SzegedA Szegedi Polgári Platform meghívására 2019. november 29-én Szegeden, a Somogyi Könyvtárban tartott előadást intézetünk igazgatója, tudományos tanácsadója, Molnár AntalFerencesek Szegeden a török hódítás idején címmel. A program a Mocsárvilágtól a Dóm térig című rendezvénysorozat része volt. Molnár Antal sokéves kutatásainak dél-alföldi eredményeit ismertette, és elsősorban a szegedi ferences kolostor végvár-jellegét hangsúlyozta az oszmán uralom alatt.

AranyL plakat A3a page 001Arany László születésének 175. évfordulója alkalmából 2019. december 9-én konferenciára kerül sor az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetében. Az irodalmár és néprajzos kollégák mellett intézetünket Cieger András és Völgyesi Orsolya tudományos főmunkatársak képviselik. A konferencia programja itt olvasható.

Eperjes2019. november 26 és 27-e között Eperjesen nemzetközi konferenciát szerveztek Csehszlovákia és az 1919-es év címmel. Intézetünket Janek István és Ábrahám Barna tudományos munkatársak képviselték. Janek István előadásának címe A szlovják kérdés és a magyar külpolitika, míg Ábrahám Barnaé Az 1918/1919-es államfordulat és képe a magyar kisebbségi regényben volt. A konferencia programja itt olvasható.

Intézetünk tudományos tanácsadója, Tóth Ferenc 2019. november 15-én előadást tartott a Bordeaux-i Városi Múzeumban az Université Bordeaux Montaigne CEMMC kutatóközpontja által szervezett Le livre dans les échanges culturels entre Européens de l’Est et de l’Ouest du XVIIIe siècel à nos jours című konferencián. A konferencia plakátját és programját itt lehet megtekinteni.

refo500-logo