B. Szabó János

B. Szabó János

B. Szabó János
Beosztás: tudományos munkatárs
Témacsoport: Magyar Őstörténeti Témacsoport

E-mail: B.Szabo.Janos@btk.mta.hu

2018

A steppe régi urai – a kunok. Határtalan Régészet, 3. (2018) 1. 26–30.

Dávid és Góliát. Rubicon, 29. (2018) 5. 76–79.

Honfoglalás. Szerk. B. Szabó János–Sudár Balázs. Budapest, 2018. 756.

A székelyek katonai szerepe Erdélyben a mohácsi csatától a Habsburg uralom megszilárdulásáig (1526–1709) In: A határvédelem évszázadai Székelyföldön. Csíkszék és a Gyimesek vidéke. Szerk. Nagy József. Csíkszépvíz, 2018. 100–153.

A „szavart–türk dosszié”. A 9. századi kelet-európai steppei vándorlások 16–17. századi párhuzamok tükrében. Századok, 152. (2018) 3. 479–542.  [társszerző: Bollók Ádám]

„Árnyékboksz az árnyéksereggel” – avagy már megint mindenért Szapolyai a hibás. A magyar elit 1526. évi katonai szerepvállalásáról Botlik Richárd új könyve kapcsán. Hadtörténelmi Közlemények, 131. (2018) 2. 287–320.

Utószó: jóban-rosszban, szomszédságban. Velence és a Magyar Királyság (1000–1500). In: Crowley, Roger: Kalmár-köztársaság. Hogyan hozta létre és veszítette el tengeri hatalmát Velence. Budapest, 2018. 439–455.

Botond. In: A honfoglalók műveltsége. Szerk. Sudár Balázs. Budapest, 2018. 98–99.

A Hétmagyar és a hetes szám. In: A honfoglalók műveltsége. Szerk. Sudár Balázs. Budapest, 2018. 54–56.

Színek a sztyeppén. A honfoglalók műveltsége. Szerk. Sudár Balázs. Budapest, 2018.  52–54.

A félreértett „hadügyi forradalom”. Egy hadtörténeti eredetű globális világmagyarázat terjedésének dinamikája. Századok, 152. (2018) 5. 939–960.

Heten voltak?: A honfoglaló magyarok vezérei. BBC History, 8. (2018). 6. 22–29.

Koppány népe, hej!: Symigtől Symegig, Koppány duxtól Bulcsu karchaszig. In: Hadi és más nevezetes történetek. Tanulmányok Veszprémy László tiszteletére. Szerk. Kincses Katalin. Budapest, 2018. 18–23.

2019

The Ottoman Conquest in Hungary: Decisive Events (Belgrade 1521, Mohács 1526, Vienna 1529, Buda 1541) and Results. In: The Battle for Central Europe. The Siege of Szigetvár and the Death of Süleyman the Magnificent and Nicholas Zrínyi (1566). Ed. Fodor, Pál. Leiden–Boston, 2019. 263–275.

Két díván Budán. I Rákóczi György erdélyi fejedelem és a magyarországi oszmán hódoltság elitje (1630–1636). Történelmi Szemle, 61. (2019) 2. 247–265.

Új korszak határán: az európai államok hadügye és hadseregei a mohácsi csata korában. Szerk. B. Szabó János.–Fodor Pál.

Válasz Botlik Richárdnak és Nemes Istvánnak. Hadtörténelmi Közlemények, 132. (2019) 2. 475–487. [társszerző: C. Tóth Norbert]

A muhi csata (1241. április 11.). Korunk, 30. (2019) 3. 15–25.

A magyarországi török várháborúk nemzetközi háttere, 1547–1556. Világtörténet, 9. (41) (2019) 2. 253–293. [társszerzők: Guitman Barnabás–Korpás Zoltán–Tóth Ferenc]

Raimondo Montecuccoli és műve. In: Montecuccoli, Raimondo: A magyarországi török háborúkról. Szerk. - Hausner Gábor. Budapest, 2019. 11–33. [társszerzők: Nagy Levente–Czigány István–Domokos György–Tóth Ferenc]

refo500-logo