Csaplár-Degovics Krisztián előadása Leuvenben

Poster finalA leuveni katolikus egyetem meghívására (KU Leuven) intézetünk tudományos főmunkatársa, Csaplár-Degovics Krisztián kutatói szemináriumot és plenáris előadást tartott a Muslims in Interwar Europe/A muszlimok a két világháború közötti Európában elnevezésű ERC-projekt keretében. A projektben résztvevő és a disszertációjukat a fenti témában író doktorandusz hallgatók a magyar turanizmus, Kelet-kutatások és koloniális törekvések mellett az Osztrák–Magyar Monarchia balkáni muszlimokkal szembeni politikájára voltak kíváncsiak.

A szeminárium egyben lehetőséget adott arra, hogy módszertani kérdésekről és elméleti problémákról is eszmét lehessen cserélni.  A plenáris előadás címe Translational Islam and the History of the Islamic Community in Interwar Hungary/A két világháború közötti magyar iszlám közösség története volt, amelyen több kar érdeklődő hallgatói és oktatói vettek részt. A rendezvényeket követő megbeszélések során Csaplár-Degovics Krisztián meghívást kapott arra, hogy vegyen részt az ERC-projektben folyó kutatói munkában.

 

 

refo500-logo

Munkatársaink önálló blogjai

A hétköznapi élet története 
A tankönyvön túl

 

Az MTA kutatói pályázatai

Az MTA központi weboldala

AZ MTA kutatóintézet-hálózata