BaraIntézetünk fiatal kutatója, Bara Péter Püspök, szent ember és kánonjogász? Egy 11. századi bizánci metropolita különböző arcai címmel előadás tart 2020. február 11-én (kedden), 11:00 órai kezdettel intézetünk Tanácstermében (Humán Tudományok Kutatóháza, Bp. 1097 Tóth Kálmán ut. 4., B. ép., V. em.). A meghívó itt látható.

Pter KatalinÉletének 84. évében, 2020. február 2-án elhunyt Péter Katalin, a intézetünk professzor emeritusa. Az elmúlt napokban nagyon szép emlékező írások születtek róla több helyen is. Honlapunkra Oborni Teréz, intézetünk tudományos főmunkatársa küldött egy személyes hangvételű írást, előtte azonban összegyűjtöttünk néhány gondolatatot a Péter Katalinra emlékező írásokból.  Egy kollégánk szavaival élve ez a válogatás „nem nekrológ, hanem élő emlékek.”

PiusFrancia tudományos műhelyek széleskörű együttműködésének keretében négyállomásos nemzetközi tanácskozás-sorozattal készülnek a kutatók a szentszéki levéltárak XII. Piusz pápaságára vonatkozó dokumentumainak közelgő (2020. március 2.) kutathatóvá válására. Fejérdy András, intézetünk igazgatóhelyettese, tudományos főmunkatársa a tanácskozássorozat harmadik, 2020. január 30-án, az Institut Catholique de Paris-ban szervezett ülésén a XII. Piusz pápa második világháború után Közép- és Kelet-Európa felé irányuló politikájának kutatása során felmerülő főbb kérdéseket és a megnyíló levéltárak segítségével megválaszolandó kérdéseket vette számba. A tanácskozás programja itt érhető el.

MBAz Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete 2020. január 27-én tudományos konferenciát tartott (250 éves a Demonstratio), amelyen Mihalik Béla intézetünk tudományos titkára, tudományos munkatársa előadást tartott Jézus Társasága és tudós rendtagjai a 18. században címmel. A konferencia programja itt érhető el.

PKŐszinte megrendüléssel tudatjuk, hogy életének 84. évében, 2020. február 2-án elhunyt Péter Katalin professzor emeritus, a magyar történetírás nemzetközileg is elismert képviselője, aki 1959 óta volt intézetünk munkatársa. Emlékét megőrizzük.

refo500-logo