Zamardi

Kultúra és társadalom a kiegyezés korában címmel került sor a Magyar Történelmi Társulat idei nyári táborára 2017. augusztus 15–17. között Zamárdiban. Intézetünk tudományos főmunkatársa, Fónagy Zoltán a konferenciát összefoglaló és lezáró beszédében pozitívan értékelte a rendezvény három napjának tapasztalatait. Köszönetét fejezte ki az esemény szervezésében jelentős szerepet játszó Csukovits Enikőnek, intézetünk tudományos tanácsadójának, az MTT elnökének, Csizmadia Erzsébetnek, az MTT gazdasági ügyintézőjének és Szilágyi Adriennek, intézetünk tudományos segédmunkatársának. A konferencia teljes programja itt olvasható, részletes beszámoló a közeljövőben várható.

szilagyi bollok BORITO1 kicsiA Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet kiadásában megjelent a Nemzet és tudomány Magyarországon a 19. században című kötet, mely a Magyar Történelmi Emlékek – Értekezések – Tanulmányok a nacionalizmus kultúrtörténetéből sorozat ötödik darabja. Jelen kötetet Szilágyi Adrienn és Bollók Ádám szerkesztette, és a 2014 decemberében megrendezett A nemzet szolgálatában. A magyarországi 19. századi ókor- és koraközépkor-kutatás nézőpontjai című konferencia, valamint a 2016 augusztusában 8. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus Kulturális nacionalizmus és nemzetállam-építés Magyarországon a 19. században című panel előadásainak írásos változatait tartalmazza. „Bár a tanulmányok témái első pillantásra igencsak szerteágazónak – esetleg kifejezetten széttartónak – tűnhetnek, éppen e sokféleség emeli ki a nemzet és tudomány problémakörének jelentőségét. Az írások ezzel is jelzik, hogy a nemzeti tudat megszilárdulásához milyen sok művészeti és tudományág képviselői tudtak kisebb vagy nagyobb mértékben hozzájárulni” – olvashatjuk a fülszövegben. A szerkesztői előszó itt olvasható, a tartalomjegyzék pedig itt tekinthető meg.

 

 szarka borito1 kicsiIntézetünk gondozásában, a Magyar Történelmi Emlékek – Okmánytárak sorozatban megjelent Az első bécsi döntés okmánytára – Diplomáciai iratok 1938. augusztus – 1939. június című kötet. A könyv 260 forrást közöl a címben megjelölt időszakhoz kapcsolódóan. Az okmánytárhoz DVD-melléklet is tartozik, amelyen a „bécsi határok” kialakítását tükröző korabeli térképek, valamint az 1938. októberi diplomáciai játszma Magyar Nemzeti Levéltárában található dokumentumainak a másolata található. Az okmánytárat összeállította és a bevezető tanulmányt írta: Szarka László, Sallai Gergely és Fedinec Csilla. A kéziratot Hornyák Árpád és Simon Attila lektorálta. A tartalomjegyzék itt tekinthető meg.

ZsAIII. Béla király és kora címmel konferenciát tartottak 2017. augusztus 12-én Székesfehérváron. Az eseményen előadást tartott Zsoldos Attila akadémikus, témacsoport-vezető, tudományos tanácsadó, Weisz Boglárka tudományos főmunkatárs, a "Lendület" Középkori Magyar Gazdaságtörténet Kutatócsoport vezetője és Skorka Renáta tudományos munkatárs, a Kutatócsoport tagja képviseli. Az eseményről részletes beszámoló itt olvasható.

FehervarIII. Béla király és kora címmel konferenciát rendeznek 2017. augusztus 12-én (szombaton) 10:00 órai kezdettel az székesfehérvári önkormányzat Dísztermében (Székesfehérvár 8000 Városház tér 1.). Az eseményen intézetünket előadóként Zsoldos Attila akadémikus, témacsoport-vezető, tudományos tanácsadó, Weisz Boglárka tudományos főmunkatárs, a "Lendület" Középkori Magyar Gazdaságtörténet Kutatócsoport vezetője és Skorka Renáta tudományos munkatárs, a Kutatócsoport tagja képviseli. További részletek itt olvashatóak.

refo500-logo

Munkatársaink önálló blogjai

A hétköznapi élet története 
A tankönyvön túl

 

Az MTA kutatói pályázatai

Az MTA központi weboldala

AZ MTA kutatóintézet-hálózata