Konferencia Bordeaux-ban F. Molnár Mónika és Tóth Ferenc részvételével

Passarowitz2018-ban ünnepeljük az 1716–1718. évi osztrák–török és velencei–török háborút lezáró pozsareváci béke 300. évfordulóját. A Habsburg Birodalom, az Oszmán Birodalom és a Velencei Köztársaság között 1718. július 21-én megkötött békeszerződés alaposan átrajzolta a korabeli Közép-Európa térképét. A Magyar Királyság visszanyerte teljes területi integritását, sőt a déli határainál Szerbia és Havasalföld északi részeinek az elfoglalásával sikerült az oszmán fenyegetést is csökkenteni.

F. Molnr Mnika BordeauxA Habsburg uralom alatt álló európai területek a mai Belgiumtól az itáliai területeken át elnyúltak egészen a Balkánig és kijelölték a további terjeszkedés irányait is. Az Oszmán Birodalomnak viszont sikerült megszerezni Velencétől annak peloponnészoszi (moreai) területeit. A magyar történelem szempontjából nemcsak a Magyar Királyság teljes területének visszaszerzése miatt fontos e szerződés. Itt dőlt el a Rákóczi-szabadságharc vezetőinek – II. Rákóczi Ferenc fejedelem és társainak – a sorsa, akik a háború után török földön, Rodostóban maradtak. A hosszú török háborúkban elpusztult magyar hódoltsági területek telepesekkel való benépesítése és újjáépítése is ekkor kezdődött el. A békekötésnek fontos kereskedelmi következményei is voltak, hiszen az oszmánok a korábban elsősorban a francia kereskedelem által élvezett legnagyobb kedvezmény elvét kiterjesztették a Habsburg Monarchia területeire is.

Tth Ferenc BordeauxIntézetünk és a Michel de Montaigne Egyetem (Bordeaux) munkatársai két egymással összefüggő tudományos konferenciával emlékeznek meg a jelentős európai eseményről. Az első tudományos tanácskozásra Bordeaux-ban került sor 2018. június 8-án, ahol elsősorban a velencei–török háború eseményeit, illetve a békekötésnek a Mediterráneumra vonatkozó következményeit vizsgálják majd a korszak szakértői. A konferenciát a Michel de Montaigne Egyetem szervezte. Intézetünket F. Molnár Mónika tudomnyos munkatárs és Tóth Ferenc tudományos tanácsadó képviselték. A konferencia programját itt lehet megtekinteni.

A második tudományos találkozóra Budapesten kerül sor 2018. szeptember 27–28-án intézetünk szervezésében. Itt elsősorban az 1716–1718-as török háború eseményeit és békekötés közép-európai hatásait veszik majd górcső alá a téma szakértői. A két rendezvény előadásaiból készült tanulmányokat a két intézmény egy közös kiadványban tervezi megjelentetni.

 

refo500-logo

Munkatársaink önálló blogjai

A hétköznapi élet története 
A tankönyvön túl

 

Az MTA kutatói pályázatai

Az MTA központi weboldala

AZ MTA kutatóintézet-hálózata