Tudományos konferencia a Római Magyar Akadémián

FalcoHistoria Triplex. A magyar és horvát patriotizmus itáliai mintái és forrásai címmel nemzetközi tudományos konferenciára kerül sor a Római Magyar Akadémián (Roma, Palazzo Falconieri, Via Giulia 1.) 2013. november 22-én. Az itáliai–horvát–magyar humanista kulturális érintkezések történetét a művészettörténészek, irodalomtörténészek már a 19. század óta folyamatosan tanulmányozzák, ám a patriotizmus eszmetörténeti kérdései, s kiemelten annak reneszánsz–kora újkori vonatkozásai eddig ritkán kerültek a kutatás figyelmének fókuszába. Az itáliai–horvát–magyar kulturális érintkezéseket a katolikus megújulás a trienti zsinat után felélénkítette, sőt a pápai állam területén működő kollégiumok, akadémiák révén a 17. században a korábbiakhoz képest tömegessé tette. A jelen tanácskozás résztvevői, magyar, horvát, olasz, osztrák és amerikai tudósok, összesen tizenhárom előadásban, e sok kölcsönhatással egymásba fonódó hármas história szálait próbálják felfejteni: a korai patriotizmusokat és kései hatásuk visszfényét kívánják vizsgálni és megvitatni – hármas, itáliai–horvát–magyar tükröt tartva magunk elé. A meghívó itt tekinthető meg.

refo500-logo