Hornyák Árpád előadása Kishegyesen, a XI. Vajdasági Szabadegyetemen

Hornyák Árpád, intézetünk tudományos főmunkatársa 2013. július 13-án Az 1944/45-ös vajdasági események és a történelmi megbékélés jelentősége címmel tartott előadást Kishegyesen, a XI. Vajdasági Szabadegyetemen. A szervezők kérésére előadásában az események történeti hátterének és körülményeinek áttekintése mellett részletesen kitért a délvidéki magyarellenes eseményekkel kapcsolatos kutatások jelenlegi helyzetére, illetve a csúrogi magyar–szerb államfői főhajtás jelentőségére a további kutatások és a történelmi megbékélés perspektívájából. Előadásához kapcsolódóan Molnár Tibor, a zentai Történeti Levéltár munkatársa a kutatások egyik konkrét, megvalósult eredményén keresztül – Tragikus emberi sorsok 1944-ből a partizániratok tükrében című kötetét bemutatva – ismertette, miként zajlottak az atrocitások és milyen törekvések voltak a hatalom részéről azok utólagos eltussolására.

refo500-logo

Munkatársaink önálló blogjai

A hétköznapi élet története 
A tankönyvön túl

 

Az MTA kutatói pályázatai

Az MTA központi weboldala

AZ MTA kutatóintézet-hálózata