Catherine Horel könyvének bemutatója a Római Magyar Akadémián

horel3fb2014. március 3-án hétfőn délután a Római Magyar Akadémián mutatták be Catherine Horel 2009-ben franciául, 2011-ben magyarul megjelent, A középnek mondott Európa. A Habsburgoktól az európai integrációig, 1815–2004 (francia nyelven: Cette Europe qu’on dit centrale, des Habsbourg à l’intégration européenne, 1815–2004) című kötetét. (A könyvet a közelmúltban a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetben is bemutatta a szerző.) Molnár Antal, az Akadémia Igazgatójának bevezetője után Catherine Horel ismertette könyvének felépítését és fő eredményeit.

Elmondta, hogy a kötetben mindenekelőtt a hidegháborúban formálódott francia (nyugati) szemléletet kívánta korrigálni, amely térségünket a kétpólusú világban egyértelműen kelethez sorolta. Célja ezért az volt, hogy rávilágítson: a Habsburg monarchia népei, és az utódállamok – ugyan más-más módon – a nem perifériaként, hanem a nyugati és a keleti világ közötti tranzit-térségként, tekintenek magukra. A térség 19–20. századi történetének áttekintése után ezért szentelt különös figyelmet az egyes népek Közép-Európa-képének, akár ahogy azt a térség részeként, akár kívülről megfogalmazták. A könyv harmadik, záró fejezetét pedig a közép-európai államok politikai kultúrájának szentelte, hogy rámutathasson: a térségben is születtek önálló politikai programok, irányzatok. Ezt követően Marcello Verga történész, a Firenzei Tudományegyetem tanára, méltatta a kötetet. Mindenekelőtt azt emelte ki, hogy a szerző politika- és különösképpen eszmetörténeti megközelítésmódja olyan ismereteket és szempontokat közvetít az olvasó számára, amelyek nemcsak Közép-Európa, hanem teljes Európa identitásának meghatározásához, megértéséhez fontosak.

refo500-logo