEOSZTÁSOK

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet (2013–), tudományos segédmunkatárs

DÍJAK, KITÜNTETÉSEK

Babits Mihály Műfordító Ösztöndíj (2013)

 

Klebelsberg Kunó-ösztöndíj (2016)

 

Publikációs lista

2012

Matthias BEL: Notitia Hungariae novae historico-geographica... Comitatuum ineditorum Tomus II. in quo continentur Comitatus adhuc in mss. haerentes Partis Secundae Trans-Danubianae, hoc est, Comitatus Soproniensis, Castriferrei, Szaladiensis et Veszprimiensis. Ed. Gregorius Tóth. Textum recensuerunt notisque instruxerunt: Bernadett Benei [et al.] Bp., 2012.

2013

Krónikafolytatások a 13. század elején? Historiográfiai áttekintés. In: Micae mediaevales III. Fiatal történészek dolgozatai a középkori Magyarországról és Európáról. Bp., 2013.

2014

Bél Mátyás: Ung vármegye leírása. Ford. és jegyzetekkel ellátta: Benei Bernadett és Tóth Gergely. Bp., 2014. 

2015

Egyes igeneves szerkezetek használata a magyar krónika 11-12. századi szövegegységeiben. In: Micae Mediaevales IV.: Fiatal történészek dolgozatai a középkori Magyarországról és Európáról. Szerk. Gál Judit, Kádas István, Rózsa Márton, Tarján Eszter. 264. Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2014.06.05–2014.06.06. Bp., 2015. 33–43. [ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola Tanulmányok – Konferenciák; 8.]

2016

Bel, Matthias: Notitia Hungariae novae historico–geographica…Comitatuum ineditorum tomus tertius, in quo continentur…Comitatus Iaurinensis, Comaromiensis et Strigoniensis. Ed. Gregorius Tóth, Bernadett Benei, Rudolphus Jarmalov. Budapestini, 2016.

Contributions to the Study of the 11–12th Century Texts of the Hungarian Chronicle. In: Hungaro–Polonica. Young Scholars on Medieval Polish–Hungarian Relations. Ed. Dániel Bagi–Gábor Barabás–Zsolt Máté, Pécs, Történészcéh Egyesület, 2016. 49–68.

Az ablativus absolutus használata a magyar krónika 11–12. századi szövegegységeiben. In: Micae Mediaevales V. Fiatal történészek dolgozatai a középkori Magyarországról és Európáról. Szerk. Fábián LauraGál JuditHaraszti Szabó PéterUhrin Dorottya, ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola, Budapest, 2016. 15–24.

2017

Non tam stylo, quam veritati studuit: Timon Sámuel új szemléletű forráskritikája az Epitome Chronologica Rerum Hungaricarum c. munkájában. In: Convivia Neolatina Hungarica 2. Scientiarum miscellanea Latin nyelvű tudományos irodalom Magyarországon a 15–18. században. Szerk.: Kasza Péter–Kiss Farkas Gábor–Molnár Dávid, Szeged, Lazi Könyvkiadó, 2017. 53–60.

Bel, Matthias: Notitia Hungariae novae historico–geographica…Comitatuum ineditorum tomus quartus, in quo continentur…Comitatus Alba Regalis, Tolnensis, Simigiensis et Baranyiensis. Ed. Tóth, Gregorius–Benei, Bernadett–Gőzsy, Zoltanus–Jarmalov, Rudolphus. Budapestini, 2017.

 2018

Matthias Bel: Notitia Hungariae novae historico geographica...Comitatuum ineditorum tomo quintus in quo continentur… Comitatus Sarosiensis, Zempliniensis, Ungváriensis et Bereghiensis. Ed. Tóth, Gregorius Stephanus–Benei, Bernadett–Gőzsy, Zoltanus–Jarmalov, Rudolphus. Budapestini, 2018.

2019

Montecuccoli, Raimondo: A magyarországi török háborúkról. Budapest, 2019. Ford., a magyarázó jegyzeteket és a szómagyarázatokat készítette Domokos György. A Raimondo Montecuccoli és műve c. bevezető tanulmányt írta Czigány István–Domokos György–Nagy Levente–Szabó János, B.–Nagy Ferenc. A latin nyelvű idézeteket azonosította és ford. Tóth Gergely–Benei Bernadett.

Auctor eius ignotus est. Egy 18. század eleji jezsuita vitairat keletkezési körülményeiről. In: A reformáció és a katolikus megújulás latin nyelvű irodalma. Szerk. Békés Enikő–Kasza Péter–Kiss Farkas Gábor–Lázár István–Molnár Dávid. Budapest 2019. [Convivia Neolatina Hungarica, 3.]

KUTATÁSI TERÜLET

Bél Mátyás (1684–1749) történész életművének feltárása és kiadása

Középlatin filológia, krónikakutatás

 

A 17–18. századi magyarországi történetírás

 

PROJEKTEK

A 18. századi Magyarország enciklopédiájának közzététele. Bél Mátyás Notitia Hungariae novae c. művének kritikai kiadás (3–5. kötet) OTKA

 

A 18. századi Magyarország enciklopédiájának közzététele. Bél Mátyás Notitia Hungariae novae c. művének kritikai kiadása (6–7. kötet) (2017–2021) NKFI-projekt

 

refo500-logo