mediatorteneti mozaikok 2019A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Médiatörténeti Kutatócsoportja 2019. december 13-án (pénteken) rendezi meg Médiatörténeti mozaikok című műhelykonferenciáját a Humán Tudományok Kutatóházában (Bp. 1097 Tóth Kálmán u. 4., B. ép., V. em., Tanácsterem). Az esemény meghívója a teljes programmal itt olvasható.

AranyL plakat A3a page 001Arany László születésének 175. évfordulója alkalmából 2019. december 9-én konferenciára kerül sor az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetében. Az irodalmár és néprajzos kollégák mellett intézetünket Cieger András és Völgyesi Orsolya tudományos főmunkatársak képviselik. A konferencia programja itt olvasható.

Eperjes2019. november 26 és 27-e között Eperjesen nemzetközi konferenciát szerveztek Csehszlovákia és az 1919-es év címmel. Intézetünket Janek István és Ábrahám Barna tudományos munkatársak képviselték. Janek István előadásának címe A szlovják kérdés és a magyar külpolitika, míg Ábrahám Barnaé Az 1918/1919-es államfordulat és képe a magyar kisebbségi regényben volt. A konferencia programja itt olvasható.

Intézetünk tudományos tanácsadója, Tóth Ferenc 2019. november 15-én előadást tartott a Bordeaux-i Városi Múzeumban az Université Bordeaux Montaigne CEMMC kutatóközpontja által szervezett Le livre dans les échanges culturels entre Européens de l’Est et de l’Ouest du XVIIIe siècel à nos jours című konferencián. A konferencia plakátját és programját itt lehet megtekinteni.

refo500-logo