VBAz Osztrák Tudományos Akadémia minden páros évben a bécsi egyetem korábbi rektoráról, a cseh történelem professzoráról, Richard G. Plaschkáról elnevezett díjjal tüntet olyan 40 év alatti történészeket, akik Közép-, Kelet- és Délkelet-Európa történetének tanulmányozása során kiemelkedő eredményt értek el. Ebben az évben a Monumental Nation című munkájáért intézetünk tudományos munkatársa, Varga Bálint vehette át a díjat 2018. november 15-én Bécsben az Osztrák Tudományos Akadémia többi idei díjazottjával együtt. A rendezvény programja itt látható, további részletek itt olvashatóak. Kollégánknak ezúton is szívből gratulálunk!

MuveszetA Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont és a Filozófiai és Történettudományok Osztálya 2018. november 29-én (csütörtökön) 15:00 órai kezdettel tartja A magyarországi művészet története – Európában. Két új, angol nyelvű könyv a magyar tudomány műhelyéből című rendezvényét a Magyar Tudomány Ünnepe keretében az MTA Székházának Felolvasótermében (Bp. 1051 Széchenyi István tér 9., I. em.). A részletes program itt olvasható.

BalkanBalkáni újjászületések? A Balkán és a világ a 19. századtól napjainkig címmel szervezett konferenciát intézetünk és a Politikatörténeti Intézet 2018. november 14-én. A konferencián intézetünket társszervezőként és előadóként Csaplár-Degovics Krisztián tudományos főmunkatárs, témacsoport-vezető, előadóként Sz. Bíró Zoltán tudományos főmunkatárs képviselte. képviselte. A meghívó itt látható. A Balkán története még az elmúlt két évszázad mindenhol viharos történetéből is kiemelkedik eseménydús voltával.

ConvegnoNov2018VatSantaSede7WebA Pápai Történettudományi Bizottság 2018. november 14–16. között két és fél napos nemzetközi konferenciát rendezett Rómában a Lateráni Egyetem és a Római Magyar Akadémia közreműködésével. A Szentszék és a katolikusok a háború utáni világban (1918–1922) című nemzetközi konferencia 25 előadója az első világháború következményeit vizsgálta a Szentszék nemzetközi kapcsolatainak valamint az egyház belső viszonyainak szempontjából.

ZagrabIntézetünk horvátországi partnerintézményével, a Horvát Történettudományi Intézettel és a Zágrábi Magyar Intézettel közösen 2018. november 22-én tudományos konferenciát rendez a magyar–horvát közös történelem kiemelkedően fontos eseményéről, az 1868.évi magyar–horvát kiegyezésről. Magyar részről hét történész tart előadást a konferencián, intézetünket Ress Imre ny. tudományos főmunkatárs, Cieger András tudományos főmunkatárs és Sokcsevits Dénes tudományos főmunkatárs képviseli. A konferencia programja itt olvasható.

refo500-logo

Munkatársaink önálló blogjai

A hétköznapi élet története 
A tankönyvön túl

 

Az MTA kutatói pályázatai

Az MTA központi weboldala

AZ MTA kutatóintézet-hálózata